הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצטרפות למאגר היועצים

הצטרפות למאגר היועצים

​​​הצטרפות למאגר היועצים

​נותני שירות הפטורים ממכרז (בתנאים מסוימים)​

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עיריית רעננה  מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמך המצורף, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע
    עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.
  • יש למלא את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים, המופיע בהמשך הדף, בליווי המסמכים הנדרשים, ​בהתאם להנחיות המצורפות עד ליום 30.09​.21​ בשעה 15:00.
  • למען הסר ספק יועצים שמופיעים במ​אגר היועצים​ המפורסם באתר העירייה תחת התחומים בהם נרשמו, פטורים מהגשה חוזרת.
    שימו לב, לנוחיותכם מאגר היועצים מוצג​ גם כרשימה טבלאית בתחתית העמוד.

הנחיות הצטרפות למאגר היועצים

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

הנחיות להגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בטופס המק​וון בצירוף המסמכים הנדרשים.

​​