הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אישור חברת פלייסיט כספק יחיד

אישור חברת פלייסיט כספק יחיד לצורך אספקת מערכת לאימון, תחקור ושיפור ביצועים במרכז הטניס רעננה.

מצ"ב מסקנות מטעם הגב' ציפי אובזילר, מנהלת מקצועית של פרויקט אתנה באיגוד הטניס ומאמנת נבחרת עתודת נשים בישראל, בעניין שבנדון.

  1. מסקנות אלו מוגשות לצורך אישור התקשרות עם ספק יחיד מכח תקנה 3 (4) לתקנות העירייה (מכרזים) התשמ"ח -1987 (בהליך פטור ממכרז) חברת פליייסיט בע"מ לאספקת מערכת לאימון, תחקור ושיפור ביצועים במרכז הטניס.
  2. במידה וקיימות השגות ו/או הערות בעניין המסקנות, יש לפנות ללשכה המשפטית בטלפון 09-7610251 תוך שבועיים מיום פרסום המודעה ולא יאוחר מיום 12/03/2014.

במידה ולא יתקבלו הערות, תהיה רשאית ועדת המכרזים להכריז על חברת פלייסיייט כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העירייה מכרזים, התשמ"ח 1987.


הלשכה המשפטית
חזור ללמעלה
אישור חברת פלייסיט כספק יחיד