הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הון אנושי ברשות

​​דיווח ייצוג הולם

עיריית רעננה מקפידה על ייצוג הולם בהתאם לחוק ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה (תיקון מס' 11) תשס"א-2000 (תיקון מס' 13) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 19) תשע"ז-2016
15א.  (א)  בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים (בחוק זה – ייצוג הולם).


להלן קישור לנתונים שהועברו ע"י משרד המשפטים ביחס לייצוג הולם וטבלת נתונים מתוך האתר הממשלתי של עיריית רעננה. 
דו"ח זה הוא העדכני ביותר ופורסם ב-8/2021.