הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוגים והעשרה

מחולמחולספורטספורטספורטמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולאמנויות לחימהספורטספורטאמנותאמנותאמנויות לחימהספורטספורטספורטספורטמדעמדעמדעמדעמדעמדעמדעספורטאמנותשפותשפותשפותשפותשפותאמנויות הבמהמחולספורטמחולמחולמחולספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטאמנותאמנותאמנותמחולמדעמחולספורטמחולמחולמחולמחולמחולמחולספורטספורטאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהספורטאמנויות לחימהספורטאמנויות לחימהספורטאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהספורטמוזיקהספורטאמנויות לחימהמחולמחולספורטאמנויות לחימהאמנויות לחימהספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטמדעי החברה והרוחמדעמדעמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטמחולאמנותמוזיקהספורטספורטספורטספורטשפותאמנויות לחימהאמנויות לחימהספורטהעשרההעשרההעשרהספורטאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות הבמהאמנויות לחימהאמנויות הבמהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהסדנאות פנאיספורטספורטספורטמחולמחולמחולספורטספורטספורטספורטספורטאמנותאמנותספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטמחולהעשרהמדעמדעמדעמדעמדעמדעמחולספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטטיפולי - לגיל הרךספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטהעשרהמדעמדעמדעמחולמחולמחולמחולמחולמחולאמנותהעשרהספורטמחולמחולמחולמחולמחולספורטמחולמחולמחולמחולספורטמחשביםספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטסדנאות פנאימוזיקהאמנותלגיל הרךספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטהעשרהסדנאות פנאימחולספורטספורטאמנותמחולמחולהעשרהמחולמחולטיולמחולמחולמחשביםהעשרהלגיל הרךספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטאמנותאמנותמחולספורטספורטספורטספורטספורטאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותמדעמדעמדעספורטאמנותמוזיקהמוזיקהמוזיקהמוזיקהמוזיקהספורטאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותמדעספורטספורטספורטספורטאמנויות הבמהאמנויות הבמהאמנותאמנותאמנותאמנותספורטסדנאות פנאימחשביםמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולמחולאמנויות הבמהאמנויות הבמהאמנויות לחימהספורטאמנויות לחימהספורטאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנויות לחימהאמנותאמנותמדעמחולספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטספורטמחולהעשרהמדעהעשרהאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותאמנותהעשרהאמנויות הבמהמוזיקהאמנויות הבמהאמנויות הבמהאמנויות הבמהאמנויות הבמהאמנויות הבמההעשרהאמנותאמנותאמנותסדנאות פנאיאמנותאמנותאמנותאמנות
קריית הספורט והנופש רעננהמרכז קהילתי בן-צבי מחלקת נערות כדורסלמרכז קהילתי שפינוזהבית ספר לכדורעףקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננההמכללה העירוניתבית התלמיד הדרבית התלמיד הדרמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי שפינוזהמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי שפינוזההמכללה העירוניתמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז האמנויותרימוןרימוןרימוןהשרוןאלוןיונתןיונתןהשרוןאלוןהשרוןאלוןבית התלמיד ביל"ובית התלמיד נוה זמרבית התלמיד זיואשכול הפיס למדע ואמנויות בית התלמיד ביל"ובית התלמיד שקדמרכז קהילתי נווה זמרבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד ביל"ובית התלמיד אריאלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד פעמוניםמרכז קהילתי קשתמיוחדים רעננהמיוחדים רעננהמרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד מגדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד אריאלבית התלמיד תל"יבית התלמיד ברטובבית התלמיד זיובית התלמיד היובלבית התלמיד שקדבית התלמיד הדרבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד ביל"ובית התלמיד נוה זמרבית התלמיד אריאלבית התלמיד ברטובבית התלמיד ביל"ובית התלמיד מגדבית התלמיד דקלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד דקלבית התלמיד פעמוניםמרכז קהילתי נווה זמרמועדון הזהבמועדון הזהבבית הנוער המרכזימועדון הזהבמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמרבית הנוער המרכזיהמכללה העירוניתהמכללה העירוניתמרכז קהילתי נווה זמרהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולמרכז קהילתי קשתיח"ד קמפוס למצויינותיח"ד קמפוס למצויינותמועדון הזהבמרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימרכז האתלטיקה העירונימגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמגרשי אימון כדורגלמרכז ספורט דקלמרכז ספורט דקלמרכז ספורט דקלמרכז ספורט דקלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד ברטובבית התלמיד תל"יבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד שקדמרכז קהילתי קשתיח"ד קמפוס למצויינותמועדון הזהבבית התלמיד ביל"ובית התלמיד מגדבית התלמיד נוה זמרמרכז קהילתי קשתבית התלמיד תל"יבית התלמיד תל"ימועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי שפינוזההמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולקריית הספורט והנופש רעננהמרכז קהילתי בן-צבי קריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד יחדיובית התלמיד יחדיוקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד יחדיוקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד יחדיובית התלמיד יחדיוקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד היובלבית התלמיד מגדבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד דקלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד פעמוניםמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי שפינוזהמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד אריאלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד שקדבית התלמיד ביל"ומרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי שפינוזהמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי שפינוזההמרכז למחולמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי נווה זמרבית הנוער המרכזיבית התלמיד ביל"ומרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז קהילתי שפינוזהמרכז קהילתי השחרבית התלמיד ברטובבית התלמיד הדרבית התלמיד הדרבית התלמיד מרחבבית התלמיד יחדיובית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ובית התלמיד דקלהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז לגיל הרךהמרכז למחולמרכז ספורט השרוןמרכז ספורט השרוןמחלקת נערות כדורסלהמכללה העירוניתהמכללה העירוניתהמכללה העירוניתהמכללה העירוניתמרכז קהילתי נווה זמרהמכללה העירוניתמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמועדון קהילתימועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז ספורט רימוןמרכז קהילתי נווה זמרקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט קרית שרתהיכל הספורט העירונימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימועדון הזהבמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמרמרכז ספורט מגדמרכז ספורט קרית שרתמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדמרכז ספורט מגדבית התלמיד שקדבית התלמיד ביל"ובית התלמיד שקדבית התלמיד ביל"ומרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד תל"יבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד מגדבית התלמיד תל"יבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד שקדבית התלמיד זיובית התלמיד אריאלבית התלמיד מגדבית התלמיד אריאלבית התלמיד תל"יבית התלמיד דקלבית התלמיד תל"יבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמרבית היוצרבית הנוער המרכזיהיכל הספורט העירוניהיכל הספורט העירוניקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד דקלבית התלמיד דקלמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי נווה זמרבית התלמיד יבנהבית התלמיד יחדיובית התלמיד יבנהבית התלמיד זיובית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד זיובית התלמיד ביל"ובית התלמיד מגדמועדון הזהבמרכז קהילתי שפינוזהיח"ד קמפוס למצויינותבית הנוער המרכזימרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןיח"ד קמפוס למצויינותיח"ד קמפוס למצויינותמועדון הזהבבית התלמיד ביל"ובית התלמיד זיובית התלמיד תל"יבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד הדרבית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד יבנהבית התלמיד ברטובבית התלמיד מגדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד תל"יבית התלמיד ביל"ובית התלמיד יבנהבית התלמיד הדרבית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד דקלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד דקלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמרבית הנוער המרכזימיוחדים רעננהמיוחדים רעננהמועדון קהילתימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי נווה זמרבית התלמיד הדרמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי נווה זמראשכול הפיס למדע ואמנויות מועדון הזהבקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננההמכללה העירוניתמרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד הדרבית התלמיד מגדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד יבנהבית התלמיד תל"יבית התלמיד ברטובמחלקת נערות כדורגלמחלקת נערות כדורגלמחלקת נערות כדורגלמחלקת נערות כדורגלבית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ובית התלמיד מגדבית התלמיד מגדבית התלמיד מגדבית התלמיד הדרבית התלמיד מגדבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד הדרבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד דקלבית התלמיד ברטובבית התלמיד ביל"ובית התלמיד אריאלבית התלמיד יבנהבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד ברטובבית התלמיד אריאלבית התלמיד הדרבית התלמיד יבנהבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד דקלבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד הדרבית התלמיד יבנהבית התלמיד ברטובבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד הדרבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד שקדבית התלמיד ביל"ובית התלמיד יבנהבית התלמיד אריאלבית התלמיד דקלבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד ברטובבית התלמיד שקדבית התלמיד ביל"ובית התלמיד אריאלבית התלמיד יבנהבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד דקלבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד ביל"ובית התלמיד אריאלבית התלמיד יבנהבית התלמיד שקדבית התלמיד הדרבית התלמיד היובלבית התלמיד היובלבית התלמיד היובלבית התלמיד היובלבית התלמיד מרחבביה"ס לכדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמחלקת נוער כדורגלמרכז קהילתי קשתבית התלמיד זיובית התלמיד מגדבית התלמיד הדרבית התלמיד ברטובבית התלמיד ברטובבית התלמיד מגדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד דקלבית התלמיד שקדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד דקלדקלבית התלמיד שקדמרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד מרחבבית התלמיד ביל"ובית התלמיד פעמוניםבית התלמיד מגדבית התלמיד מגדבית התלמיד היובלבית התלמיד תל"יבית התלמיד מגדבית התלמיד דקלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד הדרבית התלמיד היובלבית התלמיד זיובית התלמיד ברטובבית התלמיד אריאלבית התלמיד תל"יבית התלמיד יחדיובית התלמיד ברטובבית התלמיד תל"יבית התלמיד אריאלבית התלמיד יחדיובית התלמיד יבנהבית התלמיד יבנהבית התלמיד ביל"ובית התלמיד דקלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד ברטובבית התלמיד מגדבית התלמיד יחדיובית התלמיד ברטובבית התלמיד יחדיובית התלמיד תל"יבית התלמיד אריאלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד זיובית התלמיד אריאלבית התלמיד הדרבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד דקלבית התלמיד ביל"ובית התלמיד שקדבית התלמיד יבנהבית התלמיד שקדבית התלמיד יבנהבית התלמיד דקלבית התלמיד ביל"ובית התלמיד היובלבית התלמיד תל"יבית התלמיד זיובית התלמיד הדרבית התלמיד ברטובבית התלמיד מגדבית התלמיד יחדיובית התלמיד זיובית התלמיד ברטובבית התלמיד הדרבית התלמיד תל"יבית התלמיד מגדבית התלמיד יחדיובית התלמיד אריאלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד שקדבית התלמיד יבנהבית התלמיד שקדבית התלמיד יבנהבית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ובית התלמיד דקלבית התלמיד דקלבית התלמיד אריאלבית התלמיד היובלבית התלמיד מגדבית התלמיד יבנהבית התלמיד ברטובבית התלמיד תל"יבית התלמיד יחדיובית התלמיד יבנהבית התלמיד ברטובבית התלמיד מגדבית התלמיד תל"יבית התלמיד יחדיובית התלמיד זיובית התלמיד הדרבית התלמיד זיובית התלמיד הדרבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ובית התלמיד אריאלקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהמרכז ספורט השרוןמרכז ספורט השרוןמרכז ספורט דקלמרכז ספורט השרוןבית התלמיד מגדבית התלמיד מגדבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםבית ספר לכדורעףמרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקיבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד הדרבית התלמיד הדרמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית הנוער המרכזיבית התלמיד דקלבית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ובית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאלבית התלמיד יחדיובית התלמיד יחדיובית התלמיד יבנהבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד יבנהיחדיומחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמחלקת נערות כדורסלמרכז קהילתי נווה זמרמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןהשרוןהשרוןהשרוןיונתןיונתןיונתןרימוןרימוןרימוןהשרוןהשרוןהשרוןאלוןאלוןאלוןהשרוןהשרוןהשרוןרימוןרימוןרימוןאלוןאלוןאלוןיונתןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןאלוןאלוןאלוןמרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד דקלבית התלמיד מגדבית התלמיד הדרבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד מגדבית התלמיד הדריח"ד קמפוס למצויינותרימוןרימוןרימוןאלוןאלוןאלוןהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולבית היוצרמועדון קהילתייונתןמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבאשכול הפיס למדע ואמנויות מחלקת נוער כדורסלבית התלמיד הדרקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהמרכז קהילתי השחרמרכז קהילתי קשתמרכז קהילתי נווה זמרהשרוןרימוןהשרוןרימוןרימוןבית התלמיד אריאלבית התלמיד היובלבית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאליונתןמרכז הספורט אוסטרובסקיאשכול הפיס למדע ואמנויות אשכול הפיס למדע ואמנויות יח"ד קמפוס למצויינותמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבאלוןאלוןאלוןמרכז קהילתי קשתמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית הנוער המרכזימרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד מגדבית התלמיד מגדבית התלמיד זיומרכז קהילתי קשתמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמרכז ספורט קרית שרתמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמחלקת נוער כדורידמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד היובלבית התלמיד ברטובבית התלמיד פעמוניםבית הנוער המרכזימרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי שפינוזהמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורגלקריית הספורט והנופש רעננההמרכז למחולהמרכז למחוליח"ד קמפוס למצויינותהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולמרכז קהילתי נווה זמרבית הנוער המרכזיאשכול הפיס למדע ואמנויות השרוןהשרוןהשרוןאשכול הפיס למדע ואמנויות בית התלמיד יחדיוהמכללה העירוניתמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז הסקווש רעננהמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד הדרבית היוצרבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד היובלבית התלמיד שקדמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותהמכללה העירוניתמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי קשתמרכז קהילתי שפינוזהמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמחלקת נוער כדורסלמרכז קהילתי בן-צבי אשכול הפיס למדע ואמנויות בית ספר לכדורסל בנות בית ספר לכדורסל בנות מחלקת נוער כדורגלהמרכז למחולמועדון הזהבמרכז הספורט אוסטרובסקימועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז קהילתי קשתמרכז קהילתי השחרקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד ביל"וקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית הנוער המרכזימרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןאשכול הפיס למדע ואמנויות בית התלמיד מגדבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד הדרבית התלמיד אריאלבית התלמיד היובלבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמרמרכז האמנויותמרכז קהילתי קשתמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית הנוער המרכזיבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד הדרבית התלמיד פעמוניםמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד פעמוניםמועדון הזהבבית התלמיד יבנהבית היוצרמועדון הזהבבית היוצרבית התלמיד מגדמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד דקלבית התלמיד ביל"ובית התלמיד תל"ימרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותאשכול הפיס למדע ואמנויות מרכז ספורט מגדמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז הספורט אוסטרובסקימרכז קהילתי נווה זמרמועדון הזהבבית התלמיד שקדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד היובלבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד שקדבית התלמיד נוה זמררימוןאלוןרימוןאלוןרימוןמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותבית התלמיד דקלמרכז קהילתי קשתמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי נווה זמרהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז למחולהמרכז לגיל הרךהמרכז למחולהמרכז לגיל הרךהמרכז לגיל הרךהמרכז לגיל הרךהמרכז לגיל הרךהמרכז לגיל הרךהמרכז לגיל הרךהמרכז למחולהמרכז למחולמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד שקדבית התלמיד שקדבית התלמיד דקלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד יבנהבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד אריאלבית התלמיד יחדיובית התלמיד היובלבית התלמיד דקלבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד יבנהבית התלמיד פעמוניםמועדון קהילתימרכז קהילתי נווה זמרמרכז קהילתי שפינוזהקריית הספורט והנופש רעננהמרכז קהילתי שפינוזהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהקריית הספורט והנופש רעננהמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבבית היוצרמרכז קהילתי קשתמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןאשכול הפיס למדע ואמנויות אלוןרימוןאלוןרימוןאשכול הפיס למדע ואמנויות מועדון הזהבמועדון הזהבבית התלמיד ברטובמרכז קהילתי שפינוזהמועדון הזהבמועדון הזהבמועדון הזהבאשכול הפיס למדע ואמנויות מועדון הזהברעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטרעננטמועדון הזהבמרכז קהילתי בן-צבי אשכול הפיס למדע ואמנויות אשכול הפיס למדע ואמנויות אשכול הפיס למדע ואמנויות בית התלמיד אריאלבית התלמיד יבנהבית התלמיד ברטובבית התלמיד שקדבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד תל"יבית התלמיד תל"יבית התלמיד אריאלאשכול הפיס למדע ואמנויות בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמוניםמועדון הזהבבית התלמיד הדרבית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאלמרכז קהילתי קשתמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמרכז האמנויותמועדון הזהבמועדון הזהבמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית הנוער המרכזיאלוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד פעמוניםמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןבית התלמיד שקדמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמועדון הזהבבית הנוער המרכזימרכז קהילתי נווה זמרבית התלמיד דקלאשכול הפיס למדע ואמנויות אשכול הפיס למדע ואמנויות רימוןרימוןרימוןבית התלמיד שקדבית התלמיד תל"יבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד הדרבית התלמיד יבנהבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד היובלבית התלמיד יחדיובית התלמיד שקדבית התלמיד תל"יבית התלמיד נוה זמרבית התלמיד יבנהבית הנוער המרכזימרכז קהילתי קשתבית התלמיד זיואשכול הפיס למדע ואמנויות בית היוצרבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד ביל"ומרכז קהילתי שפינוזהבית התלמיד שקדבית התלמיד ברטובבית התלמיד דקלבית התלמיד היובלבית התלמיד תל"ימרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןמועדון הזהבמרכז קהילתי נווה זמר
נוערנשיםילדיםטףילדיםנוערילדיםילדיםנוערנוערנוערמבוגריםנוערנוערמבוגריםילדיםילדיםילדיםמבוגריםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבמבוגריםנוערנוערנוערילדיםילדיםילדיםמבוגריםנוערנשיםצעיריםילדיםנוערנוערמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםנוערצעיריםילדיםגיל הזהבגיל הזהבילדיםילדיםנוערטףלקהל הרחבגיל הזהבגיל הזהבאמהותמבוגריםמבוגריםלקהל הרחבצעיריםנשיםמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםגיל הזהבלקהל הרחבנוערנוערנוערנוערילדיםילדיםילדיםנוערנוערילדיםילדיםילדיםנוערנוערילדיםנוערנוערמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםילדיםלקהל הרחבמבוגריםאמהותמבוגריםנשיםגיל הזהבילדיםאמהותנוערנשיםילדיםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםילדיםצעיריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערמבוגריםילדיםנוערנוערלקהל הרחבמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםמבוגריםנועראמהותנשיםילדיםטףילדיםילדיםטףילדיםנוערילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנועראמהותנשיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערמבוגריםילדיםגיל הזהבמבוגריםמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערטףגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםגיל הזהבמבוגריםמבוגריםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםילדיםילדיםנשיםנשיםילדיםגיל הזהבגיל הזהבילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםמבוגריםלקהל הרחבמבוגריםמבוגריםנשיםנוערנוערגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבנוערמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםילדיםגיל הזהבאמהותנשיםמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערנשיםאמהותגיל הזהבילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםילדיםילדיםטףילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםלקהל הרחבגיל הזהבנשיםמבוגריםילדיםגיל הזהבילדיםילדיםילדיםטףילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערנוערנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםילדיםמבוגריםנוערילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםלקהל הרחבילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםאמהותאימהות ותינוקותטףילדיםנוערלקהל הרחבמבוגריםמשפחהנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערנוערילדיםנוערנוערנוערנוערנשיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםילדיםילדיםלקהל הרחבמבוגריםילדיםמבוגריםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבילדיםנוערמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםטףילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםילדיםילדיםנוערנוערנוערנוערנוערילדיםנוערילדיםילדיםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבדוברי אנגליתמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםילדיםנוערילדיםילדיםטףנוערנוערילדיםילדיםנוערנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםילדיםאמהותהורה עצמאימבוגריםנשיםאמהותנשיםנוערילדיםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםלקהל הרחבלקהל הרחבילדיםילדיםלקהל הרחבילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםילדיםטףנוערילדיםילדיםנוערנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםאמהותנוערנשיםנשיםנשיםאמהותגיל הזהבנוערילדיםילדיםנוערילדיםילדיםילדיםנוערילדיםמבוגריםמבוגריםנשיםאמהותמבוגריםנוערילדיםילדיםילדיםגיל הזהבנשיםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבנשיםמבוגריםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםילדיםנוערמבוגריםמבוגריםנוערמבוגריםנוערילדיםמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבנוערמבוגריםילדיםילדיםנוערמבוגריםילדיםלקהל הרחבילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערטףילדיםגיל הזהבילדיםלקהל הרחבמבוגריםגיל הזהבלקהל הרחבמבוגריםילדיםנוערמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםנוערילדיםילדיםילדיםמבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםמבוגריםנוערמבוגריםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבילדיםנוערנוערילדיםילדיםנוערגיל הזהבמבוגריםילדיםילדיםילדיםנוערנוערנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםאימהות ותינוקותנשיםמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםטףילדיםנוערילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםנוערילדיםילדיםילדיםנוערנוערגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבלקהל הרחבמבוגריםנשיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםילדיםגיל הזהבגיל הזהבאמהותגיל הזהבגיל הזהבגיל הזהבמבוגריםגיל הזהבאמהותנשיםנשיםאמהותנשיםאמהותנשיםאמהותנשיםאמהותאמהותנשיםנשיםאמהותאמהותנשיםנשיםאמהותנשיםאמהותנשיםאמהותאמהותנשיםנשיםאמהותנשיםאמהותנשיםאמהותנשיםאמהותגיל הזהבילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםגיל הזהבילדיםילדיםנוערילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםמבוגריםמבוגריםילדיםילדיםגיל הזהבמבוגריםגיל הזהבילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערמבוגריםגיל הזהבילדיםנוערילדיםנוערילדיםנוערנוערנוערנוערילדיםילדיםנוערמבוגריםילדיםנוערלקהל הרחבמבוגריםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםילדיםנוערגיל הזהבילדים
מבצע חיפוש, אנא המתן ...
שם חוגמקוםקהל יעד
"דאנסה" נערות ו'-ח' (3 פעמים בשבוע)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמחולקריית הספורט והנופש רעננה
ג'אז מודרני לנשיםמרכז קהילתי בן-צבי נשיםמחולמרכז קהילתי בן-צבי
ילדות ב' 2מחלקת נערות כדורסלילדיםספורטמחלקת נערות כדורסל
ג'יו ג'יטסו ברזילאימרכז קהילתי שפינוזהטףילדיםנוערספורטמרכז קהילתי שפינוזה
כדורעף ה-ו' פעמיים בשבוע בית ספר לכדורעףילדיםספורטבית ספר לכדורעף
מחול אומנותי טרום חובה וחובה פעם בשבוע קריית הספורט והנופש רעננהילדיםמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" בלט בוגרות+ (פעם בשבוע) קריית הספורט והנופש רעננהנוערמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" ג'אז בוגרות + (פעם בשבועים)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" ג'אז בוגרות+ (ארבע פעמים בשבוע)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמבוגריםמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" ג'אז בוגרות+ (פעמיים בשבוע)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" ג'אז בוגרות+ (שלוש פעמים בשבוע)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמבוגריםמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה" צעירות ד' ה' קריית הספורט והנופש רעננהילדיםמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"דאנסה"בוגרות + (פעמיים בשבוע)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםמחולקריית הספורט והנופש רעננה
"כתיבה יוצרת" למתחילים ומתקדמים
"לחשב מסלול מחדש"- סדנת מדיטציההמכללה העירוניתהמכללה העירונית
"קול אחד כוכב" כיתות א'-ב'בית התלמיד הדרבית התלמיד הדר
"קול אחד כוכב" כיתות ג'-ו'בית התלמיד הדרילדיםבית התלמיד הדר
Kickboxing אגרוף תאילנדימרכז קהילתי נווה זמרמבוגריםנועראמנויות לחימהמרכז קהילתי נווה זמר
MMA אמנויות לחימהמרכז קהילתי שפינוזהילדיםנוערספורטמרכז קהילתי שפינוזה
אבוב/בסון - 120 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אבוב/בסון - 30 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אבוב/בסון - 45 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אבוב/בסון - 60 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אבוב/בסון - 75 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אבוב/בסון - 90 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
אגרוף תאילנדי למבוגריםמרכז קהילתי שפינוזהמבוגריםספורטמרכז קהילתי שפינוזה
אולפן ללימוד עבריתהמכללה העירוניתהמכללה העירונית
אומנותמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אומנותמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אומנותמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אומנות בעץ רויטל גרבי 9:00-12:00 מבוגרים מרכז האמנויותמבוגריםאמנותמרכז האמנויות
אומנות ז'רימוןנועררימון
אומנות ח'רימוןנועררימון
אומנות ט'רימוןנועררימון
אומנות כיתה ז'השרוןהשרון
אומנות כיתה ז'אלוןאלון
אומנות כיתה ז'-ט' מסלול חלקייונתןיונתן
אומנות כיתה ז-ט מסלול מלאיונתןיונתן
אומנות כיתה ח'השרוןהשרון
אומנות כיתה ח' אלוןאלון
אומנות כיתה ט'השרוןהשרון
אומנות כיתה ט' אלוןאלון
אומנות כיתות א'-ג'בית התלמיד ביל"וילדיםאמנותבית התלמיד ביל"ו
אומנות משולבת כיתות א'-ג'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אומנות משולבת ממגוון חומריםבית התלמיד זיובית התלמיד זיו
אופרה - לא מה שחשבתם לכיתות ד-ואשכול הפיס למדע ואמנויות ילדיםאשכול הפיס למדע ואמנויות
אורגנית פרטני בית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ו
אורגנית-פרטני - 30 דקותבית התלמיד שקדילדיםבית התלמיד שקד
איגרוף קלאסי מרכז קהילתי נווה זמרמבוגריםנועראמנויות לחימהמרכז קהילתי נווה זמר
אילוף בדרך אחרת כיתות א'-ג'בית התלמיד שקדבית התלמיד שקד
אילוף בדרך אחרת כיתות ד'-ו'בית התלמיד שקדבית התלמיד שקד
אילוף כלבים כיתות א'-ב'בית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאל
אילוף כלבים כיתות א'-ב'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אילוף כלבים כיתות א'-ג'בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
אילוף כלבים כיתות א'-ד' בית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ו
אילוף כלבים כיתות ג' ומעלהבית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאל
אילוף כלבים כיתות ג'-ד'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אילוף כלבים כיתות ד'-ו'בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
אימון פונקציונאלי לנשים ונערותמרכז קהילתי קשתנשיםצעיריםספורטמרכז קהילתי קשת
אימוני העצמה 10+מיוחדים רעננהילדיםנוערספורטמיוחדים רעננה
אימוני העצמה 18+ (אוגוסט)מיוחדים רעננהנוערספורטמיוחדים רעננה
אימונים פונקציונאלייםמרכז קהילתי שפינוזהמבוגריםספורטמרכז קהילתי שפינוזה
אלקטרוניקה 2בית התלמיד מגדילדיםמדעבית התלמיד מגד
אלקטרוניקה כיתות א'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אלקטרוניקה כיתות א'-ב'בית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאל
אלקטרוניקה כיתות א'-ג'בית התלמיד תל"יילדיםבית התלמיד תל"י
אלקטרוניקה כיתות א'-ג'בית התלמיד ברטובילדיםמדעבית התלמיד ברטוב
אלקטרוניקה כיתות א'-ג'בית התלמיד זיובית התלמיד זיו
אלקטרוניקה כיתות א'-ג'בית התלמיד היובלבית התלמיד היובל
אלקטרוניקה כיתות א'-ו'בית התלמיד שקדבית התלמיד שקד
אלקטרוניקה כיתות א'-ו'בית התלמיד הדרבית התלמיד הדר
אלקטרוניקה כיתות ב'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אלקטרוניקה כיתות ב'-ג'בית התלמיד ביל"וילדיםמדעבית התלמיד ביל"ו
אלקטרוניקה כיתות ג'-ה'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
אלקטרוניקה כיתות ג'-ו'בית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאל
אלקטרוניקה כיתות ד'-ו'בית התלמיד ברטובילדיםמדעבית התלמיד ברטוב
אלקטרוניקה כיתות ד'-ו'בית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ו
אלקטרוניקה מתחיליםבית התלמיד מגדילדיםמדעבית התלמיד מגד
אלקטרוניקה מתחיליםבית התלמיד דקלילדיםמדעבית התלמיד דקל
אלקטרוניקה מתחיליםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
אלקטרוניקה מתקדמים בית התלמיד דקלילדיםמדעבית התלמיד דקל
אלקטרוניקה מתקדמיםבית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
אמון פונקציונלימרכז קהילתי נווה זמרמבוגריםנוערצעיריםספורטמרכז קהילתי נווה זמר
אמנות המכונה 2
אמנים צעירים ב-גילדיםאמנות
אנגליתמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אנגליתמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אנגלית אינטראקטיבי ילדיםשפות
אנגלית בשיטת הלן דורוןבית הנוער המרכזיילדיםנוערטףשפותבית הנוער המרכזי
אנגלית למתחילים ABCשפות
אנגלית מדוברת לעולם העסקיםלקהל הרחבשפות
אנגלית מהסרטיםמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אנגלית- מתחיליםמועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אנגלית עם קנדיסקולמרכז קהילתי נווה זמראמהותשפותמרכז קהילתי נווה זמר
אנסמבל תאטרון רעננהבית הנוער המרכזימבוגריםאמנויות הבמהבית הנוער המרכזי
אנסמבל תיאטרוןמבוגריםלקהל הרחבצעיריםנשים
אפרוחי רעננה- להקת בוגריםמבוגריםמחול
אקסלהמכללה העירוניתהמכללה העירונית
אקסל - גיליון אלקטרוניהמכללה העירוניתהמכללה העירונית
אקרובטיקהמרכז קהילתי נווה זמרילדיםספורטמרכז קהילתי נווה זמר
אקרודאנס 1 (1513)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
אקרודאנס 2 (1514)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
אקרודאנס 3 (1515)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
אקרולייף - התעמלות קרקע ומכשירים מרכז קהילתי קשתילדיםספורטמרכז קהילתי קשת
ארדואינו ג-דיח"ד קמפוס למצויינותיח"ד קמפוס למצויינות
ארדואינו ה-ויח"ד קמפוס למצויינותיח"ד קמפוס למצויינות
ארכיאולוגיה של א"ימועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
אשנב לאסלאםלקהל הרחב
אתלטיקה קלה- ארבע פעמים בשבוע *כולל נבחרת מוט*מרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- נבחרת מוט- פעם בשבוע- כיתות ח'-ט' ומעלהמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- נבחרת מוט- פעמיים בשבוע- כיתות ח'-ט' ומעלהמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- נבחרת מוט- שלוש פעמים בשבועמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעם בשבוע כיתות א'-ב'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעם בשבוע כיתות ג'-ד'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעם בשבוע כיתות ה'-ו'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעם בשבוע כיתות ז'מרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעם בשבוע כיתות ח'-ט' ומעלהמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעמיים בשבוע כיתות א'-ב'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעמיים בשבוע כיתות ג'-ד'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעמיים בשבוע כיתות ה'-ו'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעמיים בשבוע כיתות ז'מרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- פעמיים בשבוע כיתות ח'-ט' ומעלהמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- שלוש פעמים בשבוע כיתות ה'-ו'מרכז האתלטיקה העירוניילדיםספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- שלוש פעמים בשבוע כיתות ז'מרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
אתלטיקה קלה- שלוש פעמים בשבוע כיתות ח'-ט' ומעלהמרכז האתלטיקה העירונינוערספורטמרכז האתלטיקה העירוני
באבאליגה אריאלמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה גני ילדים 1מגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה גני ילדים 2מגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה גני ילדים 3מגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה גני ילדים 4מגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה דקלמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה הדרמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה היובלמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה זיומגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה יבנהמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה יחדיומגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה מגדמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה נווה זמרמגרשי אימון כדורגלספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה פעמוניםמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה שקדמגרשי אימון כדורגלמבוגריםספורטמגרשי אימון כדורגל
באבאליגה תיכון אביבמגרשי אימון כדורגלמבוגריםמגרשי אימון כדורגל
בדמינטון ילדים- פעם בשבועמרכז ספורט דקלילדיםספורטמרכז ספורט דקל
בדמינטון ילדים- פעמיים בשבועמרכז ספורט דקלילדיםספורטמרכז ספורט דקל
בדמינטון מבוגרים- פעם בשבועמרכז ספורט דקלמבוגריםספורטמרכז ספורט דקל
בדמינטון מבוגרים-פעמיים בשבועמרכז ספורט דקלמבוגריםספורטמרכז ספורט דקל
בובנאות בית התלמיד פעמוניםילדיםאמנותבית התלמיד פעמונים
בובנאות כיתות א'-גבית התלמיד ברטובילדיםאמנותבית התלמיד ברטוב
בובנאות כיתות א'-ג'בית התלמיד תל"יבית התלמיד תל"י
בובנאות כיתות א'-ג'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
בובנאות כיתות א'-ד'בית התלמיד שקדילדיםאמנותבית התלמיד שקד
בודהיזם – תורה וחיי מעשהלקהל הרחב
בודהיזם – תורה וחיי מעשהמבוגרים
ביודאנסה ריקוד החייםמרכז קהילתי קשתאמהותמבוגריםנשיםמחולמרכז קהילתי קשת
ביוכימיהיח"ד קמפוס למצויינותמדעיח"ד קמפוס למצויינות
ביטוח לאומימועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
בישול כיתות א'-ד'בית התלמיד ביל"וילדיםבית התלמיד ביל"ו
בלט מודרני בית התלמיד מגדבית התלמיד מגד
בלט קלאסי + מודרני כיתות א'-ו'בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
בליזומבהמרכז קהילתי קשתאמהותנוערנשיםמחולמרכז קהילתי קשת
בעלי חיים כיתות א'בית התלמיד תל"יילדיםבית התלמיד תל"י
בעלי חיים כיתות ב'-ג'בית התלמיד תל"יבית התלמיד תל"י
ברידג'מועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
ברידג'מועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
ברידג'מועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
ברידג'מועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
ברידג'מועדון הזהבגיל הזהבמועדון הזהב
בריטון/טובה-120 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
בריטון/טובה-30 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
בריטון/טובה-45 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
בריטון/טובה-60 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
בריטון/טובה-75 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
בריטון/טובה-90 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
ברייקדאנסמרכז קהילתי שפינוזהילדיםספורטמרכז קהילתי שפינוזה
ג'אז בוגרים (1605)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
ג'אז בוגרים 2 (1607)ילדיםמחול
ג'אז ילדים 1 (1600)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
ג'אז ילדים 2 (1601)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
ג'אז ילדים 3 (1602)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
ג'אז צעירים (1604)המרכז למחולילדיםמחולהמרכז למחול
גברים בכושרקריית הספורט והנופש רעננהמבוגריםספורטקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודומרכז קהילתי בן-צבי ילדיםצעיריםספורטמרכז קהילתי בן-צבי
ג'ודו גילאי 4-5 (2)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו גילאי 5-6 (3)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו גילאי 6-7 ותיקים (1)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו גן חובה א'-ב' ותיקים (6)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו כיתות א'-ב' פעם בשבועבית התלמיד יחדיובית התלמיד יחדיו
ג'ודו כיתות א'-ב' פעמיים בשבוע בית התלמיד יחדיוילדיםספורטבית התלמיד יחדיו
ג'ודו כיתות ב'-ג' ותיקים(5)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו כיתות ג'-ד' פעמיים בשבוע בית התלמיד יחדיוילדיםספורטבית התלמיד יחדיו
ג'ודו כיתות ד'-ה' (4)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו כיתות ה'-ו' פעם בשבוע בית התלמיד יחדיובית התלמיד יחדיו
ג'ודו כיתות ה'-ו' פעמיים בשבוע בית התלמיד יחדיוילדיםספורטבית התלמיד יחדיו
ג'ודו נוער ובוגרים (תחרותי)(8)קריית הספורט והנופש רעננהנוערמבוגריםאמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
ג'ודו נוער כיתה ו' ומעלה (7)קריית הספורט והנופש רעננהילדיםנועראמנויות לחימהקריית הספורט והנופש רעננה
גומי קליי כיתות א'-ד'בית התלמיד היובלבית התלמיד היובל
גומיקליי בית התלמיד מגדבית התלמיד מגד
גומיקליי 1בית התלמיד שקדבית התלמיד שקד
גומיקליי 2בית התלמיד שקדבית התלמיד שקד
גומיקליי כיתות א'בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
גומיקליי כיתות א'-ג'בית התלמיד דקלבית התלמיד דקל
גומיקליי כיתות א'-ג' בית התלמיד נוה זמרבית התלמיד נוה זמר
גומיקליי כיתות ב'-ד'בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
ג'י ג'יטסומרכז קהילתי נווה זמרנוערלקהל הרחבאמנויות לחימהמרכז קהילתי נווה זמר
ג'יו ג'יטסו ברזילאי למבוגריםמרכז קהילתי שפינוזהמבוגריםספורטמרכז קהילתי שפינוזה
גיטרה בס-120 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה בס-30 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה בס-45 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה בס-60 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה בס-75 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה בס-90 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה פרטניבית התלמיד אריאלבית התלמיד אריאל
גיטרה פרטני
גיטרה פרטני בית התלמיד פעמוניםבית התלמיד פעמונים
גיטרה פרטני - 30 דקות בית התלמיד שקדילדיםמוזיקהבית התלמיד שקד
גיטרה פרטני כיתות ב'-ו'בית התלמיד ביל"ובית התלמיד ביל"ו
גיטרה-120 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה-30 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוערמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריון
גיטרה-45 דקותמרכז המוסיקה העירוני - הקונסרבטוריוןילדיםנוער