הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שקיפות מידע עירוני לתושב

צרו קשר

פרוטוקולים ישיבות ועדות מכרזים

  • סיכומי ישיבות ועדות מכרזים

ועדת השלושה


  • לחצו כאן לצפייה בהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח שירותי מבנים יבילים  
  • לחצו כאן לצפייה בהחלטה על התקשרות מכרז לשירותי ניהול ופיקוח אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 

לצפייה במסמכים החתומים יש ליצור קשר בטלפון: 09-7610680

חוק חופש המידע

 מענקים ותמיכות

  • לחצו כאן לצפייה החלטות ועדת הנחות 5.2017 מיום 21.11.2017  

חברי וישיבות מועצה

אישורי מועצת עיר

  • לחצו כאן לצפייה בהארכת תקופת ההקצאה לאלוט להקמת מרכז תעסוקתי לאוטיסטים 
  • לחצו כאן לצפייה באישור מועצת עיר להקצאת קרקע

תקציבים ודוחות כספיים

ארנונה

חוזים ומכרזים

רישוי עסקים

תכנון ובנייה

שקיפות מידע סביבתי

איכות אוויר

זיהום מים 

זיהום קרקע 

רעש וריח

קרינה

פסולת

חזור ללמעלה
שקיפות מידע עירוני לתושב