עיריית רעננה
מטה הבחירות 2018 - עיריית רעננה

תוצאות הבחירות

תוצאת הבחירות לראשות העירייה

תוצאות אמת יוצגו ביום הבחירות החל מהשעה 22:30


תוצאות אלה אינן תוצאות סופיות. תוצאות סופיות יפורסמו ברשומות משרד הפנים.

תוצאת הבחירות למועצת העירייה

התפלגות מנדטים לפי רשימה כפי שנספרו עד כה
וי - רעננה מכל הלב בראשות יקי ודמני, חנ - חיים ברעננה בראשות חיים ברוידא, טביחד - הרשימה הדתית המאוחדת, לב - לב עם איתן גינזבורג, מחל - הליכוד בראשות אילן כהן, מרצ - מרצ רעננה חופשית בראשות רונית וינטראוב, נ - אמנון נגר רענני, נץ - התנועה החברתית בראשות רחלי בן ארי סקת, פה - יש עתיד ברעננה בראשות איתן גליק, צ - עלינו רעננה-יחד בראשות יוסף סאלאמה, ק - רעננים בראשות ניר קריסטל, שץ - באמונה הסיעה הדתית ברעננה בהנהגת חיים גולדמן
​ ​

תוצאות אלה אינן תוצאות סופיות. תוצאות סופיות יפורסמו ברשומות משרד הפנים.