זכויות בני נוער 

 
תנאים להעסקת בני נוער- יולי 2017
 
 

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים לאחר שעות הלימודים

16 שנה,( מגיל 15  ובשעות הלימודים רק למי שלא חל עליו חוק לימוד חובה).

גיל העסקה מותר במהלך חופשה מלימודים

14 שנה

שעות עבודה מותרות ביום

עד 8 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 6 ימים)

עד 9 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 5 ימים) מגיל 16

עד 7 שעות בימי שישי וערבי חג

שעות עבודה מותרות בשבוע

עד 40 שעות בשבוע

הפסקות

ביום עבודה העולה על 6 שעות-3/4 שעה לפחות

מתוכה 1/2 שעה רצופה לפחות.

בימי שישי וערבי חג-הפסקה בת 1/2 שעה לפחות.

עבודת לילה  בזמן לימודים(1)

אסורה (למעט היתרים חריגים)

עבודת לילה בזמן חופשה מלימודים

מגיל 16 עד לשעה 24.00 ,ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעה הביתה.

עבודה בשעות נוספות

אסורה

עבודה במנוחה שבועית

אסורה ( מנוחה שבועית של 36 שעות רצופות)

עבודות אסורות

תקנות עבודת נוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) אוסרות ומגבילות העסקת בני נוער בעבודות מסוימות.

חופשה שנתית

בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה

18 ימי חופשה בשנה ( קלנדריים לא ימי חופשה בפועל)

מס הכנסה

ההכנסה חייבת במס. נער בגיל 16-18 זכאי

לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

ביטוח לאומי

המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת.

אין ניכוי משכר העובד.

החזר הוצאות נסיעה

עד 26.40 שח' ליום.

בדיקות רפואיות

אישור רפואי מרופא המתיר את ההעסקה.

הודעה על תנאי העבודה

יש למסור הודעה על תנאי העבודה, וזאת תוך 7 ימים מתחילת העבודה אצל המעסיק וכן הודעה על שינוי בתנאים.

אישור רפואי

נער/ה חייבים להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתם.

תשלום עבור התלמדות/תקופת ניסיון

יש לשלם שכר עבור תקופת התלמדות או תקופת ניסיון  וכן עבור ימי הכנה וישיבות עבודה.

שכר מינימום מחודש ינואר 2017

עד גיל 16 :        20.23  ₪ לשעה.

מגיל 16 עד 17 : 21.67  ₪ לשעה.

מגיל 17 עד 18 : 23.88  ₪ לשעה.

מגיל 18 ואילך : 26.88  ₪לשעה.

 
 
 
1. לילה: לגבי נוער עד גיל 16-מ-20.00 עד 08.00
    לגבי נוער מגיל 16 –מ-22.00 עד 06.00
2. המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות.
 
זהו מידע כללי בלבד ואין האמור לעיל מהווה תחליף ליעוץ משפטי. לפרטים נוספים יש לפנות לשי"ל רעננה.

שי"ל-שירות יעוץ לאזרח, רח' אוסטרובסקי 14 רעננה.

טלפון:09-7430682    Email:shill@raanana.muni.il