הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גני ילדים


גילאי הגנים לשנת הלימודים תשע"ט


שם הגןגיל הגן תשע"טמסלול הגןמגמהכתובתטלפון
אגוז  יול"אחובהיול"אמ"מגאולה 147743311
אגס עיכוב התפתחותיח"מח"מ ממ"דגאולה 147741217
אדמונית-יולאטרום חובהיול"אמ"מהחרמון 17718206
אורנים - חב"דחובהעד 14:00ממ"ד חב"דהמייסדים 317603136
אילנות יול"אטרום טרום חובהיול"אממ"דאנילביץ' 297714458
איריס יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מנחשון 97437033
אלומות יול"אטרום חובהיול"אממ"דאנילביץ' 297747006
אלונים יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מההגנה 307437034
אמנון ותמרטרום חובה וחובהעד 14:00
ממ"ד תורניבית הלל 67604188
אנפהטרום טרום חובה וטרום חובהעד 14:00ממ"דסמטת הדס 67496480
אנקור יול"אחובהיול"אמ"מהסייפן 107742228
אקליפטוס יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אמ"ממניה שוחט 78810615
ארבלתקשורתיח"מתקשורתיגוטמן 38934688
ארז יול"אחובהיול"אממ"דההגנה 307603560
אשלטרום טרום חובהעד 14:00מ"מהר סיני 127743013
אתרוג יול"אטרום חובה וחובהיול"אממ"דברנר 117604179
ברושטרום חובה וחובהעד 14:00ממ"דשברץ 127435452
ברקןעיכוב התפתחותיח"מח"מ ממ"דהמלכים 97714187
גיטרה יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"ממשה וילנסקי 647606398
גלבועטרום טרום חובה וטרום חובהעד 14:00ממ"דבר אילן 677491054
גפן יול"אחובהיול"אמ"מקלאוזנר 237425607
דגניותטרום חובה וחובהעד 14:00מ"מהמעלות 137437037
דובדבן יול"אטרום חובה וחובהיול"אממ"דלסקוב 87716075
דוכיפת-יול"אחובהיול"אמ"מרבוצקי 797423105
דולב ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"ממניה שוחט 77742037
דפנהטרום טרום חובהעד 14:00ממ"דחפץ חיים 107743681
דקליםטרום חובה וחובהעד 14:00מ"מאליעזר יפה 417425885
דרור יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מויצמן 2327492668
האלה-יול"אטרום חובהיול"אמ"מהסייפן 127729445
הדס יול"אטרום טרום חובהיול"אממ"דהרצל 17711024
הדר ח"מתקשורתיח"מתקשורתיקזן 207424783
הפרחים יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מבית שמאי 87437039
הצבריםטרום חובה וחובהעד 14:00מ"מהשלום 317714175
הרדוףטרום טרום חובהעד 14:00מ"מגוטמן 47746545
השושנים יול"אחובהיול"אמ"מהר סיני 127741603
השלום יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מהשלום 307714176
ויולה יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"ממשה וילנסקי 649561062
זית ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ ממ"דבית שמאי 87604216
זמיר יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מיקינטון 67729014
חבצלתטרום חובה וחובהעד 14:00ממ"דמשה דיין 617724349
חוחית יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אמ"מיקינטון 67686031
חיטהטרום חובה וחובהעד 14:00ממ"דדוד אלעזר 177439967
חיננית יול"אחובהיול"אממ"דהר סיני 127742618
חלילעיכוב התפתחותיח"מח"מ ממ"דקרן היסוד 179548637
חמניה יול"אטרום טרום חובהיול"אממ"דחנקין 317432395
חצב-תל"יטרום טרום חובה וטרום חובהיול"א / עד 14:00 מסלול הגן ייקבע לפי בחירת הורים ברישום. לא ניתן לעבור מסלול במהלך שנה.מ"מ תל"יהגדוד העברי 77743073
חצוצרה מ"מ יול"אטרום חובהיול"אמ"מיעקב אורלנד 78905985
חרוב-תל"יטרום חובה וחובהיול"א / עד 14:00 מסלול הגן ייקבע לפי בחירת הורים ברישום. לא ניתן לעבור מסלול במהלך שנה.מ"מ תל"יהגדוד העברי 77714157
חרצית יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"ממאפו 207604080
יסמין יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"משמריהו לוין 137714480
יערה יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מגוטמן 47746535
יקינטוןטרום חובה וחובהעד 14:00מ"מקרן היסוד 177713864
כחל יול"אטרום טרום חובהיול"אממ"דסמטת הדס 69514736
כינור  ח"מ   עיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"ממשה וילנסקי 647743074
כלנית ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"מהמעלות 117424048
כרכום ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"מהדרור 37743071
כרמליתתקשורתיח"מתקשורתיהמעלות 129563202
לוטוס-תל"יטרום חובה וחובהיול"א / עד 14:00מסלול הגן ייקבע לפי בחירת הורים ברישום. לא ניתן לעבור מסלול במהלך שנהמ"מ תל"יהשרון 137749262
לוטם ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"מצביה לובטקין 17713655
לוטן יול"אטרום חובהיול"אמ"מברנדס 587714095
לילך יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אמ"מהתחיה 417715357
מורן יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מקזן 207435564
מפוחית יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מיעקב אורלנד 79548637
מרגנית יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מלוי אשכול 189630255
נבל יול"אחובהיול"אמ"ממשה וילנסקי 647710003
נופר ח"מעיכוב התפתחותיח"מח"מ מ"ממניה שוחט 88339523
נורית יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מקזן 207424675
ניצן יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מההגנה 287437042
נרקיס יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מאלי כהן 97729005
סביון יול"אטרום חובהיול"אמ"ממגדל 609548780
סחלבטרום טרום חובהעד 14:00ממ"דרבוצקי 797486475
סיגלית יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מההגנה 287603139
סייפןטרום חובה וחובהעד 14:00מ"מסייפן 127729640
סיתונית יולאטרום חובה וחובהיול"אממ"דשברץ 127431711
סלעית ח"מלקויות מוטוריותח"מח"מסמטת הדס 69514729
סנונית יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מצביה לובטקין 17729365
עגור יול"אחובהיול"אמ"מויצמן 2327492654
עירית יול"אטרום חובהיול"אמ"מצביה לובטקין 17746923
ערבה יול"אחובהיול"אממ"דאלי כהן 97496508
ערמונים יול"א ח"מתקשורתיח"מתקשורתיהסייפן 107749427
פעמונית יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אמ"מקרן היסוד 177713182
פרג יול"אטרום חובהיול"אמ"מחשמונאים 407604210
פשוש יול"אטרום טרום חובהיול"אממ"דקזן 187417205
צ'לו  יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"ממשה וילנסקי 647715408
צבעוני ח"מתקשורתיח"מתקשורתיאנילביץ 277744818
צופית יול"אחובהיול"אמ"מהפעמונים 327728165
צפורן-יול"אטרום חובה וחובהיול"אמ"מבילו 307743376
קלרינט יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אממ"דיעקב אורלנד 77473753
רותם יול"אחובהיול"אמ"מהחרמון 17744941
רימון יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אממ"דהגליל 638854026
רקפת יול"אחובהיול"אמ"ממכבי 647432276
שבולת - חב"דטרום חובה וחובהעד 14:17ממ"ד חב"דדוד אלעזר 177604158
שוהם יול"אחובהיול"אממ"דמשה דיין 617744712
שחף יול"אטרום חובהיול"אמ"מס. הדס 67496495
שיזף יול"אטרום חובהיול"אממ"דפינס 57710093
שיטה יול"אטרום חובהיול"אמ"מדורי 177742736
שיקמים יול"אחובהיול"אמ"מדורי 177742732
שלדג יול"אטרום חובהיול"אמ"מהפעמונים 327492703
שעורה יולאטרום חובהיול"אממ"דאברבנאל 37435790
שקד יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אמ"מהגליל 638854047
תאנה חב"דטרום טרום חובה וטרום חובהעד 14:00ממ"ד חב"דהמייסדים 317492685
תבורתקשורתיח"מתקשורתיאוסטרובסקי 157411702
תות יול"אטרום טרום חובהיול"אמ"מהרצל 867714208
תלתן תל"יטרום טרום חובהיול"א / עד 14:00 מסלול הגן ייקבע לפי בחירת הורים ברישום. לא ניתן לעבור מסלול במהלך שנהמ"מ תל"יהשרון 137749260
תמרטרום חובה וחובהעד 14:00ממ"דחפץ חיים 107714189
תפוז יול"אטרום טרום חובה וטרום חובהיול"אממ"דהר סיני 127717567
תפוח-יול"אחובהיול"אממ"דאברבנאל 37604069
מועדונית אגמיתח"מח"מח"מקרן היסוד 179548637
מועדונית נופרח"מח"מח"ממניה שוחט 88339523


חזור ללמעלה
גני ילדים