הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

ברוכים הבאים לאתר עיריית רעננה.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית רעננה (להלן "עיריית רעננה") את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש. 
המפרט האחיד כולל את דרישות עיריית רעננה לקבלת רישיון עסק, בשלב זה, ל-13 (שלושה עשר) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר בעתיד יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים.

להלן הדרישות

בריאות רוקחות וקוסמטיקה
בריאות רוקחות וקוסמטיקה
דלק ואנרגיה
דלק ואנרגיה

חקלאות ובעלי חיים
מזון
מזון

מים ופסולת

מסחר ושונות

עינוג ציבורי, נופש וספורט

רכב ותעבורה

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
 • פריט 1.1 - בית מרקחת
 • פריט 2.1 ה' - תיקון מיכלי גז
 • פריט 2.2 א' - תחנת דלק ותדלוק
 • פריט 3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 • פריט 3.4 ג' - מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
 • פריט 4.2 א' - מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
 • פריט 5.1 ב' - איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
 • פריט 5.3 ג' - הובלתם במיכליות  של שפכים וקולחין
 • פריט 7.7 ו' - דיסקוטק
 • פריט 8.4 ב' - תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 • פריט 8.9 א' - מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 • פריט 10.8 ב' - איחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום

נושאים נוספים

חזור ללמעלה
הרפורמה בחוק רישוי עסקים