הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​מעוניין לפתוח עסק חדש ברעננה? לשנות בעלות על עסק? להחליף שילוט? 

פעילות מסוג זה דורשת עדכון מחלקות  העירייה השונות ובהן, מחלקת הארנונה והמיסים, מי רעננה, מחלקת שילוט ומחלקת רישוי עסקים בעירייה.  על מנת להקל על התהליך אנו מעמידים לרשותכם את המידע הנדרש לביצוע העדכון ואת האפשרות לבצעו בצורה מקוונת דרך האינטרנט מבלי להגיע למשרדי העירייה (למעט הליכים הדורשים הגעה למחלקה). במידה ונדרשתם למידע נוסף, ניתן לקבלו באמצעות קביעת תור למחלקה הרלוונטית או תור באמצעות קביעת תור משותף. אנו מאחלים לכם הצלחה בעסק החדש!

מידע לפתיחת עסק חדש ברעננה


 • מחלקת ארנונה ומיסים

  על-פי פקודת העיריות, חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל.

  על בעל הנכס ו/או המחזיק בנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר/שינוי שטח ו/או שינוי בשימוש בנכס.

  כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם.


  מהו "מחזיק" בנכס? 

  לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם/עסק שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

  ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.

  על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.

  מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס? 

  בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס - יש לדווח לעירייה בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.
  כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה היוצא מהנכס, ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה חייב בארנונה.
  עפ"י החוק, חובה על בעל הנכס לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, יירשם כ"מחזיק" בנכס. 

  אילו מסמכים נדרשים לצורך ביצוע חילופי מחזיקים?

  יציאת שוכר מנכס

  • הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס – חיובי ארנונה והיטל שמירה 
  • יש לציין מספר טלפון נייד, כתובת חדשה למשלוח דואר, וכתובת מייל.
  • יש לרשום את הפרטים של בעל הנכס (שם מלא, ת"ז ומספר טלפון נייד)

  כניסת שוכר לנכס 


  פרטים להתקשרות וקבלת מידע נוסף ממחלקת הארנונה:  כתובת קבלת קהלמועדי קבלת קהלפרטי מענה טלפוני

  מרכז שירות לתושב

  קלאוזנר 2, רעננה

  מרכז שירות לתושב וארנונה
  א', ב', ד', ה' 08:00- 12:00
  ג' 17:00-15:00

  2076* 

  שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 20:00-08:00

   

 • מחלקת שילוט

  מחלקת שילוט פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) התש"ס – 1999. כל שילוט נדרש בקבלת אישור טרם תליית השילוט. 


  איזה טפסים נדרשים להגשת בקשה לשילוט?

  על בעל עסק להגיש בקשה לשילוט, הבקשה תוגש למשרדי המדור בליווי המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה להצבת שילוט, להורדת טופס בקשה להצבת שלט- לחץ כאן (טופס 2)
  2. תיאור מפורט של השלט
  3. תמונה עדכנית של חזית העסק
  4. הדמיה של השלט החדש
  5. אישור בעל הנכס

  טופס שיוגש ללא הדרישות הנ"ל לא יידון בוועדת שילוט

  כללים והנחיות 

  • אין להציב שלט, אלא רק לאחר אישור ועדת שילוט.
  • לא תותר התקנה של שלטים אלקטרונים.

  אגרת שילוט


  תשלום האגרה הינו שנתי, במקרה של הסרת השילוט ועדכון מחלקת שילוט עד לתאריך 1.7 יתבצע חיוב חצי שנתי. במקרה של הצבת שילוט לאחר ה-1.7 יתבצע חיוב חצי שנתי.

  תשלום האגרה יישלח לבית העסק.

  הסרת שילוט


  בעל עסק אשר סוגר או מסיר שילוט נדרש לעדכן את מדור השילוט במייל בתוספת תמונה אשר מעידה על השלט המוסר ובצרוף הצהרה חתומה, ולא החיוב ימשיך כדין.

  פרטים להתקשרות וקבלת מידע נוסף ממחלקת שילוט:

  כתובת קבלת קהלמועדי קבלת קהלפרטי מענה טלפונידוא"ל למשלוח טפסים
  השיזף 10 א. תעשייהא-ה 8:00 – 15:30

  09-7700757/8

  09-7700751

   

  Shilut@raanana.muni.il

   


 • רישוי עסקים

  רישיון עסק נועד להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. 

  מידע מפורט על החוק והליכי הרישוי ניתן למצוא גם באתר העירוני ובמחלקת רישוי עסקים.

  מהו עסק טעון רישוי? 

  חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים קבלת רישיון עסק לפתיחת וניהול העסק. רישיון העסק הינו מסמך המתקבל מהרשות המקומית.

  קיימים כ 200 סוגי עסקים החייבים ברישיון עסק וביניהם : מסעדות, איטליזים, מאפיות, קיוסקים, מפעלים, ייצור וממכר מזון, מוסכים וכו'.

  מחובת רישוי עסקים פטורים משרדי בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון ועוד. 

  כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם, פעוטונים, גני ילדים וכדומה, וכן עסקים מתחום המסחר כגון מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

  הליך הגשת בקשה לרישיון עסק

  הבקשה לרישיון עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים ועוברת לבדיקת נותני האישור השונים בתאם לצו רישוי עסקים.

  עם קבלת תשובת נותני האישור מועבר הידע על ידי המחלקה לבעל העסק.  תשלום אגרה

  אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק. ניתן לברר את גובה האגרה במזכירות מחלקת רישוי עסקים.

  תשלום האגרה ניתן לביצוע במחלקת מיסים (רח' קלאוזנר 2), או בכרטיס אשראי בלבד במזכירות המחלקה.


  פרטים להתקשרות ולקבלת מידע נוסף ממחלקת רישוי עסקים:

  כתובת קבלת קהל
  מועדי קבלת קהלפרטי מענה טלפונידואל למשלוח טפסים
  רחוב החרושת 4 קומה 3א', ה' 08:00- 12:00
  ג' 17:00-15:00

  09-7613612

  *2665

   

   

זימון פגישה לפתיחת עסק חדש

קיבלתם את כל המידע אך נותרו לכם שאלות? אנו כאן כדי לתת תשובה לכל שאלה.
ניתן ליצור קשר באמצעות מספרי הטלפון  המפורטים ולקבל תשובות ישירות במחלקות השונות,
או לקבוע תור לפגישה בהשתתפות נציגי המחלקות השונות באמצעות זימון תורים.

לנוחותך מרוכזים הטפסים הבאים