הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תקנון הפסטיבל

 • כל תלמיד חטיבת ביניים ותיכון ברעננה או תושב רעננה יכול לגשת ולהשתתף בפסטיבל בכפוף לקריטריונים ולדרישות המופיעות בעמוד מידע לנרשמים.
 • כל משתתף מאשר להשתמש בקטעים מהסרט לצורך שיווק הפסטיבל בהווה או בעתיד.
 • כל משתתף מאשר כי בידיו הזכויות להגשת הסרט לפסטיבל, וכי הסרט אינו עומד בפני תביעות משפטיות כל שהן.
 • לא תהיה כל תביעה במידה והסרט יינזק או יאבד במהלך או בזמן הפסטיבל.
 • לא תהיה כל תלונה או תביעה במידה והסרט לא יתקבל להקרנה על ידי ועדת השיפוט של הפסטיבל.
 • יש להבטיח שכל השחקנים ו/או המצולמים בסרט נתנו את אישורם להקרנה פומבית של סרטם.
 • המשתתפים יאשרו לוועדת הפסטיבל להקליט את הסרטים ו/או להפיצם ברחבי הארץ לשימוש מוסדות חינוך ותרבות.
 • המשתתפים שיבחרו יחתמו על כתב התחייבות ויחתימו את הוריהם. 
 • סרטים שלא יועברו בצורה מסודרת (לאחר מפגשים מקצועיים) ו/או לא בזמן הנקוב לא יועברו לשלב המיונים.
 • סרטים שישלחו בפורמט לא תיקני, שלא ניתן להקרנה במיונים לא יוכלו להשתתף בתחרות/פסטיבל.
 • פרסים ותעודות הוקרה יינתנו למשתתפים והזוכים במסגרת ערב סיום הפסטיבל. בתאריך 3.4.2019
 • צוות יוצרים אשר ירשם לתחרות כצוות ויזכה, פרס יינתן לעד שני יוצרים בלבד.