הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצטרפות למאגר יועצים

  • עיריית רעננה  מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמך המצורף, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.

  • יש למלא את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים, המופיע בהמשך הדף, בהתאם להנחיות המצורפות עד ליום 7.6.18 בשעה 15:00.

  • למען הסר ספק יועצים שמופיעים במאגר היועצים המפורסם באתר העירייה תחת התחומים בהם נרשמו, פטורים מהגשה חוזרת.

הנחיות הצטרפות למאגר היועצים

לחצו כאן לצפייה בהנחיות הצטרפות למאגר היועצים

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

הנחיות להגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים בהתאם למסמך הבקשה:

לחצו כאן להורדת מסמך בקשת הצטרפות למאגר היועצים.


טופס
בקשת הצטרפות למאגר יועצים:

* לצורך המרות קבצים או דחיסת קבצים, ניתן להשתמש באתרים הקיימים ברשת.
   לדוגמא: http://pdfcompressor.com


ניתן לסמן יותר מתחום אחד
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה
יש לצרף קובץ PDF עד גודל של 2 מגה
בתוקף, מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך, בהתאם לדרישות החוק.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.


חזור ללמעלה
הצטרפות למאגר יועצים