הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גני ילדים

רשימת גני הילדים תשע"ח ( קובץ להורדה כולל שם הגננ/ת ואפיון הגן)

כותרתכתובתטלפוןמגמההרכב גילאיהרכב גילאי
גאולה 1409-7743311 יול"אטרום חובהטרום חובה
החרמון 109-7718206יול"א חובהחובה
המייסדים 3109-7603136ממ"ד חב"דטרום חובהטרום חובה
אנילביץ 2909-7714458ממ"ד יול"אחובהחובה
נחשון 9יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
אנילביץ 29 09-7747006ממ"ד יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
ההגנה 3009-7437034יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
בית הלל 609-7604188ממ"ד תורניחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
הדס 6 09-7496480ממ"דטרום טרום חובהטרום טרום חובה
הסייפן 1009-7742228מ"מ יול"אטרום חובהטרום חובה
ההגנה 3009-7603560ממ"ד יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
הר סיני 1209-7743013מ"מ רגילטרום טרום חובהטרום טרום חובה
ברנר 1109-7604179ממ"ד יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
שברץ 1209-7435452ממ"ד חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
משה וילנסקי 64מ"מטרום טרום חובהטרום טרום חובה
קלאוזנר 2309-7425607יול"אטרום חובהטרום חובה
המעלות 1309-7437037מ"מ רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
לסקוב 809-7716075ממ"ד יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
רבוצקי 7909-7423105יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
חפץ חיים 1009-7743681ממ"דטרום טרום חובהטרום טרום חובה
אליעזר יפה 4109-7425885מ"מ רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
יאיר שטרן 2 09-7492668יול"אטרום חובהטרום חובה
הסייפן 1209-7729445יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
הרצל 109-7711024ממ"ד יול"א טרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
בית שמאי 809-7437039יול"אטרום חובהטרום חובה
השלום 3109-7714175מ"מ רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
גוטמן 409-7746545מ"מ רגילטרום טרום חובהטרום טרום חובה
הר סיני 1209-7741603יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
השלום 3009-7714176מ"מ יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
משה וילנסקי 64מ"מחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
יקינטון 609-7729014מ"מ יול"א חובהחובה
משה דיין 6109-7724349ממ"דחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
יקינטון 609-7686031מ"מ יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
דוד אלעזר 1709-7439967ממ"דטרום חובהטרום חובה
הר סיני 1209-7742618ממ"ד יול"אחובהחובה
חנקין 317432395ממ"ד יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
הגדוד העברי 609-7743073מ"מ תל"י טרום טרום חובהטרום טרום חובה
הגדוד העברי 609-7714157מ"מ תל"י רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
מאפו 2009-7604080מ"מ יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
שמריהו לוין 1309-7714480מ"מ יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
גוטמן 409-7746535מ"מ יול"א טרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
קרן היסוד 1709-7713864מ"מ רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
סמטת הדס 609-9514736ממ"ד יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
השרון 1309-7749262תל"י יול"אטרום חובהטרום חובה
ברנדיס 5809-7714095מ"מ יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
התחיה 4109-7715357מ"מ יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
קזן 2009-7435564מ"מ יול"אטרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
לוי אשכול 1809-7424582מ"מ יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
משה וילנסקי 6409-7710003מ"מ יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
קזן 2009-7424675מ"מ יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
ההגנה 2809-7437042מ"מ יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
אלי כהן 909-7729005מ"מ יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
מגדל 6009-9548780מ"מ יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
רבוצקי 7909-7486475ממ"דחובהחובה
ההגנה 2809-7603139מ"מ יול"א טרום חובהטרום חובה
הסייפן 1209-7729640מ"מ רגילחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
שברץ 1209-7431711ממ"ד יול"א חובהחובה
צביה לובטקין 109-7729365מ"מ יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
יאיר שטרן 209-7492654מ"מ יול"א חובהחובה
צביה לובוטקין 109-7746923מ"מ יול"אחובהחובה
אוסטרובסקי 1509-7411702מ"מ יול"אחובהחובה
אלי כהן 909-7496508ממ"ד יול"א טרום חובהטרום חובה
קרן היסוד 1709-7713182מ"מ יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
החשמונאים 4009-7604210מ"מ יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
קזן 1809-7417205ממ"ד יול"אטרום טרום חובהטרום טרום חובה
הפעמונים 3209-7728165מ"מ יול"א טרום חובהטרום חובה
בילו 3009-7743376מ"מ יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
משה וילנסקי 6409-7715408מ"מ יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
יעקוב אורלנד 3ממ"דטרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
החרמון 109-7744941מ"מ יול"אחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
הגליל 6309-8854026ממ"ד יול"אטרום חובהטרום חובה
מכבי 6409-7432276מ"מ יול"אטרום חובהטרום חובה
משה דיין 6109-7744712ממ"ד יול"א חובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
הדס 609-7496495מ"מ יול"אחובהחובה
דוד אלעזר 1709-7604158ממ"ד חב"דחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
טרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
דורי 1709-7742736מ"מ יול"א טרום טרום חובהטרום טרום חובה
דורי 1709-7742732מ"מ יול"אטרום חובהטרום חובה
הפעמונים 3209-7492703מ"מ יול"אחובהחובה
אברבנאל 309-7435790ממ"ד יול"א טרום חובהטרום חובה
הגליל 6309-8854047מ"מ יול"אחובהחובה
המייסדים 3109-7492685ממ"ד חב"דטרום טרום חובהטרום טרום חובה
הרצל 8609-7714208מ"מ יול"אחובהחובה
השרון 1309-7749260תל"י יול"אחובהחובה
חפץ חיים 1009-7714189ממ"דחובה + טרום חובהחובה + טרום חובה
הר סיני 1209-7717567ממ"ד יול"א טרום חובה + טרום טרום חובהטרום חובה + טרום טרום חובה
אברבנאל 309-7604069ממ"ד יול"אחובהחובה


חזור ללמעלה
גני ילדים