הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שירות משלים

אודות שירות משלים

מתווה השירות הפסיכולוגי הארצי של משרד החינוך מאפשר פעילות של שירות משלים למתן מענה לשירותים שאינם נכללים בסל .
 
פנייה  לייעוץ פסיכולוגי בשירות הפסיכולוגי יכולה להיעשות ביוזמת המסגרת החינוכית או באמצעות פנייה ישירה של המשפחה.
כל פנייה, בהקשר לתלמיד, מחייבת קבלת הסכמה בכתב של ההורים, במקרה של הורים פרודים/גרושים נדרשת הסכמת שני ההורים.
פנייה לאבחון  על פי הפניית המסגרת החינוכית או בקשת ההורים ולפי שיקול דעת מקצועי של השירות הפסיכולוגי. 

שירות פסיכולוגי משלים (בתשלום) 

 • אבחונים לצורך מתן התאמות בדרכי היבחנות בבחינות בגרות
 • טיפול פסיכולוגי (פרטני, משפחתי, קבוצתי)
 • הרצאות

נוהל הפנייה לאבחון

לקבלת טפסים מתאימים נא לפנות למזכירות השירות הפסיכולוגי

יש להגיש את השאלונים והמסמכים הבאים:

 1. שאלון הפנייה מהמסגרת החינוכית הרלוונטית
 2. שאלון הורים
 3. הסכמה לאבחון פסיכולוגי רב תחומי בתשלום
 4. הסכמה לאבחון דידקטי בתשלום
 5. שאלון תלמיד למילוי על ידי התלמיד – לתלמידי חט"ב ותיכון
 6. על פי בקשת ההורים :
  • טופס ויתור סודיות מהשרות הפסיכולוגי אל השירות המשלים
  • טופס ויתור סודיות מהשרות המשלים אל השירות הפסיכולוגי
  • טופס ויתור סודיות מהשירות המשלים אל ביה"ס
 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • סיבת הפנייה 
 • שאלון הורים –רקע התפתחותי 
 • טופס הסכמת ההורים לטיפול (במקרה של הורים פרודים/גרושים יש להעביר הסכמה בכתב של שני ההורים) 
 • חתימת הורים על הסכמה לטיפול בתשלום (במקרה של הורים פרודים כנ"ל) 
 • בהתאם לרצון ההורים לקשר בין הגורמים השונים: 
  • טופס ויתור סודיות מהשרות הפסיכולוגי אל השירות המשלים 
  • טופס ויתור סודיות מהשרות המשלים אל השירות הפסיכולוגי 
  • טופס ויתור סודיות מהשירות המשלים אל ביה"ס/גננת

נוהל פנייה לועדת הנחות עירונית

הרכב ועדת ההנחות: נציגי אגף החינוך, נציגת הרווחה, נציג "קרן רועי לא אחסר" .
משפחה המעוניינת בהנחה תמלא טופס בקשה לועדת הנחות .
בנוגע לאבחונים, מן הראוי לציין כי לעיריית רעננה יש הסכם עם "ניצן" רעננה לפיו "ניצן" מאבחן תלמידי רעננה הזכאים להנחה . לפיכך רוב ההפניות של הזכאים להנחות מופנות ל"ניצן".
 
השפ"ח מרכז את כל ההפניות ובכלל זה הפניות לועדת הנחות לטיפול או לאבחון.

מחירון שירותים

 • אבחון משולב (רב תחומי) לתלמידי חט"ב ותיכוניים 2,500 ₪ 
 • אבחון משולב (רב תחומי) לתלמידי יסודי  2,250 ₪ 
 • אבחון דידקטי בקריאה וכתיבה ותהליכי תפיסה וחשיבה  1,500 ₪ 
 • אבחון דידקטי באנגלית כהשלמה לאבחון דידקטי רגיל  750  ₪ 
 • אבחון פסיכולוגי (אינטיליגנציה ורגשי)  1,750 ₪ 
 • אבחון פסיכולוגי התפתחותי לגיל הרך  1,625 ₪ 
 • אבחון פסיכודיאגנוסטי (קליני) 3,500 ₪ 
 • מבחן קשב וריכוז (כולל מבחן ממוחשב) כולל שאלונים, שיחת אינטיק, סיכום, והערכה ממוחשבת חוזרת בהתאם לצורך בעקבות טיפול תרופתי - קונורס  810  ₪ 
 • שעת ייעוץ / התערבות טיפולית  280 ₪ 
 • הרצאת בשלות להורים בגן  750 ₪ 
 • הוראה מתקנת 160 ₪  למפגש
 
*עדכון 1.1.2016 
חזור ללמעלה
שירות משלים