הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

תשלום דוח \ בקשה לביטול דוח מנהלי

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
תקנות שעת חרום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)), תש"ף-2020 
תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), תש"ף-2020

(מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים ומסמכים כוזבים בעת הגשת הבקשה שלא בהתאם להוראות חוק העזר הנ"ל מהווה עבירה על החוק.)

*על פי חוק, הפרטים נרשמים במאגר מידע מספר 990027601

תשלום דוחביטול דוח

חזור ללמעלה
תשלום דוח \ בקשה לביטול דוח מנהלי