הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דוחות הממונה על יישום חוק חופש המידע

​​חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. 
החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מידע - כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.

הממונה העירונית על חוק חופש המידע: מירי נוימן​mirin@raanana.muni.il


דו"ח שנתי בהתאם לחוק חופש המידע

דוחות לשנת 2022

דוחות לשנת 2021

דוחות לשנת 2020

דוחות לשנת 2019


דוחות משנים קודמות


​נתונים היסטוריים:​

1.jpg 

עתירה מנהלית

  • בשנת ​2017 לא הוגשו עתירות מנהליות
  • בשנת 2011 לא הוגשו עתירות מנהליות על החלטת הממונה
  • בשנת 2009 לא הוגשו עתירות מנהליות במסגרת החוק