הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עדכוני חקיקה

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים


הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 ) היא פריצת דרך חשובה ומשמעותית בחיי העסקים במדינת ישראל.
הרפורמה צפויה לצמצם משמעותית את שרשרת האישורים ולהקל על הפיקוח והבקרה מצד רשויות המדינה על המגזר העסקי - וזאת תוך שמירה על האינטרס הציבורי.
מטרת הרפורמה לשפר את תהליך הרישוי ולייעלו על ידי הסדרת תהליך הרישוי, הגברת הפיקוח והאכיפה, התייחסות לסוגיות העולות מתכנון ובנייה ונגישות והקמת מסלולי רישוי דיפרנציאלי המותאמים לרמת המרוכבות של העסק.

הרפורמה תיכנס לתוקף בשתי פעימות עיקריות:
פעימה ראשונה נכנסה לתוקף בתאריך 1 בינואר 2019  וכוללת בתוכה התייחסות לנושאים הבאים:
  • שינוי תוקף רישיונות עסק. ראו הרחבה מטה.
  • סמכות המשטרה למניעת רישיון.
  • היתר זמני.
  • ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.
  • צווי הפסקה.
  • עיסוק ללא רישיון.

פעימה שנייה תיכנס לתוקף בתאריך 1 באפריל  2019 ותכלול התייחסות לנושאים הבאים:
  • היתרים מזורזים.
  • רישיון על יסוד תצהיר (מותנה בפרסום מתאים ברשומות).
  • שינוי בנושאי נגישות- (מותנה בפרסום צו ע"י שר המשפטים).


חזור ללמעלה
עדכוני חקיקה