הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רפורמה באגרת השמירה

​תושבים ובעלי עסקים יקרים,

לאחרונה קבעה הכנסת בחקיקה את שיטת חישוב אגרת השמירה העירונית, וזאת בעקבות פסיקת בית הדין הגבוה לצדק בנושא.

אגרת השמירה נועדה לאפשר לרשויות המקומיות להחזיק ולממן את פעילויות הביטחון העירוניות. עיריית רעננה הקימה מערך ביטחון רחב היקף, הכולל בתוכו את סיירת הביטחון העירוניות, הפעולות בכל רחבי העיר, 24 שעות ביממה, ומעניקות לתושבים מעטפת ביטחון ובטיחות הדוקה ובמקים רבים אף מצילות חיי אדם ברחבי העיר.

עד שינוי החוק, חוייבו כלל בעלי הנכסים בעיר באגרת שמירה בסך 402 ש"ח לשנה, ללא קשר לגודל הנכס. בעקבות החלטת בג"צ ושינוי החוק, ע"י הכנסת, נדרשו הרשויות המקומיות לשנות את שיטת חישוב אגרת השמירה ולחייב כל בעל נכס על פי  גודל הנכס שברשותו.

בהתאם לכך, אישרה מועצת העיר ביום 6.4.2017 את חוק העזר העירוני לרעננה (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ז - 2017, הכולל את תיקון שיטת חיוב אגרת השמירה בעיר ועל פיו שיעור האגרה שנתי יעמוד 2.37 ש"ח למטר רבוע של השטח הבנוי (התעריף צמוד למדד בהתאם לחוק).

החלטה זו תוביל להוזלת עלות האגרה השנתית לחלק ניכר מבעלי הנכסים העיר וזאת לאור העובדה כי התשלום השנתי עבור נכס בגודל של עד 170 מ"ר, יהיה קטן או זהה למה שהיה נהוג עד כה. לנכסים מעל לגודל 170 מ"ר תחול תוספת תשלום.

עיריית רעננה תמשיך לפעול להבטחת ביטחונכם לשלומכם לאורך כל ימות השנה.

שינוי שיטת גביית אגרת השמירה, בהתאם לפסיקת בג"צ, מעלה שאלות רבות. לנוחיותכם קיבצנו כאן את מירב השאלות והתשובות שעשויות לעלות. נדגיש כי עבור מרבית הנכסים הפרטיים, גובה האגרה יהיה נמוך יותר מכפי ששולם עד היום.
נשמח לענות על כל שאלה  בטלפון: 09-7610464

שאלות ותשובות

האם אני יכול לשלם את אגרת השמירה בשיטה הישנה?

שיטת החישוב החדשה מחייבת את כלל מחזיקי הנכסים בעיר, תושבים ובעלי עסקים כאחד, ולא ניתן להמשיך לשלם לפי השיטה הישנה.

כבר שילמתי השנה את כל הארנונה כולל אגרת שמירה, האם אני צריך לשלם שוב?

במידה וחישוב אגרת השמירה השנתית לפי השיטה החדשה הינה שונה מהחיוב השנתי שכבר שילמת, תחויב או תזוכה בהפרשים בהתאם.

איך אני יודע מה גודל הנכס שלי?

גודל הנכס מצוין על גבי החשבון התקופתי של הארנונה ואגרת השמירה,
בנוסף ניתן לקבל את המידע המדויק במרכז שירות לתושב ​בטלפון: 09-7610464.

האם גם החצר/מרפסת נחשבים לצורך חישוב האגרה?

גודל הנכס הרלוונטי לחישוב האגרה הינו גודל הנכס המשמש לחישוב הארנונה והמצוין על גבי החשבון התקופתי.

כיצד אדע מה חישוב החיוב לנכס שלי?

החישוב השנתי של אגרת השמירה מבוצע כמכפלה של גודל הנכס (המשמש לחיוב הארנונה) ב - 2.37  ₪, לחישוב חשבון האגרה הדו חודשית יש לחלק את התוצאה ב - 6. בהתאם לחוק, התעריף יוצמד בכל שנה למדד.

האם יש הנחה לנזקקים ונכים באגרה זו?

על פי חוק העזר, רק הנחות הקבועות בסעיף 4 (ב) יחולו על אגרת השמירה באותם האחוזים כמו על חיובי הארנונה.

קיבלתי הנחה מיסי ארנונה בגין נכס ריק, האם אני מקבל את אותה הנחה גם באגרת השמירה?

לא, אגרת השמירה משולמת בכל מקרה על פי חוק, גם בגין נכס ריק.

קיבלתי הנחה בארנונה לעמותה, האם אותה הנחה תחול גם באגרת השמירה?

אין הנחות על אגרת השמירה מלבד הנחות סוציאליות כמפורט בחוק העזר שיפורסם באתר האינטרנט העירוני: www.raanana.muni.il

אם אני שוכר דירה, האם עליי לשלם אגרת שמירה? 

במידה ואתה זה שמשלם את הארנונה, הרי שחיוב אגרת השמירה נשלח אליך יחד עם הארנונה. כל בעלי הנכסים, הרשומים ברשומות העירייה כחייבים במיסי הארנונה, חייבים גם באגרת השמירה.

למה משמשת האגרה?

אגרה זו נועדה לאפשר לרשות להפעיל ולממן את מערכת ושירותי ביטחון עירוניים.
עיריית רעננה הקימה לפני למעלה מ-20 שנה מערך ביטחון רחב היקף, הכולל בתוכו את סיירות הביטחון העירוניות, הפועלות בכל רחבי העיר, 24 שעות ביממה, ומעניקות לתושבים מעטפת ביטחון ובטיחות הדוקה ובמקרים רבים מצילה חיי אדם.

מידע נוסף

​הודעה בדבר הפעלת שירותי שמירה ברעננה  

תושבים יקרים,
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק העזר לרעננה (שמירה, אבטחה, וסדר ציבורי), התשע"ז – 2017, הריני מודיע בזאת על המשך הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בתקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ב- 2011, וזאת בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום 29.6.2017.

שירותי השמירה יחלו על פי חוק עזר זה עם חתימתי על אישור הפעלת שירותי השמירה, וזאת כהמשך לשירותי השמירה שניתנו על ידי העירייה עד כה.

השירותים הכלולים באגרה יהיו כמפורט להלן:

  • צוותי אבטחה המסיירים בשלוש משמרות מדי יום. 
  • סיור בגנים ציבוריים ובמוקדי בילוי מרכזיים בסופי שבוע, בחופשות לימודים ובחגים. 
  • הפעלת מוקד עירוני בשעות הלילה. 
  • הצבת מצלמות אבטחה בעיר.

בנוסף ממשיכה עיריית רעננה לפעול למען ביטחונם ובטיחותם של התושבים בשירותים נוספים:

  • הפעלת יחידת שיטור עירוני 
  • הפעלת מוקד עירוני בשעות היום 
  • אבטחה באירועים תחת כיפת השמיים 
  • אבטחת מוסדות חינוך ומתקנים עירוניים