הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 


מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת*במידה וההורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים – אפשר למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.

ידוע לנו כי:

  • שעל אחריותנו ליידע את השפ"ח על שינוי בעמדתנו ביחס להתערבות הפסיכולוגית עליה אנחנו חתומים.
  • ייערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים ממוחשב חסוי.
  • העברת מידע אודות ההתערבות לגורם אחר מותנית בהסכמתנו החתומה.

שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה