הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​אודות שירות משלים

מתווה השירות הפסיכולוגי הארצי של משרד החינוך מאפשר פעילות של שירות משלים למתן מענה לשירותים שאינם נכללים בסל .
 
פנייה  לייעוץ פסיכולוגי בשירות הפסיכולוגי יכולה להיעשות ביוזמת המסגרת החינוכית או באמצעות פנייה ישירה של המשפחה.
כל פנייה, בהקשר לתלמיד, מחייבת קבלת הסכמה בכתב של ההורים, במקרה של הורים פרודים/גרושים נדרשת הסכמת שני ההורים.
פנייה לאבחון  על פי הפניית המסגרת החינוכית או בקשת ההורים ולפי שיקול דעת מקצועי של השירות הפסיכולוגי. 

שירות פסיכולוגי משלים (בתשלום) 

 • אבחונים לצורך מתן התאמות בדרכי היבחנות בבחינות בגרות
 • טיפול פסיכולוגי (פרטני, משפחתי, קבוצתי)
 • הרצאות

נוהל הפנייה לאבחון

לקבלת טפסים מתאימים נא לפנות למזכירות השירות הפסיכולוגי

יש להגיש את השאלונים והמסמכים הבאים:

השאלונים וההסכמות יישלחו לפונים לפי סוג הפנייה

 1. שאלון הפנייה מהמסגרת החינוכית הרלוונטית
 2. שאלון הורים
 3. הסכמה לאבחון פסיכולוגי רב תחומי בתשלום
 4. הסכמה לאבחון דידקטי בתשלום
 5. שאלון תלמיד למילוי על ידי התלמיד – לתלמידי חט"ב ותיכון על פי בקשת ההורים :
  • טופס ויתור סודיות מהשרות הפסיכולוגי אל השירות המשלים
  • טופס ויתור סודיות מהשרות המשלים אל השירות הפסיכולוגי
  • טופס ויתור סודיות מהשירות המשלים אל ביה"ס
 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • סיבת הפנייה 
 • שאלון הורים –רקע התפתחותי 
 • טופס הסכמת ההורים לטיפול (במקרה של הורים פרודים/גרושים יש להעביר הסכמה בכתב של שני ההורים) 
 • חתימת הורים על הסכמה לטיפול בתשלום (במקרה של הורים פרודים כנ"ל) בהתאם לרצון ההורים לקשר בין הגורמים השונים: 
  • טופס ויתור סודיות מהשרות הפסיכולוגי אל השירות המשלים 
  • טופס ויתור סודיות מהשרות המשלים אל השירות הפסיכולוגי 
  • טופס ויתור סודיות מהשירות המשלים אל ביה"ס/גננת

נוהל פנייה לועדת הנחות עירונית

הרכב ועדת ההנחות: נציגי אגף החינוך, נציגת הרווחה, נציג "קרן רועי לא אחסר" .
משפחה המעוניינת בהנחה תמלא טופס בקשה לועדת הנחות .
בנוגע לאבחונים, מן הראוי לציין כי לעיריית רעננה יש הסכם עם "ניצן השרון" רעננה לפיו "ניצן" מאבחן את תלמידי העליסודי (חט"ב ותיכון) הזכאים להנחה . לפיכך רוב ההפניות של הזכאים להנחות מופנות ל"ניצן".
 
השפ"ח מרכז את כל ההפניות ובכלל זה הפניות לועדת הנחות לטיפול או לאבחון.

מחירון שירותים

 • אבחון משולב (רב תחומי) לתלמידי חט"ב ותיכוניים 2,500 ₪ 
 • אבחון משולב (רב תחומי) לתלמידי יסודי  2,250 ₪ 
 • אבחון דידקטי בקריאה וכתיבה ותהליכי תפיסה וחשיבה  1,500 ₪ 
 • אבחון דידקטי באנגלית כהשלמה לאבחון דידקטי רגיל  750  ₪ 
 • אבחון פסיכולוגי (אינטיליגנציה ורגשי)  1,750 ₪ 
 • אבחון פסיכולוגי התפתחותי לגיל הרך  01,90 ₪ 
 • אבחון פסיכודיאגנוסטי (קליני) 3,500 ₪ 
 • מבחן קשב וריכוז (כולל מבחן ממוחשב) כולל שאלונים, שיחת אינטיק, סיכום, והערכה ממוחשבת חוזרת בהתאם לצורך בעקבות טיפול BRC תרופתי -  810  ₪ 
 • שעת ייעוץ / התערבות טיפולית  280 ₪ 
 • הרצאת בשלות להורים בגן  750 ₪ 
 • הוראה מתקנת 180 ₪  למפגש
 ​
*עדכון 01/21