הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרוטוקולים ועדת תמיכות

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קישור לקובץ
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.3.2019 2019פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.3.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 23.4.20182018פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 23.4.2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2.4.172017פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2.4.17
פרוטוקול ועדת תמיכות 18.12.20172017פרוטוקול ועדת תמיכות 18.12.2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-28.03.162016פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-28.03.16
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 26.12.162016פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 26.12.16
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-27.04.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-27.04.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-25.11.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-25.11.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-24.02.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-24.02.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-21.12.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-21.12.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-15.07.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-15.07.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-07.01.152015פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-07.01.15
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-29.12.142014פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-29.12.14
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-26.10.142014פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-26.10.14
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-24.04.142014פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-24.04.14
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-19.02.142014פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה-19.02.14
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה- 21.05.20132013פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה- 21.05.2013
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 24.03.112011פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 24.03.11
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 03.02.112011פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 03.02.11
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום ה - 24.03.112011פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום ה - 24.03.11
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 09.11.102010פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ה - 09.11.10

​​​תבחינים

תבחינים למתן ת​מיכות