הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 


מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת*במידה וההורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים – אפשר למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.

ידוע לנו כי:

  • שעל אחריותנו ליידע את השפ"ח על שינוי בעמדתנו ביחס להתערבות הפסיכולוגית עליה אנחנו חתומים.
  • ייערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים ממוחשב חסוי.
  • העברת מידע אודות ההתערבות לגורם אחר מותנית בהסכמתנו החתומה.
נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי
נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי

שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה