הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי תפקידים

​​​​​​​הון אנושי בר​שות

  • נשים: 10 מנהלות אגפים, 52 מנהלות מחלקות וסגני מנהלי אגפים.
  • גברים: 9 מנהלי אגפים, 26 מנהלי מחלקות וסגני מנהלי אגפים.
בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שםתפקידיחידהטלפוןפקסדוא"ל
ראש העירלשכת ראש העירייה09-761020009-7610207חיים ברוידאראש העיר
סגנית ראש העיר   דרורה כהןסגנית ראש העיר
סגנית ראש העיר, הממונה על אגף תרבות נוער ופנאי אגף תרבות נוער ופנאי09-761034209-7610335ענבר הוכברגסגנית ראש העיר, הממונה על אגף תרבות נוער ופנאי
משנה לראש העיר   רחמים שלוםמשנה לראש העיר
משנה לראש העיר   אילן כהןמשנה לראש העיר
משנה לראש העיר   גלי שחרמשנה לראש העיר
מנכ"ל העירייהלשכת מנכ"ל העירייה09-761021109-7610207אריאל הילדסהיימרמנכ"ל העירייה
מנהל אגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטיםאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-761023109-7610247קובי אלנבוגןמנהל אגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים
ראש מטה ראש העירלשכת ראש העירייה097610200 מיכל טל בידאניראש מטה ראש העיר
מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבורמבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029309-7610294גלית פלגמבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור
קב"ט עירונימחלקת ביטחון ושירותי חירום09-761028009-7610286משה פישמןקב"ט עירוני
מנהל המוקד העירוניהמוקד העירוני09-7622100 אמיר עיישמנהל המוקד העירוני
נציבת פניות הציבור, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ומניעת הטרדה מינית בעירייהנציבת פניות הציבורממונה על העמדת מידע לרשות הציבוראחראית למניעת הטרדה מינית בעירייה09-761022009-7610229מירי נוימןנציבת פניות הציבור, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ומניעת הטרדה מינית בעירייה
מנהל אגף הנדסהאגף הנדסה09-761049009-7610516עמית גופרמנהל אגף הנדסה
ראש אגף החינוך 09-761035009-7610388רויטל שפיראראש אגף החינוך
יועצת משפטיתהלשכה המשפטית09-9610250 09-9610255תהילה סובל, עו"דיועצת משפטית
דובר העירייהדוברותאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-761024009-7610247ישראל זרידובר העירייה
גזבר העירייה גזברות09-7610430/109-7610455רו"ח יוסי מזרחיגזבר העירייה
מנהלת אגף הכנסות אגף הכנסות09-761046409-7610484רויטל סולומוןמנהלת אגף הכנסות
מנהלת אגף תרבות, נוער ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761034309-7610335תמר ורשבסקימנהלת אגף תרבות, נוער ופנאי
מנהלת רשות הספורט העירוניתרשות הספורט העירונית09-761353009-7610705הלה שבתאימנהלת רשות הספורט העירונית
מנהל אגף חזות העיראגף חזות העיר09-770073009-7700733ערן רוביןמנהל אגף חזות העיר
מנהל מחלקת התנדבותמינהל קהילה09-761070709-7613502דורון בכרמנהל מחלקת התנדבות
ראש אגף מחשוב ומערכות מידע (מנמ"רית)אגף מחשוב ומערכות מידע09-770884409-7708831דגנית בן יעקבראש אגף מחשוב ומערכות מידע (מנמ"רית)
מנהל המחלקה לשירותים ווטרינרייםהמחלקה לשירותים ווטרינריים09-772790209-7724302ד"ר רוני וילדרמנהל המחלקה לשירותים ווטרינריים
מנהל האגף לשירותים חברתייםאגף לשירותים חברתיים09-7610390 09-7610750גיא עפארי מנהל האגף לשירותים חברתיים
מנהלת מחלקת תקשורת ויחסי ציבורדוברות09-761024309-7610247נינט רחמים מנהלת מחלקת תקשורת ויחסי ציבור
עוזרת מנכ"ל העירייהלשכת מנכ"ל העירייה09-761021009-7610207הודיה אורןעוזרת מנכ"ל העירייה
מנהל אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקהאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761069909-7610688גבי בוזגלומנהל אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה
מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבההיחידה האזורית לאיכות הסביבה09-771999609-7711340אורן תבורמנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה
מהנדס העיראגף הנדסה09-761049209-7610493פרץ אוסנברגמהנדס העיר
מנהלת מחלקת ביקורתמבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029009-7610294מיכל ירון יהושועמנהלת מחלקת ביקורת
סגנית מנהל אגף הנדסה לפיתוח ותשתיותאגף הנדסה09-761049409-7610495שני קידרסגנית מנהל אגף הנדסה לפיתוח ותשתיות
סגן מנהל אגף הנדסה לרישוי ופיקוח על הבניהאגף הנדסה09-7610543, 09-7610722 אלעד שוורץסגן מנהל אגף הנדסה לרישוי ופיקוח על הבניה
אדריכלית העירייהאגף הנדסה09-7610269 מיכל קלי גוטמכראדריכלית העירייה
מנהלת מחלקת מידע ותיאום אדריכליאגף הנדסה09-7610269 ,09-7610527 דגנית רזמנהלת מחלקת מידע ותיאום אדריכלי
מנהלת מחלקת אירגון וכספיםאגף הנדסה09-7610532, 09-7610528 תמי רחבימנהלת מחלקת אירגון וכספים
מנהלת מחלקת השבחה ופיצוייםאגף הנדסה09-7610718, 09-7610726 אורטל כהן קדוש, עו"דמנהלת מחלקת השבחה ופיצויים
מנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמר 09-7610520050-4057438מנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמרמנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמר
מנהל יחידת השבחהאגף הנדסה09-7610563, 09-7610726 לירון חיוןמנהל יחידת השבחה
מנהל מחלקת פיקוח על הבניהאגף הנדסה09-7610540, 09-7610525 יניב רזמנהל מחלקת פיקוח על הבניה
רכז נגישות עירוניתנגישות עירוניתאגף הנדסה09-7613547, 09-7610266 אופיר חזןרכז נגישות עירונית
מנהלת מחלקת התקשרויות ונכסיםהלשכה המשפטית09-761025109-7610255שרית גולדמן, עו"דמנהלת מחלקת התקשרויות ונכסים
מנהל מחלקת אחזקת תשתיתאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067009-7610677בני עמירמנהל מחלקת אחזקת תשתית
מנהלת מחלקת חינוך על יסודי 09-761037009-7610388דפנה עשתמנהלת מחלקת חינוך על יסודי
מנהלת מחלקת חינוך יסודי 09-761070609-7610388ניצה חן מנהלת מחלקת חינוך יסודי
מנהלת מחלקת גני ילדים וקדם יסודי 09-761036009-7610359דנה מאירמנהלת מחלקת גני ילדים וקדם יסודי
מנהלת מרכז הכשרה והתפתחות מקצועית  09-761046209-7610388ענבר קציר ארליךמנהלת מרכז הכשרה והתפתחות מקצועית
מנהלת השירות הפסיכולוגי 09-8952800/80109-8952850אורית מופזמנהלת השירות הפסיכולוגי
התובעת העירוניתהלשכה המשפטית09-7610472/309-7610474שירה פרידון, עו"דהתובעת העירונית
מנהלת מחלקת קידום נוער 09-771141109-7748319תמר קנימח מנהלת מחלקת קידום נוער
חשב מינהל חינוך 09-761035309-7610354איתן גרוסמןחשב מינהל חינוך
סגנית גזבר העירייהגזברות09-761044009-7610861מיכל ארבץסגנית גזבר העירייה
מנהל מחלקת בקרה, נהלים וביטוחגזברות097610323097610455גידי בנדלמנהל מחלקת בקרה, נהלים וביטוח
מנהלת מחלקת תקציביםגזברות09-761045009-7610455ביאטריס פרחגרודמנהלת מחלקת תקציבים
מנהלת מחלקת הנהלת חשבונותגזברות09-761044609-7610455אהובה יצחקמנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
כלכלנית העירייהגזברות09-761029509-7610455טלי כהןכלכלנית העירייה
מנהל מרכז התקשורת העירונידוברות09-774135209-7717115שמוליק אללימנהל מרכז התקשורת העירוני
מנהלת מחלקת ניהול משאביםאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761065209-7610667דיאנה ניסנימנהלת מחלקת ניהול משאבים
מנהל מחלקת תחבורהאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067509-7610688אילן פרימנהל מחלקת תחבורה
מנהלת קשרי עיתונות וקשרי חוץדוברות09-761024209-7610247מיכל גפןמנהלת קשרי עיתונות וקשרי חוץ
מנהלת יחידת פרסום והפקת דפוסדוברות09-761031909-7610247לילך לייפר אשכנזי מנהלת יחידת פרסום והפקת דפוס
מנהלת מחלקת רכשאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761088409-7610677אודליה טיירימנהלת מחלקת רכש
מנהלת מדור הדרכה ודיגיטל 09-7926300 מורן פטרנקמנהלת מדור הדרכה ודיגיטל
מנהל מחלקת שיפור פני העיר, תברואה, ניקיון, תפעול אשפה ומחזוראגף חזות העיר09-770077009-7700773רפאל כהןמנהל מחלקת שיפור פני העיר, תברואה, ניקיון, תפעול אשפה ומחזור
מנהל מדור תוכן ורשתות חברתיותדוברותאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-761024109-7610247מידן שמברמנהל מדור תוכן ורשתות חברתיות
מנהלת מחלקת אירועים והפקות אגף תרבות נוער ופנאי09-7610341 09-7610335נטלי וולףמנהלת מחלקת אירועים והפקות
מנהלת מחלקת ספריותאגף תרבות נוער ופנאימחלקת ספריות09-761057009-7610585הילה לוימנהלת מחלקת ספריות
מנהלת המרכז למחולאגף תרבות נוער ופנאי09-7610776 09-7610603עינת בצלאלמנהלת המרכז למחול
מנהלת מחלקת מרכזי תרבות ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761059509-7610603נעמה ורדימנהלת מחלקת מרכזי תרבות ופנאי
מנהלת מחלקת גיל הזהבאגף תרבות נוער ופנאי09-761060609-7610609מיכל פרידסון פרץ מנהלת מחלקת גיל הזהב
מנהלת יד לבניםאגף תרבות נוער ופנאי09-761054509-7610545בתיה אלפסימנהלת יד לבנים
מנהלת מחלקת נוער וצעיריםאגף תרבות נוער ופנאי09-7798973 09-7610335סיגל מצר תלמימנהלת מחלקת נוער וצעירים
מנהלת המשכן למוסיקה ואמנויותאגף תרבות נוער ופנאיהמשכן למוסיקה ואמנויות09-746403609-7442747סיגלית סלובסקימנהלת המשכן למוסיקה ואמנויות
מנהלת מרכז המוסיקהאגף תרבות נוער ופנאי09-771133009-7741288לימור אקטעמנהלת מרכז המוסיקה
אוצרת העירייהאגף תרבות נוער ופנאי09-761056409-7610566אורנה פיכמןאוצרת העירייה
מנהל מחלקת הספורטרשות הספורט העירונית09-761061109-7610705מאיר ברנשטייןמנהל מחלקת הספורט
מנהל מחלקת קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-770070009-7700707סרג'יו איסוסמנהל מחלקת קריית הספורט
מנהל המחלקה לאירועים ומרכזי ספורטרשות הספורט העירונית09-761033609-7610705ציון דהןמנהל המחלקה לאירועים ומרכזי ספורט
מנהל היכל הספורט והספורטקרשות הספורט העירונית09-742117209-7421173רפאל בנעזראמנהל היכל הספורט והספורטק
מנהלת מחלקת משאבי אנושאגף משאבי אנוש והדרכהמחלקת משאבי אנוש09-7613517, 09-761229709-7610257גלית שילוןמנהלת מחלקת משאבי אנוש
מנהל קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-771473109-7717115אסף שדהמנהל קריית הספורט
מנהל מרכז הסקווש רעננהרשות הספורט העירונית09-744811509-7412225תומר גורסקימנהל מרכז הסקווש רעננה
מנהל מחלקת גנים ונוףאגף חזות העיר09-770076009-7700753שי לפידמנהל מחלקת גנים ונוף
מנהל מחלקת פיקוח ובקרהאגף חזות העיר09-770075009-7700753מירון רביץמנהל מחלקת פיקוח ובקרה
מנהלת רשות החניהרשות החניה09-761030109-7610309יונת אלחנתימנהלת רשות החניה
מנהלת מחלקת רישוי עסקים, שילוט ותברואהאגף הנדסה09-7610315, 09-761031209-7610306צביה הרטמןמנהלת מחלקת רישוי עסקים, שילוט ותברואה
מנהל מחלקת חשמל ומאור רחובותאגף הנדסה09-7610664, 09-761066309-7610676שלמה דורפמןמנהל מחלקת חשמל ומאור רחובות
מנהלת מחלקת תיאום ובקרהאגף חזות העיר09-770078109-7700783סמדר ענת צדוק מנהלת מחלקת תיאום ובקרה
מנהלת יחידת אכיפת גביהאגף הכנסות09-762211709-7622144דנה ברמנהלת יחידת אכיפת גביה
מנהלת מחלקת מיסיםאגף הכנסות09-762213909-7622144רותי גרונרמנהלת מחלקת מיסים
מנהלת מחלקת הכנסות שונותאגף הכנסות09-762212309-7622144שרונה ניסנימנהלת מחלקת הכנסות שונות
מנהל מחלקת תכנון, תשתיות ועיר חכמהאגף מחשוב ומערכות מידע09-770881109-7708828יוגב אריהמנהל מחלקת תכנון, תשתיות ועיר חכמה
מנהלת מחלקת מערכות מידע וניהול פרויקטיםאגף מחשוב ומערכות מידע09-770883309-7708821ענת זטלנדמנהלת מחלקת מערכות מידע וניהול פרויקטים
מנהלת המחלקה לעבודה קהילתיתאגף לשירותים חברתיים09-761075709-7610750עופרה ליכטנטריטמנהלת המחלקה לעבודה קהילתית
מנהל מחלקת שירות וחוויה דיגיטליתאגף מחשוב ומערכות מידע09-7708812 עופר קפלןמנהל מחלקת שירות וחוויה דיגיטלית
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכהאגף משאבי אנוש והדרכהמחלקת פיתוח אירגוני והדרכה09-7610234 09-7622165מחלקת פיתוח ארגוני והדרכהמחלקת פיתוח ארגוני והדרכה
מנהלת המרכז לחדשנות ויזמות רעננהאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-740027009-7460852עדי רייך הלוימנהלת המרכז לחדשנות ויזמות רעננה
מנהלת מחלקת השכלת מבוגריםמחלקת השכלת מבוגרים09-761038109-7610476ציפי הוזמנהלת מחלקת השכלת מבוגרים
מנהלת מחלקת קליטהמחלקת קליטה09-761076709-7610764נחמה אפרתימנהלת מחלקת קליטה
ממונה על תמיכות וערבויותגזברות097610431 097610455טליה האסממונה על תמיכות וערבויות
מנהל יחידת תקשורת דיגיטליתאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטיםדוברות  דור כוכבימנהל יחידת תקשורת דיגיטלית
מנהל מחלקת קייטנות ואירועיםרשות הספורט העירונית09-7610377, 09-7610435 אלה טרופ מנהל מחלקת קייטנות ואירועים
מנהלת הלשכה המשפטית 09-7612251 אורטל ליליאן מנהלת הלשכה המשפטית
מנהלת אגף משאבי אנוש והדרכהאגף משאבי אנוש והדרכה09-7610321 ענת פרנסיסמנהלת אגף משאבי אנוש והדרכה
מנהלת המכללה העירוניתמחלקת השכלת מבוגריםמינהל קהילההמכללה העירונית09-7713161 רונית גלאםמנהלת המכללה העירונית
מנהלת יחידת בית תלמיד 097610871097610387שושי אריאלימנהלת יחידת בית תלמיד
מנהלת מדור הגיל הרך   יעל פישבייןמנהלת מדור הגיל הרך
מנהלת מוקד מכירת כרטיסים אגף תרבות נוער ופנאי0732595771 יפית אוריין צנעני מנהלת מוקד מכירת כרטיסים