הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרוטוקולים ועדות חובה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2021​

ועדת איכות הסביבה

סיכום ישיבת ​ועדת איכות הסביבה מיום 17.​01.2021​

ועדת הנהלה

​סיכום ישיבת ועדת הנהלה מ​יום 7.02.2021

ועדת כספים​


ועדת סמים ואלכוהול​

פעילויות במסגרת ועדת המאבק ב​סמים ואלכוהול

​​​​​ועדת תכנון ובניה

​​​​​ועדת איכות הסביבה

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מי​ום 17.11.2020

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 12.7.2020

מצגת בנושא פסולת ומחזור שהוצגה בישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 12.7.2020.
​​

​ועדת בטיחות


ועדת ביטחון

סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 25.5.2020

סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 22.3.2020

ועדת בטיחות בדרכים

ועדת בטיחות בדרכים - מצגת על משבר הקורונה ותאונות הדרכים – עם הפנים לעתיד

סיכום ישיבת ועדת בטיחות בדרכ​ים 6.2020​

ועדת בטיחות בדרכים – עיריית רעננה מצב התאונות בעיר ותפיסת "עיר בטוחה" ​​

מצגת שהוצגה בישיבת ועדת בטיחות בדרכים ​מיום​ 24.12.2020 

סיכום ישיבת ועדת בטיחות בדרכים מיום 12.10.2020

סיכום ישיבת ועדת בטיחות בדר​כים מיום 25.6.20

ועדת הנהלה

ועדת הנצחה לנפגעי פעולות איבה​

סיכום ישיבת ​ועדת הנצחה לנפגעי פעול​ות איבה מיום 30.12.2020

סיכום ישיבת ועדת הנצחה לנפגעי פעולות איבה מ​יום 8.3.2020​


ועדת חינוךועדת חזות העיר

מצגת בנושא פסולת אלקטרונית שהוצגה בישיבת ועדת חזות העיר

מצגת דיון מנכל​​ שהוצגה בישיבת ועדת חזות העיר מיום 20.11.2020 

מצגת בנושא פחים כתומים שהוצגה בישיבת ועדת חזות העיר ​ ​מיום 20.11.2020 ​

סיכום ישיבת ועדת חזות העיר מיום 22.7.20​20​

ועדת הנוער העירונית

סיכום ישיבה משותפת של הוו​עדה לקידום מעמד הילד וועדת הנוער העירונית 9.12.2020​

סיכום ישיבה משותפת של ועדת החינוך והוועדה לקידום מעמד מיום 2.04.2020

סיכום ישיבת ועדת הנוער העירונית מיום ​9.02.2020.​​

ועדה לענייני ביקורת  

סיכום ישיבת ועדת מל"ח מיום 18.11.2020​

סיכום ישיבת וע​דת מל"ח מיום 3.6.2020​​


ועדה עירונית לקידום מעמד הילד

סיכום ישיבה משותפת של הוו​עדה לקידום מעמד הילד וועדת הנוער העירונית 9.12.2020​

סיכום ישיבה משותפת של ועדת החינוך והוועדה לקידום מעמד מיום 2.04.2020

ועדת כספים

ועדת סמים ואלכוהול

פעילויות במסגרת ועדת המאבק בסמים ואלכוהול​

סיכום ישיבת ועדת המאבק בסמים ואלכוהול מיום 16.6.2020​​

​סיכום ישיבת ועדת המאבק בס​מים ואלכוהול מיום 1.1.2020​

​ועדת שכונות

סיכום ישיבת ועדת שכונות מיום 25.2.202​0​​

ועדת תכנון ובניה

​​​​​​לחצו כאן לסיכומי ישיבות ועדת תכנון ובניה

ועדת מכרזים

​​​לחצו כאן לסיכומי ישיבות ועדת מכרזים​​

2019​

ועדת בטיחות בדרכים

סיכום ישיבת ועדת בטיחות בדרכים מיום 23.10.2019

מצגת שהוצגה בישיבת ועדת בטיחות בדרכים מיום 23.10.2019

מצגת תוכנית עבודה 2019-2020

סיכום ישיבת ועדת בטיחות בד​רכים מיום 4.04.2019

מצגת שהוצגה בישיבת ועדת בטיחות בדרכים מיום 4.04.2019

ועדת איכות הסביבה

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 5.11.2019

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 30.6.2019

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 27.3.2019


ועדת הנוער העירונית

סיכום ישיבת ועדת הנוער העירונית מיום 1.12.20219


ועדת חזות העיר

סיכום ישיבת ועדת חזות העיר ​מיום 27.10.​2019​​

סיכום ישיבת ועדת חזות הע​יר מיום 14.7.2019​


ועדת מל"ח

סיכום ישיבת ​ועדת מל"ח  מיום 7.12.2019​

סיכום ישיבת ועדת מל"ח מיום 4.7.2019


ועדת מניעת השימוש בסמים ואלכוהול

הרכב הועדה למאבק​ בנגע הסמים המסוכנים 12.2019​

סיכום ישיבת ועדת מניעת השימוש בסמיס ואלכוהול לשנת 2019


ועדת ענייני ביקורת

סיכומים והמלצות הועדה לענייני ביקורת בשנת 2019

סיכום ​ישיבת הביקורת בנושא הדו"ח הכספי והדוח המבוקר לשנת 2018 מיום 30.12.2019

סיכום ישיבת ​ועדת ענייני ביקורת מיום 2.9.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביקורת מיום 26.8.2019

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביקורת מיום 19.8.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביק​ורת מיום 8.7.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביק​ורת מיום 15.4.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביקורת מיום 25.2.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביקורת מיום 18.2.2019​

סיכום ישיבת ועדת ענייני ביקורת מיום 11.2.2019​

סיכום ישיבת ​ועדת ענייני ביקורת מיום 28.1.2019​

ועדה עירונית לקידום מעמד הילד

סיכום ישיבת הועדה העירונית לקידום מעמד הילד מיום 4.11.2019

סיכום ישיבת הועדה העירונית לקידום מעמד הילד מיום 1.07.2019

סיכום ישיבת ההועדה העירונית לקידום מעמד הילד מיום 12.5.2019

סיכום ישיבת הועדה העירונית לקידום מעמד הילד מיום 28.3.2019


ועדת כספים

סיכום ישיבת ועדת כספים מיום 9.9.2019​


ועדת קליטה

סיכום ישיבת ועדת קליטה מיום 26.3.2019

ועדת קשרי חוץ

סיכום ישיבת ועדת קשרי חוץ מיום 20.8.2019


​​​​​ועדת שכונות

​​הרכב ועדת שכונות 1.2019​​


​​​​​ועדת תכנון ובניה

​​​​​​לחצו כאן לסיכומי ישיבות ועדת תכנון ובניה

ועדת מכרזים

​​סלחצו כאן לסיכומי ישיבות ועדת מכרזים


​פרוטוקולים ועדות רשות 2020​

​ועדת רישוי עסקים

סיכום ישיבת ועדת ר​ישוי עסקים מיום 14.7.2020

סיכום ישיבת ועדת רישוי עסקים מיום 24.3.2020

​​