הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרוטוקולים מועצת עיר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​הצעות לשינויים לצו הארנונה של עיריית רעננה

ישיבות עדכון, דיווח ודיון הערכת מצב - קורונה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרת--כפתור לפרטים נוספים
ישיבת מועצת העיר מיום 16.11.2022 

פרוטוקולים


נספחים


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 7.9.2022 

פרוטוקולים:

נספחים:פתח מידע נוסף2022
-

פרוטוקולים:

נספחים:ישיבת מועצת העיר מיום 3.8.2022 

פרוטוקולים

נספחים


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 13.7.2022 

פרוטוקולים

נספחים


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 1.6.2022 

פרוטוקולים


נספחים


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 6.5.2022 

פרוטוקולים

נספחים


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 1.5.2022 

פרוטוקולים:

נספחים:פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 28.03.2022

פרוטוקולים:

נספחים:


פתח מידע נוסף2022
-
-

פרוטוקולים:

נספחים:


ישיבת מועצת העיר מיום 24.02.2022

פרוטוקולים:

נספחים:


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 30.01.2022

פרוטוקולים:

נספחים:


פתח מידע נוסף2022
ישיבת מועצת העיר מיום 28.12.2021

פרוטוקולים:

נספחים:


פתח מידע נוסף2022
נספחים ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 21.11.2021נספחים ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 21.11.2021

פתח מידע נוסף2022נספחים ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 21.11.2021
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 9.11.2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 9.11.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 9.11.2021
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 9.11.2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 9.11.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 9.11.2021
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 19.10.2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 19.10.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 19.10.2021
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 19.10.2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 19.10.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 19.10.2021
חווד בעניין מינוי סגנים מיום 19.09.21 חווד בעניין מינוי סגנים מיום 19.09.21  פתח מידע נוסף2021חווד בעניין מינוי סגנים מיום 19.09.21
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 25.8.2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 25.8.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 25.8.2021
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25.8.2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25.8.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 25.8.2021
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 25.8.2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 25.8.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 25.8.2021
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 29.06.2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 29.06.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 29.06.2021
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29.06.2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29.06.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 29.06.2021
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 29.06.2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 29.06.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 29.06.2021
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 31.05.2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 31.05.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 31.05.2021
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 31.05.2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 31.05.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 31.05.2021
נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 05.05.2021 נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 05.05.2021  פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 05.05.2021
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 05.05.2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 05.05.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 05.05.2021
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 05.05.2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 05.05.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 05.05.2021
נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 17.03.2021
נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21 פתח מידע נוסף2021נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21
פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיום 10.2.21פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיום 10.2.21 פתח מידע נוסף2021פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיום 10.2.21
תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21 פתח מידע נוסף2021תמלול ישיבת מועצה מן המניין מיום 10.2.21
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 29.12.20פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 29.12.20 פתח מידע נוסף2021פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 29.12.20
פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 29.12.20פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 29.12.20 פתח מידע נוסף2021פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 29.12.20
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין - עדכון תקציב ואישור הלוואה מיום 15.11.2020פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין - עדכון תקציב ואישור הלוואה מיום 15.11.2020 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין - עדכון תקציב ואישור הלוואה מיום 15.11.2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 15.11.20פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 15.11.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 15.11.20
פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 15.11.2020פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 15.11.2020 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר שלא מן המניין מיום 15.11.2020
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דיון מיוחד בדוח הביקורת המפורט והדוח הכספי המבוקר לשנת 2019 מיום 15.11.2020פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דיון מיוחד בדוח הביקורת המפורט והדוח הכספי המבוקר לשנת 2019 מיום 15.11.2020 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דיון מיוחד בדוח הביקורת המפורט והדוח הכספי המבוקר לשנת 2019 מיום 15.11.2020
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין -9.9.20פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין -9.9.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין -9.9.20
פרוטוקול דיון מיוחד - דוח מבקרת העירייה לשנת 2019 מיום 30.6.20פרוטוקול דיון מיוחד - דוח מבקרת העירייה לשנת 2019 מיום 30.6.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול דיון מיוחד - דוח מבקרת העירייה לשנת 2019 מיום 30.6.20
פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 30.6.20פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 30.6.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 30.6.20
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין - צו המיסים לשנת 2021 מיום 30.6.20פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין - צו המיסים לשנת 2020 מיום 30.6.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין - צו המיסים לשנת 2020 מיום 30.6.20
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר 30.6.20  פתח מידע נוסף2020
נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20 פתח מידע נוסף2020נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20
פרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20פרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מועצת עיר 26.5.20
פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר 26.5.20פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר 26.5.20 פתח מידע נוסף2020פרוטוקול ישיבת מליאת בניין עיר 26.5.20
תמלול ישיבת מועצה מן המניין 05.02.2020תמלול ישיבת מועצה מן המניין 05.02.2020 פתח מידע נוסף2020תמלול ישיבת מועצה מן המניין 05.02.2020
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020 פתח מידע נוסף2020תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020
תמלול ישיבת מועצה מן המניין 30.12.2019 חתוםתמלול ישיבת מועצה מן המניין 30.12.2019 חתום פתח מידע נוסף2020תמלול ישיבת מועצה מן המניין 30.12.2019 חתום
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא תקציב 2020 חתוםתמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא תקציב 2020 חתום פתח מידע נוסף2020תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא תקציב 2020 חתום
תמלול ישיבה מועצה מן המניין מתאריך 6.11.2019 חתוםתמלול ישיבה מועצה מן המניין מתאריך 6.11.2019 חתום פתח מידע נוסף2019תמלול ישיבה מועצה מן המניין מתאריך 6.11.2019 חתום
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2018 מתאריך 11.6.2019 חתוםתמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2018 מתאריך 11.6.2019 חתום פתח מידע נוסף2019תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2018 מתאריך 11.6.2019 חתום
תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא עדכון תקציב 2019 מיום 6.11.2019 חתוםתמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא עדכון תקציב 2019 מיום 6.11.2019 חתום פתח מידע נוסף2019תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא עדכון תקציב 2019 מיום 6.11.2019 חתום
פרוטוקול מועצת עיר מן המניין מתאריך 10.09.2019 חתוםפרוטוקול מועצת עיר מן המניין מתאריך 10.09.2019 חתום פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר מן המניין מתאריך 10.09.2019 חתום
תמלול ישיבת מועצת עיר 10.09.2019תמלול ישיבת מועצת עיר 10.09.2019 פתח מידע נוסף2019תמלול ישיבת מועצת עיר 10.09.2019
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין מתאריך 24.07.2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין מתאריך 24.07.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין מתאריך 24.07.2019
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2020 מתאריך 19.6.2019 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2020 מתאריך 19.6.2019 חתום פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2020 מתאריך 19.6.2019 חתום
פרוטוקול מועצת העיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 21.05.2019פרוטוקול מועצת העיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 21.05.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת העיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 21.05.2019
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2017 מתאריך 21.05.2019פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2017 מתאריך 21.05.2019

פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2017 מתאריך 21.05.2019
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 21.05.2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 21.05.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 21.05.2019
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.4.2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.4.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.4.2019
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייו 1.2019 בנושא צו ארנונה 2019 פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייו 1.2019 בנושא צו ארנונה 2019 פתח מידע נוסף2019 פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייו 1.2019 בנושא צו ארנונה 2019
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 21.2.2019פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 21.2.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 21.2.2019
פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 1.2019 מתאריך 21.2.2019פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 1.2019 מתאריך 21.2.2019 פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 1.2019 מתאריך 21.2.2019
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2.2019פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2.2019 בנושא תקציב 21.2.2019 חתום

פתח מידע נוסף2019פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2.2019 בנושא תקציב 21.2.2019 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2018 מתאריך 31.12.2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2018 מתאריך 31.12.2018 פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2018 מתאריך 31.12.2018
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2018 מתאריך 6.12.2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2018 מתאריך 6.12.2018 פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2018 מתאריך 6.12.2018
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 6/2018 מתאריך 22/08/2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 6/2018 מתאריך 22/08/2018 פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 6/2018 מתאריך 22/08/2018
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2018 מתאריך 24.07.2018פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2018 מתאריך 24.07.2018 פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2018 מתאריך 24.07.2018
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2018 מתאריך 24.07.2018 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2018 מתאריך 24.07.2018 חתום פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2018 מתאריך 24.07.2018 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 4.2018 מתאריך 30.05.2018 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 4.2018 מתאריך 30.05.2018 חתום פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 4.2018 מתאריך 30.05.2018 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2018 מתאריך 26.04.2018 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2018 מתאריך 26.04.2018 חתום פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2018 מתאריך 26.04.2018 חתום
אישור להסכם הארכת הקצאה בין העירייה לעמותה למען האזרח ויתיק רעננהנספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור להסכם הארכת הקצאה בין העירייה לעמותה למען האזרח ויתיק רעננה פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור להסכם הארכת הקצאה בין העירייה לעמותה למען האזרח ויתיק רעננה
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור התקשרות עם שירותי בריאות כללית - בינוי ניהול והפעלת שירותי התפתחות הילד בנווה זמרנספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור התקשרות עם שירותי בריאות כללית - בינוי ניהול והפעלת שירותי התפתחות הילד בנווה זמר פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור התקשרות עם שירותי בריאות כללית - בינוי ניהול והפעלת שירותי התפתחות הילד בנווה זמר
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור מועצה להקצאה לעמותת קרן בנגי הילמן והתקשרות בין העמותה לעיריייה עבור הבית של בנגי מבנה קיים וקומה נוספת נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור מועצה להקצאה לעמותת קרן בנגי הילמן והתקשרות בין העמותה לעיריייה עבור הבית של בנגי מבנה קיים וקומה נוספת  פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - אישור מועצה להקצאה לעמותת קרן בנגי הילמן והתקשרות בין העמותה לעיריייה עבור הבית של בנגי מבנה קיים וקומה נוספת
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - החלטת ועדת הנחות מיום 16.1.2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - החלטת ועדת הנחות מיום 16.1.2018 פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - החלטת ועדת הנחות מיום 16.1.2018
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי בעציון 5נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי בעציון 5 פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - הפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי בעציון 5
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - פינוי בינוי בורכוב כנרת בקשה לפטור מהיטל השבחהנספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - פינוי בינוי בורכוב כנרת בקשה לפטור מהיטל השבחה פתח מידע נוסף2018נספח פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 - פינוי בינוי בורכוב כנרת בקשה לפטור מהיטל השבחה
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 מתאריך 27.3.2018 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 מתאריך 27.3.2018 חתום פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 2.2018 מתאריך 27.3.2018 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 1.2018 מתאריך 15.03.2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 1.2018 מתאריך 15.03.2018 פתח מידע נוסף2018פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 1.2018 מתאריך 15.03.2018
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייןבנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייןבנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנייןבנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין בנושא תקציב 2018פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין בנושא תקציב 2018  פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין בנושא תקציב 2018
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 28.12.2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 28.12.2017 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 28.12.2017
פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 8.2017 מתאריך 28.12.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 8.2017 מתאריך 28.12.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 8.2017 מתאריך 28.12.2017 חתום
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 30.11.2017פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 30.11.2017 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים 30.11.2017
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2/2017 - דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2/2017 - דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 2/2017 - דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2017 בנושא שבוע בטיחות בדרכים 30.11.2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2017 בנושא שבוע בטיחות בדרכים 30.11.2017 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2017 בנושא שבוע בטיחות בדרכים 30.11.2017
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2017 מתאריך 30.11.2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2017 מתאריך 30.11.2017 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2017 מתאריך 30.11.2017
ועדת השבתה מתאריך 24.10.2017ועדת השבתה מתאריך 24.10.2017 פתח מידע נוסף2017ועדת השבתה מתאריך 24.10.2017
פרוטוקול מועצת עיר 6.2016 מתאריך 26.09.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר 6.2016 מתאריך 26.09.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר 6.2016 מתאריך 26.09.2017 חתום
החלטת ועדת הנחות 4.17 מיום 17.09.2017החלטת ועדת הנחות 4.17 מיום 17.09.2017 פתח מידע נוסף2017החלטת ועדת הנחות 4.17 מיום 17.09.2017
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2017 בנושא צו ארנונה חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2017 בנושא צו ארנונה חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 1.2017 בנושא צו ארנונה חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2017 מתאריך 29.06.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2017 מתאריך 29.06.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 5.2017 מתאריך 29.06.2017 חתום
פרוטוקול מועצת עיר 4.2017 מתאריך 25.05.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר 4.2017 מתאריך 25.05.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר 4.2017 מתאריך 25.05.2017 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2017 מתאריך 06.04.2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2017 מתאריך 06.04.2017 פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 3.2017 מתאריך 06.04.2017
פרוטוקול מועצת עיר 2.2017 מתאריך 02.03.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר 2.2017 מתאריך 02.03.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר 2.2017 מתאריך 02.03.2017 חתום
פרוטוקול מועצת עיר 1.2017 מתאריך 31.01.2017 חתוםפרוטוקול מועצת עיר 1.2017 מתאריך 31.01.2017 חתום פתח מידע נוסף2017פרוטוקול מועצת עיר 1.2017 מתאריך 31.01.2017 חתום
סיכום המלצות וועדת הביקורת לשנת 2016סיכום המלצות וועדת הביקורת לשנת 2016 פתח מידע נוסף2016סיכום המלצות וועדת הביקורת לשנת 2016
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2016 מתאריך 29.12.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2016 מתאריך 29.12.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2016 מתאריך 29.12.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2016 מתאריך 29.12.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2016 מתאריך 29.12.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2016 מתאריך 29.12.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים מתאריך 24.11.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים מתאריך 24.11.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים מתאריך 24.11.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2015 מתאריך 24.112016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2015 מתאריך 24.112016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2015 מתאריך 24.112016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2015 מתאריך 24.11.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2015 מתאריך 24.11.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2015 מתאריך 24.11.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2015 משנת מתאריך 24.11.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2015 משנת מתאריך 24.11.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2015 משנת מתאריך 24.11.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2016 מתאריך 24.11.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2016 מתאריך 24.11.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2016 מתאריך 24.11.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 6.2016 מתאריך 29.09.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 6.2016 מתאריך 29.09.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 6.2016 מתאריך 29.09.2016 חתום
המלצות ועדת הביקורת לדוח הביקורת המפורט של רואי החשבון לשנת 2015המלצות ועדת הביקורת לדוח הביקורת המפורט של רואי החשבון לשנת 2015 פתח מידע נוסף2016המלצות ועדת הביקורת לדוח הביקורת המפורט של רואי החשבון לשנת 2015
פרוטוקול מועצת עיר 5.2016 מתאריך 31.08.2016פרוטוקול מועצת עיר 5.2016 מתאריך 31.08.2016 פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר 5.2016 מתאריך 31.08.2016
פרוטוקול מועצת עיר מס' 30.06.2016 שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2017פרוטוקול מועצת עיר מס' 30.06.2016 שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2017 פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר מס' 30.06.2016 שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2017
פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2016 שמן המניין מתאריך 30.06.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2016 שמן המניין מתאריך 30.06.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2016 שמן המניין מתאריך 30.06.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר 3.2016 מתאריך 31.05.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר 3.2016 מתאריך 31.05.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר 3.2016 מתאריך 31.05.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר מס' 02.2016 שמן המניין מתאריך 31.03.2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר מס' 02.2016 שמן המניין מתאריך 31.03.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מועצת עיר מס' 02.2016 שמן המניין מתאריך 31.03.2016 חתום
פרוטוקול מס' 01/2016 שמן המניין מתאריך 28.01.2016 חתוםפרוטוקול מס' 01/2016 שמן המניין מתאריך 28.01.2016 חתום פתח מידע נוסף2016פרוטוקול מס' 01/2016 שמן המניין מתאריך 28.01.2016 חתום
פרוטוקול מועצת עיר מס' 09/2015 שמן המניין מתאריך 31.12.2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 09/2015 שמן המניין מתאריך 31.12.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 09/2015 שמן המניין מתאריך 31.12.2015
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 05.2015 בנושא תקציב 2016 חתוםפרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 05.2015 בנושא תקציב 2016 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 05.2015 בנושא תקציב 2016 חתום
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014, מס' 42015 שלא מן המניין דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014, מס' 42015 שלא מן המניין  פתח מידע נוסף2015דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014, מס' 42015 שלא מן המניין
פרוטוקול מועצת עיר מס' 08/2015 שמן המניין מתאריך 26.11.2015 חתוםפרוטוקול מועצת עיר מס' 08/2015 שמן המניין מתאריך 26.11.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 08/2015 שמן המניין מתאריך 26.11.2015 חתום
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של דירקטוריון החברה העירונית 29.10.2015 חתוםפרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של דירקטוריון החברה העירונית 29.10.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של דירקטוריון החברה העירונית 29.10.2015 חתום
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 29.10.2015 חתוםפרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 29.10.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 29.10.2015 חתום
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2015 דוח הביקורת המפורט לשנת 2014 29.10.2015פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2015 דוח הביקורת המפורט לשנת 2014 29.10.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2015 דוח הביקורת המפורט לשנת 2014 29.10.2015
פרוטוקול מס' 7.2015 שמן המניין מתאריך 29.10.2015 חתוםפרוטוקול מס' 7.2015 שמן המניין מתאריך 29.10.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מס' 7.2015 שמן המניין מתאריך 29.10.2015 חתום
פרוטוקול בנושא הדוח הכספי המבוקר לשנת 2014 שלא מן המניין מתאריך 24.09.2015 חתוםפרוטוקול בנושא הדוח הכספי המבוקר לשנת 2014 שלא מן המניין מתאריך 24.09.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול בנושא הדוח הכספי המבוקר לשנת 2014 שלא מן המניין מתאריך 24.09.2015 חתום
פרוטוקול מועצת עיר מס' 6.2015 מתאריך 24.09.2015 חתוםפרוטוקול מועצת עיר מס' 6.2015 מתאריך 24.09.2015 חתום פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 6.2015 מתאריך 24.09.2015 חתום
פרוטוקול מועצת עיר מס' 5.2015 שמן המניין מתאריך 29.07.2015 פרוטוקול מועצת עיר מס' 5.2015 שמן המניין מתאריך 29.07.2015  פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 5.2015 שמן המניין מתאריך 29.07.2015
פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2015 שמן המניין מתאריך 23.06.2015 פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2015 שמן המניין מתאריך 23.06.2015  פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2015 שמן המניין מתאריך 23.06.2015
פרוטוקול מס' 01.2015 שלא מן המניין מתאריך 23.06.2015 פרוטוקול מס' 01.2015 שלא מן המניין מתאריך 23.06.2015  פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מס' 01.2015 שלא מן המניין מתאריך 23.06.2015
פרוטוקול מס' 3/2015 שמן המניין מתאריך 29.04.2015פרוטוקול מס' 3/2015 שמן המניין מתאריך 29.04.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מס' 3/2015 שמן המניין מתאריך 29.04.2015
פרוטוקול מס' 02/2015 מתאריך 26.02.2015פרוטוקול מס' 02/2015 מתאריך 26.02.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מס' 02/2015 מתאריך 26.02.2015
פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015
פרוטוקול מתוקן מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015 פרוטוקול מתוקן מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015 פתח מידע נוסף2015פרוטוקול מתוקן מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015
פרוטוקול מס' 04/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014פרוטוקול מס' 04/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 04/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014
פרוטוקול מס' 06/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014פרוטוקול מס' 06/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 06/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2014
פרוטוקול מס' 08/2014 מתאריך 30.12.2014פרוטוקול מס' 08/2014 מתאריך 30.12.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 08/2014 מתאריך 30.12.2014
פרוטוקול מס' 07/2014 מתאריך 30.10.2014פרוטוקול מס' 07/2014 מתאריך 30.10.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 07/2014 מתאריך 30.10.2014
פרוטוקול מס' 07/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.10.2014פרוטוקול מס' 07/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.10.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 07/2014 שלא מן המניין מתאריך 30.10.2014
פרוטוקול מס' 06/2014 מתאריך 22.09.2014פרוטוקול מס' 06/2014 מתאריך 22.09.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 06/2014 מתאריך 22.09.2014
פרוטוקול מס' 02/2014 שלא מן המניין מתאריך 26.06.2014פרוטוקול מס' 02/2014 שלא מן המניין מתאריך 26.06.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 02/2014 שלא מן המניין מתאריך 26.06.2014
פרוטוקול מס' 05/2014 מתאריך 26.06.2014פרוטוקול מס' 05/2014 מתאריך 26.06.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 05/2014 מתאריך 26.06.2014
פרוטוקול מס' 01/2014 שלא מן המניין מתאריך 29.05.2014פרוטוקול מס' 01/2014 שלא מן המניין מתאריך 29.05.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 01/2014 שלא מן המניין מתאריך 29.05.2014
פרוטוקול מס' 04/2014 מתאריך 29.05.2014פרוטוקול מס' 04/2014 מתאריך 29.05.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 04/2014 מתאריך 29.05.2014
פרוטוקול מס' 03/2014 מתאריך 24.04.2014פרוטוקול מס' 03/2014 מתאריך 24.04.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 03/2014 מתאריך 24.04.2014
פרוטוקול מס' 02/2014 מתאריך 27.03.2014פרוטוקול מס' 02/2014 מתאריך 27.03.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 02/2014 מתאריך 27.03.2014
פרוטוקול מס' 01/2014 מתאריך 20.02.2014פרוטוקול מס' 01/2014 מתאריך 20.02.2014 פתח מידע נוסף2014פרוטוקול מס' 01/2014 מתאריך 20.02.2014
פרוטוקול מס' 04/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013פרוטוקול מס' 04/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 04/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013
פרוטוקול מס' 05/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013פרוטוקול מס' 05/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 05/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013
פרוטוקול מס' 06/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013פרוטוקול מס' 06/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 06/2013 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2013
פרוטוקול מס' 08/2013 מתאריך 30.12.2013פרוטוקול מס' 08/2013 מתאריך 30.12.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 08/2013 מתאריך 30.12.2013
פרוטוקול מס' 07/2013 מתאריך 14.11.2013פרוטוקול מס' 07/2013 מתאריך 14.11.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 07/2013 מתאריך 14.11.2013
פרוטוקול מס' 03/2013 שלא מן המניין מתאריך 10.10.2013פרוטוקול מס' 03/2013 שלא מן המניין מתאריך 10.10.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 03/2013 שלא מן המניין מתאריך 10.10.2013
פרוטוקול מס' 01/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013פרוטוקול מס' 01/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 01/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013
פרוטוקול מס' 02/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013פרוטוקול מס' 02/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 02/2013 שלא מן המניין מתאריך 14.08.2013
פרוטוקול מס' 06/2013 מתאריך 14.08.2013פרוטוקול מס' 06/2013 מתאריך 14.08.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 06/2013 מתאריך 14.08.2013
פרוטוקול מס' 05/2013 מתאריך 19.06.2013פרוטוקול מס' 05/2013 מתאריך 19.06.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 05/2013 מתאריך 19.06.2013
פרוטוקול מס' 04/2013 מתאריך 23.05.2013פרוטוקול מס' 04/2013 מתאריך 23.05.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 04/2013 מתאריך 23.05.2013
פרוטוקול מס' 03/2013 מתאריך 23.04.2013פרוטוקול מס' 03/2013 מתאריך 23.04.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 03/2013 מתאריך 23.04.2013
פרוטוקול מס' 02/2013 מתאריך 7.3.2013פרוטוקול מס' 02/2013 מתאריך 7.3.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 02/2013 מתאריך 7.3.2013
פרוטוקול מס' 01/2013 מתאריך 17.01.2013פרוטוקול מס' 01/2013 מתאריך 17.01.2013 פתח מידע נוסף2013פרוטוקול מס' 01/2013 מתאריך 17.01.2013