הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יריד ארבעת המינים

שימו לב! מכירת הזיכיונות לדוכנים - הסתיימה. 

יריד ארבעת המינים תשע"ט - 2018

החל מתאריך 19.9.2018 (צאת יום הכיפורים) ועד לתאריך 23.9.2018  בשעות שתפורטנה במסגרת התנאים הכלליים, יתקיים יריד ארבעת המינים ברחבת יד לבנים,
ביריד תימכר ע"י רוכלים הסחורה הבאה: סכך טבעי, סוכות ומוצרים נלווים.  

המבקש להציב דוכן ולמכור את מרכולתו ביריד נדרש ברישום, עמידה בתנאים והגעה לתדרוך.
לכל אדם זכות לרכישת דוכן אחד מכל קטגוריה בלבד. (סכך טבעי, סוכות ומוצרים נלווים)
מספר הדוכנים מוגבל והרישום יערך בצורה מקוונות, באתר האינטרנט העירוני, החל מתאריך 19.8.2018 שעה 09:00 ועד לסיום מכסת הדוכנים, באופן שכל הקודם זוכה. 


הודעות על זכיה תשלחנה בדואר מקוון לכתובת שתינתן בעת ההרשמה.

לאחר מילוי מכסות הדוכנים תפתח רשימת המתנה מקוונת. במקרה של ביטול השתתפות תודיע הרשות לנרשמים ברשימת ההמתנה על זכייתם לפי סדר מיקומם ברשימת ההמתנה.
אין בפרסום זה שום התחייבות מצד העירייה  לזכייה בדוכן מסוג כלשהו, או לקבלת רווחים כלשהם לפיצוי מצד העירייה על רכישת סחורה בטרם זכייה.
אין העירייה אחראית לסחורה הנמכרת ביריד. מובהר כי העירייה תהיה רשאית להורות לבעל דוכן להסיר את סחורתו במידה וזו אינה עומדת בהוראות התדריך שיינתן.
עוד מובהר כי במקרה של גשם או  מזג אוויר סוער, תהיה רשאית העירייה להודיע על ביטול היריד ו/או העברתו למקום מקורה בהתאם לשיקול דעת העירייה.

1. מידע כללי: 

1.1 היריד יתקיים החל מתאריך 19.9.18 (צאת יום הכיפורים) ועד לתאריך 23.9.2018  ברחבת יד לבנים.
1.2 המבקש למכור את מרכולתו ביריד נדרש ברישום, תשלום, עמידה בתנאים והגעה לתדרוך.
1.3 לכל אדם זכות שווה לרכישת דוכן אחד מכל קטגוריה בלבד. (סכך טבעי, סוכות ומוצרים נלווים), כנגד הצגת תעודה מזהה, ההשתתפות ביריד החל מגיל 18.
1.4 בעל דוכן מקבל שטח של 2.5 מטר לדוכן בהתאם לסימון בשטח.  מיקום הדוכן יקבע בהתאם לסדר ההרשמה (נרשם מספר 1 יקבל דוכן מספר 1, נרשם מספר 2 יקבל דוכן מספר 2 וכו') מפת הדוכנים מפורסמת באתר. 
1.5 גודל דוכן -  לא יעלה במידותיו מעבר ל- 2.5 על 2.5 מטר ולא יפלוש מהקווים המסומנים.
1.6 שעת סגירת הדוכנים:
•  בצאת יום הכיפור, הקמת השוק החל משעה וחצי לאחר צאת החג עד 23:00
• ביום חמישי,  דוכנים יעבדו החל משעה 7:00 ועד לשעה 23:00
• בערב שבת   הפסקת מכירה משעה 14:00
• בערב חג סוכות, הפסקת מכירה משעה 13:00.  עד השעה 14:00, יש לפנות לחלוטין כל  דוכן וכל מרכולת/סחורה של הדוכן ממקום השוק.
1.7 לאחר שעת סיום שוק ארבעת המינים (בשעה 13:00 ערב חג סוכות), לא תתבצע רוכלות בשום דרך בתחומי העיר רעננה של כל מוצר ו/או סחורה.
1.8  אין להפעיל כל אמצעי הגברה כגון: רמקול, מיקרופון, מגפון ועוד בכל שטח היריד.

2. על רוכש הדוכן או מי מטעמו (מעל גיל 18) להיות נוכח בימי היריד ולהחזיק באישור רוכלות חתום על ידי העירייה.

3. חלה חובת השתתפות בתדרוך של רוכש הדוכן, על המשתתף בתדרוך להציג את המסמכים הבאים: תעודת זהות של רוכש הדוכן או צילום, קבלה מקורית , ייפוי כוח במקרה ונדרש, אישור על רישום וקבלה.

4. אין לבצע העברה של הדוכן או לשנות את מקומו לאחר הזכייה.

5. העירייה תהיה רשאית להורות לבעל דוכן להסיר את סחורתו במידה וזו אינה עומדת בהוראות התדריך שיינתן.

6. במקרה של ביטול ההשתתפות ביריד לאחר הרישום והתשלום יגבה תשלום מלא, החזר כספי יתקיים במקרים חריגים בלבד.

תנאי בטיחות:

7. כללי:

7.1 יש לקבע לדוכן כל מיכל או אלמנט שקיים סיכון לנפילתו לכיוון קהל הקונים.
7.2 יש לוודא יציבות הדוכן .
7.3 חזית הדוכן וצדדיו יהיו סגורים ע"י חומר קשיח .
7.4 קירוי הדוכן יבנה כך שלא יווצר מפגע לפגיעת ראש 
7.5 הדוכן יבנה כך שלא יהיו בליטות , סכנת לכידה , חלודה ולא יסכן את העוברים והשבים  במקום .
7.6 לא יימצאו גופי תאורה בקרבת הקהל , סכנת כוויה .
7.7  יש להשאיר מקום למעבר נקי להולכי רגל.

8. חשמל : 

8.1 אין להפעיל מתקן או מערכת חשמלית ללא בדיקה שבוצעה ע"י בודק בעל רישיון מתאים .
8.2 אין לבצע בשטח אתר האירוע כל תיקון או עבודות חשמל  .
8.3 אין לאפשר נסיעה או דריכה ישירה על כבלים או מוליכים יש להגן על כבלים 
8.4 תוף כבל מאריך : בעת השימוש בתוף כבל מאריך יש לשחרר את יתרת הכבל המלופף על התוף על מנת למנוע חימום יתר של הכבל .
8.5 מפצלים : בכל קופסת פיצול יש להקים הבטחה בהתאם לסוגי השקעים , מפסק מגן ( מערכת החשמל תוגן בממסר פחת ).
8.6 הארכת חוטי חשמל תעשה רק באמצעות כבלים תקניים
8.7 מפצלים ומחברים לא יונחו על הרצפה.
8.8 במידה ויתגלה מכשיר חשמלי לא תקין אשר יש סבירות שיגרום לנזק כלשהו / מפגע 
8.9 עיריית רעננה  שומרת לעצמה את הזכות לאסור את השימוש באותו מכשיר ( בכל שלבי היריד ).
8.10  אין להוסיף בזמן היריד  כל מכשיר חשמלי שלא עבר בדיקה. 

9. גנראטורים: 

9.1 איסור מוחלט על הכנסת גנראטורים.

ידוע לי כי השתתפות ביריד מותנה גם בהגעה לתדרוך שיערך בתאריך 4.9.2018 ברחבת יד לבנים בין השעות 16:30-17:00, על ידי מחלקת ביטחון ופיקוח עירוני. יש להגיע בזמן.
 
אנא מלאו את פרטיכם בטופס הרישום להלן:

רישום לרשימת המתנה לזיכיון רוכלות לחג סוכות - הסתייםחזור ללמעלה
יריד ארבעת המינים