הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי תפקידים

שםתפקידיחידהטלפוןפקסדוא"ל
עו"ד איתן גינזבורגראש העירייה ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובניהלשכת ראש העירייה09-761020009-7610207
עו"ד סימה פרי סגנית ומ"מ ראש העיר והממונה על חזות העיראגף חזות העיר09-770074009-7700783
רונית וינטראובסגנית ראש העירייה והממונה על תרבות, נוער ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761047909-7610335
עו"ד אליהו אלושסגן ראש העירייה וראש מינהל קהילהמינהל קהילה09-761079709-7610799
מיכל הירש נגרימנכ"לית העירייהלשכת מנכ"לית העירייה09-761021109-7610207
פרי נתיבסמנכ"לית לאסטרטגיה והסברהאסטרטגיה והסברה09-761023109-7610481
משה הנדיןמבקר העירייה וממונה על תלונות הציבורמבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029209-7610294
משה פישמןקב"ט עירונימחלקת ביטחון ושירותי חירום09-761028009-7610286
סלב גמרניקמנהל המוקד העירוניהמוקד העירוני09-7622100
מירי נוימןנציבת פניות הציבור, ממונה על יישום חוק חופש המידע ומניעת הטרדה מינית בעירייהנציבות פניות הציבור09-761022009-7610229
תומר היימן ראש מינהל הנדסהמינהל הנדסה09-761049009-7610521
נורית דנינוראש מינהל החינוךמינהל חינוך09-761035009-7610388
דפנה קינן, עו"דיועצת משפטיתהלשכה המשפטית09-761025009-7610255
אפרת אריאלי-להבראש אגף משאבי אנוש והדרכהאגף משאבי אנוש והדרכה09-761032109-7610257
דובר/ת עיריית רעננהדובר/ת העירייהדוברות09-761024009-7610247
רו"ח יוסי מזרחיגזבר העירייה גזברות09-7610430/109-7610455
רו"ח מאיה עוזמנהלת אגף הכנסות אגף הכנסות09-762210209-7610484
תמר ורשבסקימנהלת אגף תרבותאגף תרבות נוער ופנאי09-761034309-7610335
אלה ביארמנהל רשות הספורט העירוניתרשות הספורט העירונית09-761353009-7610705
יוסי נגולהמנהל אגף חזות העיראגף חזות העיר09-770073009-7700733
דורון בכרמנהל מחלקת התנדבותמינהל קהילה09-761070709-7613502
אורן מזרחילראש אגף מחשוב ומערכות מידע (מנמ"ר)אגף מחשוב ומערכות מידע09-770884409-7708831
ד"ר רוני וילדרמנהל המחלקה לשירותים ווטרינרייםהמחלקה לשירותים ווטרינריים09-772790209-7724302
ד"ר רותי נאורמנהלת האגף לשרותים חברתייםאגף לשירותים חברתיים09-7610390 09-7610750
נינט רחמים ראש מטה ראש העירייהלשכת ראש העירייה09-761020109-7610207
חגית נחמיאסמנהלת לשכת ראש העירייהלשכת ראש העירייה09-761020409-7610207
מיטל קוליןעוזרת מנכ"לית העירייהלשכת מנכ"לית העירייה09-761021009-7610207
חדוה אלפי פולנסקיעוזרת לסגנית ראש העירייהאגף תרבות נוער ופנאי09-761047909-7610335
גבי בוזגלומנהל אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקהאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761069909-7610688
אורן תבורמנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבההיחידה האזורית לאיכות הסביבה09-771999609-7711340
אסף טלמנהל פארק רעננה09-771327509-7713403
מיכל ירון יהושועמנהלת מחלקת ביקורתמבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029009-7610294
פרץ אוסנברגמהנדס העירמינהל הנדסה09-761049209-7610521
ליאה רודניצקיסגנית מהנדס העירמינהל הנדסה09-761049409-7610521
יאשי סעראדריכל העירמינהל הנדסה09-761026909-7610542
אדר' אפרת שביט מנהלת מחלקת רישוימינהל הנדסה09-761054009-7610703
אורטל כהן קדושמנהלת מחלקת פיצויים והשבחהמינהל הנדסה09-761071809-7610703
יעל אשל, אדריכלית09-761052709-7610521
שלמה דורפמןמנהל מחלקת חשמלמינהל הנדסה09-761066409-7610676
תמי רחבימנהלת מחלקת ארגון כספיםמינהל הנדסה09-761053209-7610529
מנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמרמנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמרמינהל הנדסה09-7610520050-4057438
דוד דעיהמנהל יחידת השבחה וטאבומינהל הנדסה09-761051409-7610703
דליה גור כהןמנהלת יחידת הפיקוח על הבניהמינהל הנדסה09-761050609-7610703
עליזה זמירמנהלת היחידה לרישוי ובניה ותיאום ועדת בניין עריםמינהל הנדסה09-761051709-7610703
דרור עמיתאחראי נגישות עירוניתמינהל הנדסהנגישות עירונית09-761354709-7610764
שרית גולדמן, עו"דמנהלת מחלקת התקשרויות ונכסיםהלשכה המשפטית09-761025109-7610255
רועי לזרמנהל מחלקת תשתיתאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067009-7610677
דפנה עשתמנהלת מחלקת חינוך על יסודימינהל חינוך09-761037009-7610388
דורית פרנקל מנהלת מחלקת חינוך יסודימינהל חינוך09-761037609-7610388
הגר הוט טלרמנהלת מחלקת גני ילדיםמינהל חינוך09-761036009-7610359
איילת דליותמנהלת המחלקה ליזמות ופיתוח תכניות, ויועצת לקידום מעמד האישהמינהל חינוך09-761046209-7610388
אורית מופזמנהלת השירות הפסיכולוגימינהל חינוך09-8952800/80109-8952850
תובע/ת עירוני/תהתובע/ת העירוני/תהלשכה המשפטית09-7610472/309-7610474
צביה מסקיןמנהלת מחלקת אמרכלות בחינוךמינהל חינוך09-761038409-7610388
תמר קנימח מנהלת מחלקת קידום נוערמינהל חינוך09-771141109-7748319
איתן גרוסמןחשב מינהל חינוךמינהל חינוך09-761035309-7610354
מיכל ארבץסגנית הגזבריתגזברות09-761044009-7610861
שונמית פרידמןמנהלת מחלקת שכרגזברות09-761045209-7610861
ביאטריס פרחגרודמנהלת מחלקת תקציביםגזברות09-761045009-7610455
אהובה יצחקמנהלת מחלקת הנהלת חשבונותגזברות09-761044609-7610455
טלי כהןכלכלנית העירייהגזברות09-761029509-7610455
סיון ברשי-בהטמנהלת תקשורת ויחסי ציבורדוברות09-761024309-7610247
שמוליק אללימנהל מרכז התקשורת העירונידוברות09-774135209-7717115
דיאנה ניסנימנהלת מחלקת ניהול משאביםאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761065209-7610667
אילן פרימנהל מחלקת רכבאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067509-7610688
מיכל גפןמנהלת קשרי עיתונות וקשרי חוץדוברות09-761024209-7610247
לילך לייפר אשכנזי מנהלת יחידת פרסום והפקת דפוסדוברות09-761031909-7610247
אודליה טיירימנהלת מחלקת רכשאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761088409-7610677
רון גילהמנהל יחידת התקשורת הדיגיטליתדוברות09-761024509-7610247
רפאל כהןמנהל מחלקת שיפור פני העיר, תברואה, ניקיון, תפעול אשפה ומחזוראגף חזות העיר09-770077009-7700773
מידן שמברמנהל מדור תוכן ורשתות חברתיותדוברות09-761024109-7610247
נטלי וולףמנהלת מחלקת אירועים והפקות אגף תרבות נוער ופנאי09-7610341 09-7610335
מוריאל בן שושןמנהלת מחלקת ספריותאגף תרבות נוער ופנאי09-761057009-7610585
צביה ברומרמנהלת המרכז למחולאגף תרבות נוער ופנאי09-7610776 09-7610603
נעמה ורדימנהלת מחלקת מרכזי תרבות ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761059509-7610603
מיכל פרידסון פרץ מנהלת מחלקת גיל הזהבאגף תרבות נוער ופנאי09-761060609-7610609
בתיה אלפסימנהלת יד לבניםאגף תרבות נוער ופנאי09-761054509-7610545
סיגל מצר תלמימנהלת מחלקת נוער וצעיריםאגף תרבות נוער ופנאי09-7798973 09-7610335
סיגלית סלובסקימנהלת המשכן למוסיקה ואמנויותאגף תרבות נוער ופנאיהמשכן למוסיקה ואמנויות09-746403609-7442747
לימור אקטעמנהלת מרכז המוסיקהאגף תרבות נוער ופנאי09-771133009-7741288
אורנה פיכמןאוצרת העירייהאגף תרבות נוער ופנאי09-761056409-7610566
מאיר ברנשטייןמנהל מחלקת הספורטרשות הספורט העירונית09-761061109-7610705
סרג'יו איסוסמנהל מחלקת קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-770070009-7700707
ציון דהןמנהל המחלקה לאירועים ומרכזי ספורטרשות הספורט העירונית09-761033609-7610705
משה פטלוקמנהל היכל הספורט והספורטקרשות הספורט העירונית09-742117209-7421173
גלית שילוןמנהלת מחלקת משאבי אנושאגף משאבי אנוש והדרכהמחלקת משאבי אנוש09-761023309-7610257
אסף שדהמנהל קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-771473109-7717115
תומר גורסקימנהל מרכז הסקווש רעננהרשות הספורט העירונית09-744811509-7412225
שי לפידמנהל מחלקת גנים ונוףאגף חזות העיר09-770076009-7700753
מירון רביץמנהל מחלקת פיקוח ובקרהאגף חזות העיר09-770075009-7700753
יונת אלחנתימנהלת רשות החניהרשות החניה09-761030109-7610309
צביה הרטמןמנהלת מחלקת רישוי עסקיםמינהל הנדסה09-761031509-7610306
אורנה רוטברגמנהלת יחידת רישוי עסקיםמינהל הנדסה09-761361109-7610306
אורנה צדוקמנהלת מחלקת חשבות ובקרהאגף חזות העיר09-770078009-7700783
דנה ברמנהלת יחידת אכיפת גביהאגף הכנסות09-762211709-7622144
רותי גרונרמנהלת מחלקת מיסיםאגף הכנסות09-762213909-7622144
שרונה ניסנימנהלת מחלקת הכנסות שונותאגף הכנסות09-762212309-7622144
יוגב אריהמנהל מחלקת תכנון, תשתיות ועיר חכמהאגף מחשוב ומערכות מידע09-770881109-7708828
ענת זטלנדמנהלת מחלקת מערכות מידע וניהול פרויקטיםאגף מחשוב ומערכות מידע09-770883309-7708821
עופרה ליכטנטריטמנהלת המחלקה לעבודה קהילתיתאגף לשירותים חברתיים09-761075709-7610750
שושנה עמרנימנהלת מחלקת שיקום ונכויותאגף לשירותים חברתיים09-761041709-7610426
שרה קראיםעו"ס, מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסיה המבוגרת בעיראגף לשירותים חברתיים09-7610412 09-7610426 / 09-7610750
עופר קפלןמנהל מחלקת שירות, תפעול וחווית עובד טכנולוגיתאגף מחשוב ומערכות מידע09-7708812
יפית גרסטלמנהלת מחלקת פיתוח ארגוני והדרכהאגף משאבי אנוש והדרכהמחלקת פיתוח אירגוני והדרכה09-7610234 09-7622165
רואי דינוביץראש מינהלת עסקים רעננהאסטרטגיה והסברה09-740027009-7460852
בתיה אלפסימנהלת מחלקת קיימותאסטרטגיה והסברה09-761022509-7613502
נועם סולימןמנהל יחידת אינטרנט ויישומיםאגף מחשוב ומערכות מידע09-770881709-7708821
ציפי הוזמנהלת מחלקת השכלת מבוגריםמחלקת השכלת מבוגרים09-761038109-7610476
נחמה אפרתימנהלת מחלקת קליטהמחלקת קליטה09-761076709-7610764
ראובן רבינוביץמנהל יחידת בית תלמידמינהל חינוך097610871097610387
אלה טרופ מנהל מחלקת קייטנות ואירועיםרשות הספורט העירונית09-7610377, 09-7610435
רונית גלאםמנהלת המכללה העירוניתמחלקת השכלת מבוגרים09-7713161
דינה מילרמנהלת יחידת ביטוחים, ערבויות ותמיכותגזברות09-761043309-7610455
יפית אוריין צנעני מנהלת מוקד מכירת כרטיסים אגף תרבות נוער ופנאי0732595771
חזור ללמעלה
בעלי תפקידים