הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נספחים לפרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 31.05.2021