הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​​​​השרות הפסיכולוגי מספק  לגני חובה שרות מקיף הכולל אתור, ואבחון ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ייעוץ לצוות הגן, והתערבויות טיפוליות בהתאם לצורך והמשאבים.

לגני טרום וטרום טרום חובה ניתן שרות ייעוצי לצוות הגן בלבד.


​ראש מדור גנים :  יונה גולדשמיד 

רשימת פסיכולוגים

מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג ​

​הגן​​​​​​
​הפסיכולוג/ית
​אבוב יול"א
​טל כהן
אגוז יול"א​​​
טל כהן
אודם
מיכל גוטפריד לרמן
​אופק מונטסורי
​נטע שטרן
​אדמונית-יולא
​הדס סולומונוב
​אורגן יול"א
​אמה כץ
אורנים - חב"ד
שיר כץ
אילנות-יולאקרן (אמה כץ)
איריס יול"אהילית בוקרא
אלומות יול"אקרן (אמה כץ)​
אלונים יול"אליאורה שרון
אמנון ותמרשיר כץ
אנפהשיר כץ
​אנקור יול"א
​טל כהן
אקליפטוס יול"א
דנה בלס רוזנצוויג
ארז יול"אהילית בוקרא
אשל יול"א
דנה בלס רוזנצוויג
אתרוג יולאהילית בוקרא
ברושנועה גיורא פרץ
ברקן ח"מנטע שטרן
גיטרה יול"אטל כהן
גלבוענטע שטרן
גפן יול"אליאורה שרון
דגניותליאורה שרון
דובדבן יול"אשרון סחייק
דוכיפת-יול"א
הדס סולומונוב
דולב ח"מיערית שמר
דפנהדניאלה לייטנר
דקליםמרלה ביטרן
דרור יול"אהדס סולומונוב
האלה-יול"אהדס סולומונוב
הדס יול"אשירה טאובה דיין
הצברים יול"א
נטע שטרן
הרדוףליאורה שרון
השושנים יול"א
רותם-סטו'
השלום יול"אטל כהן
ויולה יול"אהדס סולומונוב
זית ח"מליאורה שרון
חבצלתדניאלה לייטנר
חוחית יול"אשירה טאובה דיין
חיטה חב"דליאורה שרון
חיננית יול"אנטע שטרן
חליל ח"מטל כהן
חמניה יול"אדניאלה לייטנר
חרוב-תל"יליאורה שרון
חרצית יול"א
הדס סולומונוב
יסמין יול"אליאורה שרון
יערה יול"אנטע שטרן
כחל יול"אשרון סחייק
כינור ח"מ
מיכל גוטפריד לרמן
כלנית ח"מ
הילית בוקרא
כרכום ח"מ
שרון סחייק
​כרמים חב"ד
​​שיר כץ
לוטוס-תל"י
​דניאלה לייטנר
לוטם ח"מ​דניאלה לייטנר
לוטן יול"א​דנה בלס רוזנצוויג
לילך יול"א
שרון סחייק
מור
​​רעות (ליאורה שרון)
מורן יול"א​דנה בלס רוזנצוויג
מירון ח"מ
הדס סולומונוב
​מיתר
​מירב ויזר
מנדולינה יול"א
טל כהן
​מעגלים מונטסורי
​נטע שטרן
​מפוחית יול"א
​שירי כנען
מצילתיים יול"א
​דנה בלס רוזנצוויג​
מרגנית יול"א
​הילית בוקרא
מרווה יול"א​הדס סולומונוב
מרחבשירי כנען
נבל יול"אטל כהן
​נופר ח"מ
​נועה גיורא פרץ
נורית יול"א
דנה בלס רוזנצוויג
ניצן יול"א​הילית בוקרא
נרקיס יול"אדנה בלס רוזנצוויג
סביון יול"אנטע שטרן
סחלב​קרן סטו'
סיגלית יול"א​ליאורה שרון
סייפן​הדס סולומונוב
סיתונית יולא​יערית שמר
סלעית ח"מ​רונית בן סיני
סנונית יול"אשרון סחייק
עגור יול"א
​טל כהן
עירית יול"א
שרון סחייק
​עפרוני
​עדי שמר
ערבה יול"א
​ליאורה שרון
​פטל יול"א
​​מרלה ביטרן
פיקולו יול"א
​טל כהן
פסנתר ח"מ​אמה כץ
פעמון יול"אאמה כץ
פעמונית יול"א​שיר כץ
פרג יול"א​אמה כץ
פשוש יול"אמירב ויזר
צופית יול"א​שירה טאובה דיין
צ'לו  יול"אמיכל גוטפריד לרמן
צליל יול"אשירי כנען
צפורן-יול"א​יערית שמר
​קשת יול"א
​אמה כץ
רותם יול"א
הדס סולומונוב
רימון יול"א​הילית בוקרא
רקפת יול"א​הילית בוקרא
שוהם יול"אדניאלה לייטנר
שחף יול"א
שרון סחייק
​שיבולת
​ליאורה שרון
שיזף יול"א
​דניאלה לייטנר
שיטה יול"א 
רותם (אמה כץ)
שיקמים יול"ארותם (אמה כץ)​
שלדג יול"א​שירה טאובה דיין
​שנהב​ יול"א
​נטע שטרן
שעורה יולא
​נועה גיורא פרץ
שקד יול"אמרלה ביטרן
תאנה חב"דשיר כץ
תות יול"אשרון חיימוב
תלתן תל"ידניאלה לייטנר
תמר
דניאלה לייטנר
​תפוז יול"א
​הילית בוקרא
תפוח יול"א

נועה גיורא פרץ