הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרוטוקולים ועדת תמרור

פרוטוקולים ועדת תמרור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פרוטוקולים ועדת תמרור


בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהשם הפרוטוקולכפתור לפרטים נוספים
2023פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 14.12.2022פתח מידע נוסף2023פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 14.12.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 30.11.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 30.11.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 16.11.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 16.11.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 6.11.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 6.11.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 19.10.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 19.10.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 28.9.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 28.9.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 14.9.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 14.9.2022
2022ועדת תנועה מקומית מיום 5.9.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מיום 5.9.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 17.08.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 17.08.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 10.08.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 10.08.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 20.07.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 20.07.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 16.22 מיום 6.7.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 16.22 מיום 6.7.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 22.06.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 22.06.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 14.22 מיום 14.6.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 14.22 מיום 14.6.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 13.22 מיום 8.6.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 13.22 מיום 8.6.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 25.05.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 25.05.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 11.22 מיום 15.5.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 11.22 מיום 15.5.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 10.22 מיום 11.5.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 10.22 מיום 11.5.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 27.04.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 27.04.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 8.22 מיום 25.4.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 8.22 מיום 25.4.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 06.04.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 06.04.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 23.03.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 23.03.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 5.22 מיום 9.3.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 5.22 מיום 9.3.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 7.22 מיום 2.3.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 7.22 מיום 2.3.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 23.02.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 23.02.2022
2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 26.01.2022פתח מידע נוסף2022פרוטוקול ועדת התנועה מתאריך 26.01.2022
2022ועדת תנועה מקומית מספר 17.21 מיום 12.1.2022פתח מידע נוסף2022ועדת תנועה מקומית מספר 17.21 מיום 12.1.2022

​​