הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

הצטרפות למאגר יועצים

  • עיריית רעננה  מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמך המצורף, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע
    עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.

  • יש למלא את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים, המופיע בהמשך הדף, בהתאם להנחיות המצורפות עד ליום 31.1.19 בשעה 15:00.

  • למען הסר ספק יועצים שמופיעים במאגר היועצים המפורסם באתר העירייה תחת התחומים בהם נרשמו, פטורים מהגשה חוזרת.

הנחיות הצטרפות למאגר היועצים

לחצו כאן לצפייה בהנחיות הצטרפות למאגר היועצים

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

הנחיות להגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים בהתאם למסמך הבקשה:

לחצו כאן להורדת מסמך בקשת הצטרפות למאגר היועצים.

מאגר היועצים העירוני נסגר לרישום.

החלטות ועדת יועצים

2020

2019


פירוט מציעים שאושרו בועדה למינוי יועצים ומתכנניםחזור ללמעלה
הצטרפות למאגר יועצים