הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קוד אתי - עובדי עיריית רעננה

קוד אתי לעובדי העירייה

העירייה זוכה להערכה רבה כעירייה המנוהלת בהתאם לנהלים ומהווה דוגמא לארגון ציבורי מוערך בקרב מוסדות ממשלתיים.
חשוב שנמשיך להקפיד ולהדגיש את העקרונות והכללים המנחים אותנו לאורך השנים.

עובד העירייה מצהיר כי בכוונתו:​

1. להקפיד על קיום החוקים של מדינת ישראל, תוך מתן כבוד למוסדותיה ולסמליה.​
2. להיות נאמן לערכים האישיים שלו ולנהוג בהתאם למדיניות העירייה,להחלטותיה וליעדיה.
3. להכיר ולכבד את זכויות התושב, לסייע לו במתן מידע עדכני ולפעול בשקיפות מלאה.
4. לשמור על כללי בטיחות וגיהות, תוך הקפדה על ההוראות והתקנות המחייבות עובד ציבור.
5. להימנע מלנצל את מעמדו ותפקידו לקבלת טובות הנאה או שירות מכל גורם בעירייה או מחוצה לה.
6. להקפיד על התנהגות נאותה, ניקיון כפיים, כללי אתיקה ולהימנע מכל פעילות בלתי ראויה.
7. לטפח את יחסי העבודה בעירייה ועם הציבור הרחב ולשמור על כבוד הנהלתהעירייה ועובדיה.
8. להגיש שירות הוגן ללא אפליה דתית או עדתית, ללא הבדל גזע ומין ולדאוג לשוויוניות בין תושב לתושב.
9. לשמור על צנעת הפרט ולא להעביר מידע העשוי לפגוע בזכויותיו.
10. להקפיד להתייצב למילוי תפקידו במועד ולא לנטוש את מקוםעבודתו לצרכים פרטיים, למעט טיפולים רפואיים וזאת לאחר קבלת אישור הממונה הישיר.
11.​ לפעול רק בהתאם לסמכותו ולאחריותו ולמלא אחר ההוראות שניתנו לו כדין, על ידי הממונים עליו.
12. לדווח ולהתריע על מפגע בטיחותי או בטחוני שלדעתו מסכן חיי אדם, גם אם אינו בתחום אחריותו.
13. להכיר בעובדה כי השירות לתושב הינו המטרה העליונה ועלי ולהיות מוגש ביעילות, מקצועיות ואיכות אופטימלית.​