הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דבר מנהלת אגף החינוך

דבר מנהלת אגף החינוך

"המורים המעולים הם גשר שתלמידים חוצים. לאחר סיועם במעבר, הם ממוטטים בחדווה את הגשר ומעודדים את תלמידיהם ליצור גשרים בעצמם."
(ליאו בוסקאליה, סופר וד"ר לחינוך)


ילדים, הורים וצוותי חינוך יקרים,

בעיר רעננה לומדים כ- 16,000 תלמידים במוסדות החינוך השונים ובגני הילדים. 

אנשי החינוך בעיר רעננה, תלמידים מכלל מוסדות החינוך בעיר והורים מהווים יחד קהילה חינוכית לומדת המתפתחת ושואפת לקידום ולמצוינות רב תחומית. 
העידן המודרני מעמיד אתגר מורכב למערכת החינוך לשמר את החינוך לערכים, לאהבת העם והארץ בצד פיתוח וחדשנות טכנולוגית ופדגוגית.
מערכת החינוך מספקת את ההזדמנויות והאפשרויות הטובות ביותר לדור העתיד ומכינה את התלמידים לחיים בחברה עתידית מתוך הכרה באחריות המוטלת
עלינו בעיצוב פני הדור הצעיר במתן הזדמנות שווה לכל תלמיד במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות וביצירת מסגרת מיטבית בה יוכל כל אחד מהילדים
למצות את כישוריו. 

אנו, בעיר רעננה רואים חשיבות רבה בהטמעת טכנולוגיות מידע בכל מוסדות החינוך בעיר. 
אנשי החינוך בבתי הספר לומדים במסגרת השתלמויות להקניית כישורי הוראה, ידע ומיומנויות בסביבות מתוקשבות, מפתחים תכוניות לימוד מתוקשבות ומיישמים תרבות של אוריינות מידענית. 
תפקיד פורטל החינוך הוא לתת פלטפורמה טכנולוגית ולספק ללומדים אפשרות להבניית ידע, לבניית תוצרים דיגיטאליים, להצגה, לפרסום ולביזור הידע בין כל הגורמים המעוניינים. 
בפורטל החינוך אנו רואים מימוש של יעדים אשר הצבנו לעצמנו, שקיפות בעשייה, מתן שירות זמין, חיזוק תחושת השייכות לעיר, יצירת תקשורת בין תלמידים, הורים ומורים, קידום סביבות חינוך מתוקשבות בונות ידע וכל זאת בהלימה לתוכנית האב העירונית המושתתת על ערכים מרכזיים במדיניות החינוך העירונית. 

צוותי חינוך יקרים, הנכם עושים עבודה מקצועית, מסורה וראויה לשבח, ביחד, אנו מובילים ונמשיך להוביל את תלמידינו להצלחות בתחומים השונים, להנחלת ערכים חברתיים ושאיפה למיצוי
יכולות ולמצוינות. 

רעננה תמשיך לשאוף להוביל את החינוך בעיר להישגים מעולים, למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ולמיצוב העיר כאבן שואבת בזכות מערכת החינוך שיש לה.

בברכה,

רויטל שפירא
מנהלת אגף החינוך