הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נספחים לפרוטוקולים של ישיבת מועצת העיר מיום 09.11.2021