הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרוטוקולים ועדות חובה

פרוטוקולים ועדות חובה 2019

ועדת איכות הסביבה

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה רעננה 30.6.19

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה רעננה 27.3.19

ועדת מל"ח

סיכום ועדת מל"ח מס' 2 לשנת 2019

ועדת מניעת השימוש בסמים ואלכוהול 

סיכום ישיבה מס' 14 לשנת 2019

ועדת עירונית לקידום מעמד הילד

סיכום ישיבת הועדה העירונית לקידום מעמד הילד- רעננה מיום 01.07.19

סיכום ישיבת הועדה העירונית לקידום מעמד הילד- רעננה מיום 12.5.19

סיכום ישיבת הפתיחה של הועדה לקידום מעמד הילד 28.3.19

ועדת קליטה

פרוטוקול ישיבת ועדת קליטה 26.3.19

ועדת קשרי חוץ

סיכום ישיבת קשרי חוץ 20.8.19

חזור ללמעלה
פרוטוקולים ועדות חובה