הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נספחים ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 21.11.2021