זכויות בני נוער 

 
תנאים להעסקת בני נוער- יולי 2012
 

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים

15 שנה

גיל העסקה מותר במהלך חופשה מלימודים

14 שנה

 

שעות עבודה מותרות ביום

עד 8 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 6 ימים)

עד 9 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 5 ימים)

עד 7 שעות בימי שישי וערבי חג

שעות עבודה מותרות בשבוע

עד 40 שעות בשבוע

הפסקות

ביום עבודה העולה על 6 שעות-3/4 שעה לפחות

מתוכה 1/2 שעה רצופה לפחות

בימי שישי וערבי חג-הפסקה בת 1/2 שעה לפחות

עבודת לילה(1)

אסורה(למעט היתרים חריגים)

עבודה בשעות נוספות

אסורה

עבודה במנוחה שבועית

אסורה(2)

חופשה שנתית

בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה

18 ימי חופשה בשנה (קלנדריים)

מס הכנסה

ההכנסה חייבת במס.נער בגיל 16-18 זכאי

לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

ביטוח לאומי

המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת.

אין ניכוי משכר העובד.                       

החזר הוצאות נסיעה

עד 25.20 שח' ליום.

פנקס עבודה

על הנער/ה להצטייד בפנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה.

חוק הודעה מוקדמת

יש למסור הודעה על תנאי העבודה, וזאת תוך 7 ימים מתחילת העבודה אצל המעסיק וכן הודעה על שינוי בתנאים.

אישור רפואי

נער/ה חייבים להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתם.

שכר מינימום

עד גיל 16 :  16.59 ₪ לשעה.

מגיל 16 עד 17 : 17.77 ₪ לשעה.

מגיל 17 עד 18 :19.67 ₪ לשעה.

 
1. לגבי נוער עד גיל 16-מ-20.00 עד 08.00
    לגבי נוער מגיל 16 –מ-22.00 עד 06.00
2. המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות.

שי"ל-שירות יעוץ לאזרח, רח' אוסטרובסקי 14 רעננה.

טלפון:09-7430682    Email:shill@raanana.muni.il