יחסי עבודה 

תנאים להעסקת בני נוער- יולי 2012   גיל העסקה מותר במהלך שנת
ככלל, עובדים במשק בית הינם עובדים לכל דבר ועניין וחלים עליהם כל חוקי העבודה,
בחודש פברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר,ע"פ התיקון המעביד
ההסכם חל על: כל עובד, מגיל 21 לגבר,20 לאשה, ועד לגיל פרישה,כולל עוזרות
אין מדובר בייעוץ משפטי. למידע נוסף ניתן לפנות לשי"ל, בטלפון:09-7430682