הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 19.10.2021