ברוכים הבאים

המחלקה לעבודה קהילתית במסגרת האגף לשירותים חברתיים ברעננה פועלת לרווחת תושבי העיר.
ייחודה של העבודה הקהילתית הוא בשיתוף פעולה של העובדים הקהילתיים יחד עם פעילי קהילה, תושבי העיר,  בקידום ופיתוח מענים קהילתיים לצרכים העולים מהקהילות השונות . 

עובדי המחלקה עוסקים בבניית קהילות עם חוסן קהילתי המבוסס על סולידריות ושוויון. 

אנו מאמינים בכוחה של הקהילה ליצירת שינוי ושיפור איכות החיים של חבריה. 

עבודה קהילתית רואה מחויבות מקצועית בעידוד , תמיכה והעצמה של אוכלוסיות שונות בקהילה. 

אנו מאמינים כי שותפות עם התושבים, עמותות וארגונים הופכים אותנו לחברה צודקת יותר, ערכית יותר וחסונה יותר.


פעילויות בקהילה
 

המחלקה לעבודה קהילתית

כתובת
רחוב סולד 2, רעננה
טלפון
09-7610757
פקס
09-7610750
<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" style="border:0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3376.953021612377!2d34.88442328557843!3d32.17854152156727!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x151d38152ef929df%3A0x160762386b268d45!2z15TXoNeo15nXmdeY15Qg16HXldec15MgMiwg16jXoteg16DXlA!5e0!3m2!1siw!2sil!4v1541600025355" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>