עבודה קהילתית 

המחלקה לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים חרתה על דגלה את המחויבות לנגישות חברתית ופיזית.
בתוך כך מתקיימות תכניות שונות ומגוונות, המיועדות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים כמו גם לכלל האוכלוסייה – לצורך חשיפה ולמידת הנושא.

רכזת לבנת רמון: 09-7610762

E-mail: livnatr@raanana.muni.il

 מגוון השירותים שלנו