הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אכיפת רכיבה באופניים ואופניים חשמליים

בהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) 

תשע"ו 2016, אוכפת עיריית רעננה את חוק האופניים ובראשם האופניים החשמליים. האכיפה מבוצעת באמצעות פקחי יחידת האכיפה העירונית אשר עברו הסמכה בנושא בהתאם לחוק.

פעילות הפקחים בעניין זה תתבצע לשמירה על בטיחותם של המשתמשים בדרכים, רוכבי האופניים והולכי הרגל כאחד.

להלן חלק מהאיסורים שייאכפו על ידי פקחי העירייה

 • איסור על שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (קריאת SMS, אחיזת המכשיר ביד בעת נסיעה) - קנס על סך 1000 ש"ח.
 • איסור על הרכבת אדם נוסף - קנס על סך עד 250 ש"ח.
 • איסור על רכיבה במעברי חצייה - קנסות בדרגות משתנות בטווח
  שבין 100 ל-250 ש"ח
  .
 • איסור שימוש באוזניות לרוכב אופניים במדרכה - קנס על סך 250 ש"ח.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "תופעה מסוכנת זו גבתה כבר מחיר כבד בפגיעות קשות באזרחים בכל הארץ. אנו פועלים לאכוף את החוק בצורה קפדנית וללא פשרות. זוהי חובתנו להבטיח את ביטחונם של ילדי רעננה ותושביה ולחנך לנהיגה בטוחה ועל פי החוק. נמשיך וביתר שאת גם בפעילויות הסברה וחינוך יחד עם הנהגת ההורים היישובית, הרתומה גם היא לנושא זה".

סמכויות הפקחים העירוניים על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016:

 • הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.  
 • הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
 • רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
 • תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
 • הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
 • סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת פקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.


סרטון אכיפת אופניים ברעננה 2017
חזור ללמעלה
אכיפת רכיבה באופניים ואופניים חשמליים