הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישוי עסקים

​​​​​​​​​
 
רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק, להלן מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי.
חוק רישוי עסקים התשכ"ח / 1968 ותקנותיו נועד להבטיח קיום מטרות אלו:
 • איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים 
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות 
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו 
 • מניעת סכנות של מחלות ומניעת זיהום 
 • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים 
 • קיום דינים נוגעים לתכנון ולבניה ולדיני כבאות

הסדרת רישיון עסק מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה. 
מחלקת רישוי עסקים בעיריית רעננה מופקדת על יישום חוק זה ברעננה. במסגרת תפקיד זה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי הכולל:
 • מידע מוקדם - טרם פתיחת בית העסק 
 • טיפול וליווי הליך הוצאת רישיון עסק 
 • ביצוע ביקורות 
 • מתן היתרים להצבת כסאות ושולחנות 
 • הוצאות רישיון עסק לאירועים חד"פ בעיר 
מחלקת רישוי עסקים ברעננה שמה לעצמה מטרה לתת טיפול יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מתן מענה מקיף, זמין ומקצועי.
בעלי עסקים, מחלקת רישוי עסקים תשמח לסייע וללוות אתכם בהליך פתיחת רישיון עסק.
תושבים יקרים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל הנוגע למסירת מידע לגבי רישיון עסק לעסקים הקיימים בעיר.

פרטי התקשרות מחלקת רישוי עסקים:

כתובת: החרושת 4 אזור התעשייה
טלפון:  *2655

מייל: rishy@raanana.muni.il

שעות קבלת קהל: יום ג' בין השעות 14:00-17:00, יום ה' בין השעות 8:30-12:30​

* המידע הנמסר באתר מוגש כשרות לציבור. כל סתירה בין האמור לבין החוק - נוסח החוק הינו הקובע.


מסלולי רישוי​ די​פרנציאליים

החל מתאריך 1.4.2021 הוצאת רישיון העסק מתבצעת בהתאם לסיווג מורכבות העסק, סיווג העסק בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים.

 • מיועד עבור עסקים פשוטים

  מסלול הגשת הבקשה:

  הגשת הבקשה ואישור קבלתה, בחינת הבקשה ברשות והודעה על ההחלטה עד 28 ימים, הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות) ואישור קבלתם, פתיחת העסק וקבלת רישיון.

  אילו עסקים זכאים להגשת בקשה במסלול זה (נכון לתאריך 1.4.20201)

  מספר פריטתיאור פריטהערות
  1.4 אטיפולים לא רפואיים בגוף האדם- טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוףר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר
  1.4 בטיפולים לא רפואיים בגוף האדם- מספרהר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר
  1.7מעבדת שינייםר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר
  4.7 א

  מזון לרבות משקאות – מכירתו: קיוסק

   

  ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר

   

  6.1מסחר ושונות: אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותהר"ת – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.70 מטר
  6.9 גרוכלות: רוכלות אחרת 
  8.9 דמוסך: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז): תיקון תקרים

  ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר

   

  8.9 ומוסך: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז): טיפול אחר ברכב

  ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר

   

  10.4 בטקסטיל, דברי הלבשה: גזירה , תפירה

  ר"ת עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר

   

  10.14 ב

   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת : פחחות, למעט פחחות רכב

   

  ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר
  10.14 ד

   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת : ייצור שלטים

   

  ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר  תנאים להגשת בקשה במסלול רישיון על יסוד תצהיר:

  הוצאת רישיון לעסק במסלול "רישיון על יסוד תצהיר" אפשרית אם מתקיימים כל התנאים האלו:

  1.      פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו באותיות ר"ת.

  2.      פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.

  3.      לא מתקיימים בעסק הסייגים המנויים בסעיף 2א(ב) לצו:

  1 ) הוא נמצא מתחת לקרקע;

  2 ) הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

  3 ) הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר;

  4 ) הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

  (א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

  (ב) שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר;

  (ג)הוא אינו מכבסה.

  4.      לא התקיימו בעסק או במבקש הסייגים המנויים בסעיף 6א2 לחוק בתחום רשות הרישוי

  5.      העסק טרם נפתח.

  אם הבקשה אינה עומדת באחד או יותר מתנאי הסף הנ"ל, היא עוברת למסלול רגיל

  מסלול הגשת בקשה עבור רישיון על יסוד תצהיר

  שלב
  גורם מבצעגורם מקבלתקופת זמןמסמכים נדרשיםהערות
  הגשת בקשהבעל עסקרשות הרישוי להדפסת בקשה - טופס 2

  חתימת בעל העסק על הצהרה בטופס 2 -כי ניתן היתר לבניית המקום שבו יפעל העסק, או שהמבקש לא הצליח, בשקידה סבירה, לאתר את ההיתר, וכי הוא לא ביצע עבודה טעונת היתר ללא. יש להגיש בשלושה עותקים.

   

      שלושה עותקים של תוכנית עסק 
      אישור תשלום אגרה- ניתן לבצע באתר העירוני או במזכירות המחלקה
   
      להגשת מסמכים נדרשים לפי מפרט אחיד – משרד הפנים 

   

      

  להגשת מסמכים נדרשים על פי מפרט רשותי:

  דרישות כלליות מבתי עסק

  דרישות פרטניות מבית עסק

   
      הגשת תצהיר כבאות

  ניתן להגיש גם בתוך 120 יום  מהודעת רשות הרישוי יחד עם התצהיר לפי טופס 5


  בנוסף ניתן לקבל את נוסח התצהיר במשרד מחלקת רישוי עסקים


  אישור הגשת בקשהרשות הרישויבעל העסקעד 4 ימים מיום הגשת הבקשה 

  אישור על קבלת הבקשה יינתן על גבי טופס 3

  האישור אינו מהווה אישור על תוכן המסמכים  או על עמידה בתנאים, האישור הינו על הגשת בקשה+ תוכניות עסק+ תשלום אגרה+ חתימה על תצהיר

  בחינת הבקשהרשות הרישויבעל  העסקעד 28 ימים מיום הגשת הבקשה הודעה על סירוב/השלמת מסמכים תינתן על גבי טופס 4
  השלמת דרישות והגשת תצהירבעל העסקרשות הרישוי לחצו כאן לטופס 5
  עד 120 יום מהודעת רשות הרישוי, במידה ולא יוגשו המסמכים הנדרשים והתצהיר  בתוך 120 על בעל העסק להגיש בקשה מחדש (אסורה פתיחת העסק בשלב זה)
  אישור על קבלת תצהיררשות הרישויבעל העסקעד 4 ימים מיום הגשת התצהיר 

  אישור על הגש תצהיר יינתן על גבי טופס 5 ב

  אם הרשות לא הודיעה  דבר למגישי הבקשה בתוך 4 ימים , רואים את התצהיר כאילו אושרה קבלתו ובתנאי שהוא אומת כדין.

  מיד לאחר קבלת התצהיר העסק נחשב כעסק שיש לו רישיון על יסוד תצהיר ואישור זה משמש לו כאסמכתא עד לקבלת הרישיון

  הנפקת רישיון רשות הרישוי בעל העסקעד 5 ימים מיום הגשת התצהיר   
  הודעה לנותני האישוררשות הרישוינותני האישור5 ימים מיום מתן הרישיון יש לצרף עותק רישיון לנותני האישור


 • מיועד לעסקים בעלי מורכבות בינונית, מסולל זה הינו ללא תקופת בדיקה ומאפשר לקבל במהירות יחסית היתר מזורז, לפתוח את העסק כחוק ולקבל את הרישיון בהמשך ההליך.

  מסלול הגשת הבקשה:

  הגשת בקשה ואישור קבלתה,  בחינה והודעה של הרשות עד 21 ימים (אפשרות הארכה ב-7 ימים נוספים) הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות) ואישור קבלתם, פתיחת העסק וקבלת היתר מזורז ל-180 ימים (אפשרות הארכה ב-90 ימים נוספים) קבלת רישיון עסק.

  אילו עסקים זכאים להגשת בקשה במסלול זה (נכון לתאריך 1.4.20201)

  מספר פריט

  תיאור העסק טעון רישוי
  הערות
  1.4 ב'מספרהמעל 300 מ"ר
  1.7מעבדת שינייםמעל 300 מ"ר
  3.5 במזון לבעלי חיים- אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו 
  4.2 בבית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8מקום המיועד ל50 איד לכל היותר, ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף
  4.7 א

  קיוסק

   

  מעל 300 מ"ר
  5.1 ב'

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- איסופה, הובלתה

   

  עד 200 מ"ר
  5.3 גשפכים וקולחין- הובלתם במיכליות 
  6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו- אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות 
  6.14מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו; "מוצר עישון" – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983 
  10.8 ב'חומרי חיטוי או ניקוי- אחסונם שלא לצורך מכירה במקום 

   

  תנאים להגשת בקשה במסלול רישיון על היתר מזורז א':

  הוצאת רישיון לעסק במסלול "היתר מזורז א'" אפשרית אם מתקיימים כל התנאים האלו:

  1.      פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו באות א'.

  2.      פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.

  3.      לא מתקיימים בעסק הסייגים המנויים בסעיף 2א(ב) לצו:

  1 )הוא נמצא מתחת לקרקע;

  2 )הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

  3 )הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר;

  4 )הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

  (א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

  (ב) שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר;

  (ג)הוא אינו מכבסה.

  4.      לא התקיימו בעסק או במבקש הסייגים המנויים בסעיף 6א2 לחוק בתחום רשות הרישוי

  5.      העסק טרם נפתח.

  אם הבקשה אינה עומדת באחד או יותר מתנאי הסף הנ"ל, היא עוברת למסלול רגיל

  מסלול להגשת בקשת רישיון - היתר מזורז א' 

  שלב
  גורם מבצעגורם מקבלתקופת זמןמסמכים נדרשיםהערות
  הגשת בקשהבעל עסקרשות הרישוי להדפסת בקשה טופס 2

  חתימת בעל העסק על הצהרה בטופס 2 , שבה ייכתב כי ניתן היתר לבניית המקום שבו יפעל העסק, או שהמבקש לא הצליח, בשקידה סבירה, לאתר את ההיתר, וכי הוא לא ביצע עבודה טעונת היתר ללא היתר. יש להגיש טופס חתום בשלושה עותקים.

   

      שלושה עותקים של תוכנית עסק 
      אישור תשלום אגרה- ניתן לבצע באתר העירוני או במזכירות המחלקה
   
      מסמכים נדרשים לפי מפרט אחיד – משרד הפנים

   

      

  הגשת מסמכים נדרשים על פי מפרט רשותי:

  דרישות כלליות מבתי עסק

  לדרישות פרטניות מבית עסק

   
      הגשת תצהיר כבאות

  ניתן להגיש גם בתוך 120 יום  מהודעת רשות הרישוי יחד עם התצהיר לפי טופס 5

  לחצו כאן לקבלת מידע אודות תצהיר הכבאות.

  אישור הגשת בקשהרשות הרישויבעל העסקעד 4 ימים מיום הגשת הבקשה 

  אישור על קבלת הבקשה יינתן על גבי טופס 3

  האישור אינו מהווה אישור על תוכן המסמכים  או על עמידה בתנאים, האישור הינו על הגשת בקשה+ תוכניות עסק+ תשלום אגרה+ חתימה על תצהיר

  בחינת הבקשהרשות הרישויבעל  העסקעד 28 ימים מיום הגשת הבקשה 
  הודעה על סירוב/השלמת מסמכים תינתן על גבי טופס 4
  השלמת דרישות והגשת תצהירבעל העסקרשות הרישוי תצהיר יוגש לפי טופס 5
  עד 120 יום מהודעת רשות הרישוי, במידה ולא יוגשו המסמכים הנדרשים והתצהיר  בתוך 120 על בעל העסק להגיש בקשה מחדש (אסורה פתיחת העסק בשלב זה)
  אישור על קבלת תצהיררשות הרישויבעל העסקעד 4 ימים מיום הגשת התצהיר 

  אישור על הגשת תצהיר יינתן על גבי טופס 5 ב

  אם הרשות לא הודיעה  דבר למגישי הבקשה בתוך 4 ימים , רואים את התצהיר כאילו אושרה קבלתו ובתנאי שהוא אומת כדין.

   

      מיד לאחר קבלת התצהיר העסק נחשב כעסק שיש לו היתר מזורז א' ואישור זה משמש לו כאסמכתא עד לקבלת ההיתר- בשלב זה רשאי המבקש לפתוח את העסק 
  הנפקת היתר מזורז ל180יוםרשות הרישויבעל העסקעד 5 ימים מיום הגשת התצהיר ההיתר יונפק על גבי טופס 7
  הודעה לנותני האישוררשות הרישוינותני האישורעד 3 ימים מהנפקת ההיתר ההודעה על גבי טופס 6 כוללת  עותק של ההיתר, הבקשה והצרופות
  החלטת נותן האישורנותני האישוררשות הרישויעד 30 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז 

  נותן האישור רשאי:

  לאשר או לסרב מתן רישיון

  להאריך את תוקף ההיתר הזמני  ב90 יום בתנאים מסוימים

   להציב תנאים מוקדמים לקבלת האישור

  הודעה על החלטת נותן האישוררשות הרישויבעל העסקעד 21 יום לפני תום תקופת ההיתר המזורז התייחסות רשות הרישוי בהתאם לתשובת נותן האישור, במידה ולא התקבלה תשובת נותני האישור רשות הרישוי תנפיק רישיון עד 5 ימים מתום תוקפו של ההיתר המזורז • מיועד לעסקים בעלי מורכבות בינונית+, במסלול זה ניתן פרק זמן לאחר הגשת התצהיר ומלוא המסמכים לנותני האישור לבדוק את העסק בטרם יינתן לו היתר.

  מסלול הגשת הבקשה:

  הגשת בקשה ואישור קבלתה, סירוב הרשות לבקשה עד 7 ימים מההגשה, תגובת הרשות לבקשה ודרישה להשלמת מסמכים עד 14 ימים מהגשת הבקשה (אפשרות הארכה ב-7 ימים נוספים) הגשת תצהיר (עם הגשת הבקשה או עד 120 ימים מהודעת הרשות, לבחירת בעל העסק) ואישור קבלתו, שליחת התצהיר והמסמכים לנותני האישור בתוך 3 ימים מהגשתם; תקופת בדיקה של נותני האישור עד 49 ימים משליחת התצהיר (אפשרות להארכה במקרים מסוימים בעוד 14 ימים) תגובת נותני האישור והחלטת רשות הרישוי; פתיחת העסק וקבלת היתר מזורז ל-180 ימים (אפשרות הארכה ב-90 ימים נוספים) קבלת רישיון עסק

  אילו עסקים זכאים להגשת בקשה במסלול זה (נכון לתאריך 1.4.20201)

   

  מספר פריטתיאור פריטהערות
  1.1

  בית מרקחת

   

   
  4.2 אבית אוכל- מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 
  4.2 בבית אוכל-בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8א' – מקום המיועד ל-50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף; ב' – כל מקום שאינו בא בגדר האמור
  4.2 גבית אוכל- הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה 
  4.8מזון לרבות משקאות – מכירתו: משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה 
  6.2

  מסחר ושונות: חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

   

   
  6.4

  מסחר ושונות: מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

   

   
  6.9 ארוכלות: רוכלות מזון 
  7.5

  מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

   

  א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

   

  ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

  חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

   

  ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

   

  ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

   
  8.6 בכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז 
  8.9 אמוסך: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז): מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

  ב' עד 500 מ"ר

   

  8.9 דמוסך: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז): תיקון תקרים

  ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר

   

  8.9 ומוסך: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז): טיפול אחר ברכב

  ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר

   

  10.4 בטקסטיל, דברי הלבשה: גזירה , תפירה

  ר"ת עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר

   

  10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי 
  10.14 ו

   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת : הרכבתם

   

   
  10.16 געץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו 


  תנאים להגשת בקשה במסלול רישיון על היתר מזורז ב':

  הוצאת רישיון לעסק במסלול "היתר מזורז ב'" אפשרית אם מתקיימים כל התנאים האלו:

  1. פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו באות ב'.
  2. פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.
  3. לא התקיימו בעסק או במבקש הסייגים המנויים בסעיף 6א2 לחוק בתחום רשות הרישוי
  4. העסק טרם נפתח.

  אם הבקשה אינה עומדת באחד או יותר מתנאי הסף הנ"ל, היא עוברת למסלול רגיל

  מסלול עבור הגשת רישיון על היתר מזורז ב' 

  שלבגורם מבצעגורם מקבלתקופת זמןמסמכים נדרשיםהערות
  הגשת בקשהבעל עסקרשות הרישוי הדפסת בקשה - טופס 2

  חתימת בעל העסק על הצהרה בטופס 2 , שבה ייכתב כי ניתן היתר לבניית המקום שבו

  יפעל העסק, או שהמבקש לא הצליח, בשקידה סבירה, לאתר את ההיתר, וכי הוא לא ביצע עבודה טעונת היתר ללא היתר, יש להגיש בקשה חתומה בשלושה עותקים.

   

      שלושה עותקים של תוכנית עסק 
      אישור תשלום אגרה- ניתן לבצע באתר העירוני או במזכירות המחלקה
   
      להגשת מסמכים נדרשים לפי מפרט אחיד – משרד הפנים

   

      

  הגשת מסמכים נדרשים על פי מפרט רשותי:

  דרישות כלליות מבתי עסק

  דרישות פרטניות מבית עסק

   
      הגשת תצהיר כבאות - במידה והעסק מסווג כנדרש בתצהיר כבאות ניתן להגיש תצהיר כבאות בשלב זה

  ניתן להגיש גם בתוך 120 יום  מהודעת רשות הרישוי יחד עם התצהיר לפי טופס 5


  לחצו כאן לקבלת מידע אודות תצהיר הכבאות.

      הגשת תצהיר לפי טופס 5 – ניתן להגיש תצהיר בשלב מאוחר יותר, לאחר הודעת רשות הרישוי ועד 120 ימים ממועד ההודעה בתנאי שהעסק לא נפתח 
  העברה לנותני אישוררשות הרישוינותני אישור3 ימים מיום הגשת הבקשהבמקרה ובעל העסק הגיש גם תצהיר לפי טופס 5 מועברת לנותני האישור הודעה  גם על הגשת התצהיר בצרוף המסמכים שהתקבלו ומתחילה תקופת הבדיקה 
  אישור על קבלת מסמכיםרשות הרישויבעל העסקעד 4 ימים מיום ההגשה

  אישור יינתן לבעלה עסק על גבי טופס 3, במידה וחסרים מסמכים ו/או פרטים רשאית הרשות לסרב

   

  במידה וצורף תצהיר לפי טופס 5 יינתן אישור גם על קבלת התצהיר במידה והתצהיר אינו תקין  רשאית הרשות שלא לקבלו

   

  אם הרשות לא הודיעה למבקש הבקשה עד 4 ימים, רואים את הבקשה ואת התצהיר כאילו אושרה קבלתם, בתנאי שהתצהיר מאומת כדין.

   
  בחינת הבקשהרשות הרישויבעל העסקעד 7 ימים מיום הגשת הבקשההודעה כי לא ניתן לתת רישיון עסק על סמך המידע שברשותה 
   רשות הרישויבעל העסקעד 14 ימים מיום הגשת הבקשההודעה על דרישה להשלמת מסמכים או מילוי תנאים 
  השלמת מסמכיםבעל העסק עד 120 יום מודעת רשות הרישוי

  השלמת מסמכים/תנאים עד 120 יום מהודעת רשות הרישוי

   

  במידה ולא הוגש תצהיר לפי טופס 5 יש להגישו עד 120 יום מהודעת רשות הרישוי

   
   רשות הרישויבעל העסק מתן היתר מזורז ב' 
  תקופת הבדיקהנותני אישורבעל העסקעד 49 יום משליחת התצהירניתן לקבל ארכה לתקופה זו 
   נותני אישוררשות הרישויעד 47 יום משליחת התצהיר

  העברת החלטת נותני האישור לרשות הרישוי

  העידר תגובה מצד נותן האישור , כמוהו כאישור למתן היתר מזורז ב'

   
   רשות הרישויבעל העסק הודעה על החלטת רשות הרישוי 
   בעל עסק  פתיחת העסק 
  מתן היתר מזורזרשות הרישויבעל העסקעד 5 ימים מיום פתיחת העסקהיתר מזורז יינתן למשך 180 יום 
  הודעה לנותני האישוררשות הרישוינותני האישורעד 3 ימים מהנפקת ההיתר ההודעה על גבי טופס 6 כוללת  עותק של ההיתר, הבקשה והצרופות
  החלטת נותן האישורנותני האישוררשות הרישויעד 30 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז 

  נותן האישור רשאי:

  לאשר או לסרב מתן רישיון

  להאריך את תוקף ההיתר הזמני  ב90 יום בתנאים מסוימים

   להציב תנאים מוקדמים לקבלת האישור

  הודעה על החלטת נותן האישוררשות הרישויבעל העסקעד 21 יום לפני תום תקופת ההיתר המזורז התייחסות רשות הרישוי בהתאם לתשובת נותן האישור, במידה ולא התקבלה תשובת נותני האישור רשות הרישוי תנפיק רישיון עד 5 ימים מתום תוקפו של ההיתר המזורז • מסלול זה מיועד עבור עסקים אשר אינם מופיעים במסלולים אחרים, לקבלת הסבר מפורט אודות מסלול זה והמסמכים הנדרשים יש לפנות אל מחלקת רישוי עסקים.


 • ​​במידה וישנה אי התאמה בין הכתוב ללשון החוק , לשון החוק היא
 • הקובעת.
 • במידה ונמצאה טעות נודה על הפניית תשומת ליבנו על מנת שנוכל לתקן הפרסום.​​


בעל עסק יקר, טרם הגשת בקשה לרישיון עסק יש לבדוק עמידת העסק בדרישות הבאות:


כמו כן יש לבדוק כי ניתן היתר לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה לבנייתו של המקום וכי המקום תואם להיתר, וכי לא בוצעה במקום עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון והבנייה בלא היתר, את המידע ניתן למצוא באגף הנדסה 2655*


הגשת בקשה ממוחשבת

​לחצו כאן להגשת ​בקשה לרי​שוי עסק חדש בטופס מקוון 

חשוב לדעת​​


עדכונים

קובץ תקנות - 10210

מסמך הסבר לתיקון צו רישוי עסקים 14.6.22

מסמך הסבר ליישום הרפורמה - פנקס כיס לבעלי עסקים

אזהרה אודות אחזקה ושיווק עופרת

עדכונים מתאריך 1.7.2021 לבעלי עסקים אודות פרסום מפרט אחיד


עדכון גובה אגרת רישוי עסקים​​

 לחצו כאן לעדכון גובה אגרת רישוי עסקים החל ​​​​מ-1.10.2023​​​​​


​​​​​​ ​​עדכון בנוגע לתיקי מפעל עבור עסקים הנדרשים בכך

​בהתאם לעדכון חוזר מנכ"ל 8.2020 תבנית תיק מפעל עבור עסקים הנדרשים בכך שונתה, עסקים המחזיקים בתיק מפעל על פי המתכונת הישנה נדרשים לעדכן את תיק המפעל על פי התבנית החדשה בתוך 3 שנים לכול המאוחר. תבנית תיק המפעל החדשה על נספחיה מפרטת את כלל שלבי הטיפול באיורע, תוך התמקדות בשלב התגובה המיידית.
על פי המפורט בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג – 1993 העתק תיק המפעל המעודכן יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מע​ת לעת.


לתיק מפעל לחצו כאן​​​