הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תקציבים ודוחות כספיים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קישור לקובץ
תקציב פיתוח לשנת 2021תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2019תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2018תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2017תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2016תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2015תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2014תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2013תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2012תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב פיתוח לשנת 2011תקציבי פיתוחתקציבי פיתוח
תקציב עירוני לשנת 2019תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2022תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2021תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2021תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תקציב העירייה לשנת 2020תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2020תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2020תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2019תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2019תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2018תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2018תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2017תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2017תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2016תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2015תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2014תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2013תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2012תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2011תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה לשנת 2010תקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תקציב העירייה 2019 עדכוןתקציבים עירונייםתקציבים עירוניים
תמצית תקציב רגיל מעודכן של עיריית רעננה לשנת הכספים 2021תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית תקציב רגיל מעודכן של עיריית רעננה לשנת הכספים 2020תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית תקציב רגיל מעודכן של עיריית רעננה לשנת הכספים 2019תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2019  - תכנון לעומת ביצועדוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2019דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2018דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי רבעון 4 לשנת 2021דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי רבעון 3 לשנת 2021דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי רבעון 2 לשנת 2021דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי רבעון 1 לשנת 2021דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי מבוקר מאזן רווח והפסד 2020דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2016דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2015דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2014דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2013דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2012דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2011דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2010דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2009דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2008דוחות כספייםדוחות כספיים
דוח כספי לשנת 2007דוחות כספייםדוחות כספיים

​רפורמה להתייעלות ארגונית וכלכלית