הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרזים והתקשרויות עירוניות

​​​​​
  
  
  
הפעלת בית אוכל במרכז הטניס ובמרכז ספורט נווה זמר -הארכה 2/202410/03/2024 15:00
מתן שירותי יעוץ , פיקוח ובקרת מעליות ומעלונים במוסדות החינוך ומוסדות העירייה -הארכה3/202403/03/2024 15:00
אספקת ארוחת צהריים וארוחת מנחה לגני ילדים בהם מתקיים יום לימודים ארוך ) יול"א (, למועדוניות רווחה, ולבית הספר הממלכתי "אגם" ברעננה5/202425/02/2024 15:00

 
​שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית.

​למידע נוסף בנוגע להחלטות, ​תוצאות מכרזים עירוניים (לא מכרזי כוח אדם) ונושאים נוספים

​עופרה לוי, מנהלת יחידת מכרזים והקצאת מקרקעין

טלפון: 09-7610251/2​

מייל: ofral@raanana.muni.il​

מירי נוימן, נציבת פניות הציבור והממונה על העמדת מידע לרשות הציבור 

09-7610220