זכויות

תשובה

סבסוד תשלום לצהרונים בגני יול"א

כל הורה עצמאי  לילדים  בגילאי 2.9- 5.9 שנים, יכול להגיש  למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  בקשה לסבסוד שכר הלימוד בכל אחד מצהרוני יול"א. 
הזכאות נבחנת על בסיס מבחן הכנסות.

להגשת בקשה להשתתפות בשכר הלמוד לצהרוני יול"א, יש להחתים את גננת הצהרון על "אישור קבלה תשע"ט" ועל טופס נספח 6. 
לאישור קבלה תש"פ לחץ כאן
לנספח 6 לחץ כאן

בנוסף, יש למלא את התצהיר "הורים יחידניים" ולהחתים אותו ע"י עו"ד. לתצהירלחץ כאן והכנס לעמוד 36
לאחר מכן, יש להגיש בקשה מקוונת להשתתפות בהחזר הכספי . להגשת בקשה מקוונת לחץ כאן

בטופס הבקשה המקוון ינתן פירוט של מסמכים נוספים אותם יש להמציא על מנת לבדוק את הזכאות להחזר הכספי.

בכל שאלה וקושי עם הגשת הבקשה יש לפנות למוקד הורים במשרד העבודה, רווחה והשירותים החברתיים בטלפון: 2969*