הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצטרפות למאגר יועצים

  • עיריית רעננה  מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמך המצורף, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע
    עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.

  • יש למלא את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים, המופיע בהמשך הדף, בהתאם להנחיות המצורפות עד ליום 31.1.19 בשעה 15:00.

  • למען הסר ספק יועצים שמופיעים במאגר היועצים המפורסם באתר העירייה תחת התחומים בהם נרשמו, פטורים מהגשה חוזרת.

הנחיות הצטרפות למאגר היועצים

לחצו כאן לצפייה בהנחיות הצטרפות למאגר היועצים

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.


חזור ללמעלה
הצטרפות למאגר יועצים