הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרישות פרטניות מעסקים

שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):

מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלא דרישות עיריית רעננה, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות.

להלן הדרישות

בריאות רוקחות וקוסמטיקה
בריאות רוקחות וקוסמטיקה
דלק ואנרגיה
דלק ואנרגיה

חקלאות ובעלי חיים
מזון
מזון

מים ופסולת

מסחר ושונות

עינוג ציבורי, נופש וספורט

רכב ותעבורה

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
חזור ללמעלה
דרישות פרטניות מעסקים