הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצהרה לקבלת תו סגול לחנויות מסחר

​​​​​תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) התש"ף- 2020

 

מידע לבעלי עסקים ברעננה

בעלי עסקים יקרים, מדריך זה בא לסייע ולהסביר איזה סוגי חנויות/עסקים יכולים לפעול ומה הם התנאים הנדרשים לפתיחתם.
המדריך נכון לתאריך 7.5.20 ומיועד לבדיקת בעלי חנויות מסחר את עמידתם בדרישות התקנות, ואינו כולל את כל חובות המעסיק כלפי עובדיו! כגון:
 1. תשאול עובדים בטרם כניסתם: 
  1. האם אתה משתעל, האם חום גופך מעל 38 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  2. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? ג) לא תותר כניסה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 2. מדידת חום באמצעי שאינו פולשני.
 3. שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. ככל שלא ניתן ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 4. חבישת מסכה.
 5. הקצאת ציוד אישי קבוע ככל האפשר לכל עובד ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי, ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 6. הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי ההיגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 7. מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום עבודה לא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים.
 8. עסק הפועל במשמרות – ישבץ המעסיק ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא.

פרוט סוגי עסקים ומהם התנאים הנדרשים מבעל העסק

פרוט סוגי עסקים והתנאים הנדרשים לפתיחתם ניתן למצוא בכל עת בפורטל החירום הלאומי באתר פיקוד העורף,

קישורים:

שילוט 

בעלי עסקים לנוחיותכם מצורף קובץ שילוט להדפסה ותלייה במקום העסק, יש לציין על גבי השלט את מספר הלקוחות המותר בכל עת בעסק:

הוצאת סחורה/מתקנים לטובת עמידה בדרישות תו סגול

עקב המצב ובאופן זמני מותרת הוצאת סחורה/מתקנים לטובת עמידה בדרישות תו סגול במרחב הציבורי הצמוד לבית העסק.

 • ניתן להוציא סחורה/מתקנים בצמוד לשטח חלון הראווה או הכניסה לחנות ועד ל80 ס"מ ובתנאי שלאחר הצבתם נשאר לפחות 1.5 מטר פתוח ממכשולים (כולל תמרורים, פחים, עמודים, ערוגות, תחנות אוטובוס וכול מכשול אחר) להולכי רגל.
 • חל איסור לבצע גידור, זמני או קבוע או לבצע כל שינוי במבנה המדרכה ובכלל זה הצבת דק, ציפוי, דשא סינטטי, הצבת אדניות וכו', אסורה הוצאת סחורה/מתקנים מחוץ לבית העסק הגורמת למטרדים ו/או לחסימה של המעבר ציבור.
 • האישור הינו זמני ובכפוף לעמידה בדרישות תו סגול לבתי העסק , מועד תום האישור יפורסם באתר העירוני.
 • באחריות בעל העסק לעקוב אחרי הפרסומים ולעמוד בדרישות.
 • אסורה הצבת סחורה מחוץ לבית העסק הגורמת למטרדים ו/או לחסימה של המעבר ציבור.
  ההצבה תתקיים בתוך גבולות העסק (אין לחרוג מרוחב גבולות העסק).

 • חל איסור להצבת המתקנים במקומות אשר עלולים לסכן את שלומם, בריאותם וחופש תנועתם של משתמשי הדרך או לקוחות העסק או הציבור.
 • ההצבה מותרת בימים ובשעות הפעילות המותרות לבית העסק,  בהתאם לחוק העזר העירוני ועל פי כל דין, בסוף יום עבודה יש להכניס את התקנים ולהשאיר מעבר נקי
 • ניתן לקבל אישור חריג בכפוף לקבלת אישור פרטני ממנהל הפיקוח העירוני.

הוצאת כסאות ושולחנות לטובת עמידה בדרישות התו הסגול לבתי אוכל

על מנת לסייע לבעלי העסקים ולעודד פעילות כלכלית בעיר, מותרת באופן זמני הוצאת כסאות ושולחנות לטובת עמידה בדרישות תו סגול במרחב הציבורי הסמוך לבתי אוכל (ללא צורך בהנפקת אישור מתאים וללא חיוב אגרה) ובתנאים הבאים:
 • בכפוף לחתימת בעל העסק על הצהרה בדבר עמידה בתנאים המפורטים בתקנות שעת חירום  (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (תו סגול).
 • ניתן להוציא כסאות ושלחנות בסמוך לבית העסק  ובתנאי שלאחר הצבתם נשאר לפחות 1.5 מטר פתוח ממכשולים (כולל תמרורים, פחים, עמודים, ערוגות, תחנות אוטובוס וכול מכשול אחר) להולכי רגל.
 • חל איסור לבצע גידור, זמני או קבוע או לבצע כל שינוי במבנה המדרכה ובכלל זה הצבת דק, ציפוי, דשא סינטטי, הצבת אדניות וכו'.
 • אסורה הצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית העסק הגורמת למטרדים ו/או לחסימה של המעבר ציבור.
 • חל איסור להצבת המתקנים במקומות אשר עלולים לסכן את שלומם, בריאותם וחופש תנועתם של משתמשי הדרך או לקוחות העסק או הציבור.
 • ההצבה מותרת בימים ובשעות הפעילות המותרות לבית העסק,  בהתאם לחוק העזר העירוני ועל פי כל דין, בסוף יום עבודה יש להכניס את הכיסאות והשולחנות.

האישור הינו זמני ובכפוף לעמידה בדרישות תו סגול לבתי אוכל , מועד תום האישור יפורסם באתר העירוני.

באחריות בעל העסק לעקוב אחרי הפרסומים ולעמוד בדרישות.

אין האמור חל בעסקים המחזיקים בפריט רישוי 4.8 (משקאות משכרים- עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה).

הוצאת כיסאות ושלחנות הינה בכפוף לפרסום תקנות שעת חירום המתירות זאת.

הצהרה

טופס הצהרה לקבלת תו סגול לעסקים

שם וכתובת העסק

חתימת בעל העסק