הפרדת אשפה במקור 

 

האשפה היא בעיה כלל עולמית שאיתה מתמודדות רבות ממדינות העולם. בישראל, המדורגת במקום גבוה ביצור אשפה לנפש, עדיין מועברת מרבית האשפה להטמנה וגורמת לתהליכים בלתי הפיכים של זיהום הקרקע, מי התהום והאוויר. מהאשפה הרטובה שנאספת בנפרד משאר האשפה ניתן לייצר קומפוסט (דשן אורגני איכותי).

לפינוי פסולת לאתר הטמנה עלויות גבוהות. צמצום כמויות האשפה המוטמנות יפנו תקציבים, שאותם יהיה ניתן להשקיע בחינוך, תרבות ושיפור חזות העיר. תהליך הפרדת האשפה מהווה דוגמא כיצד שינוי פשוט בהרגלים יומיומיים גורם לשינוי מהותי באיכות חיינו ויסייע בעצירת תהליך ההתחממות הגלובאלית.          
                      


בתמונה: פסולת בתחנת המעבר חירייה. צילום: שחר רוזליס

למהלך זה שותפים רבים, ובראשם המשרד להגנת הסביבה.
כהערכות למהלך בוצע סקר נרחב בכל העיר לבדיקת מצב חדרי האשפה, כמות הפחים ומצבם.
עם תחילת המהלך צוידו הבתים בשכונה הראשונה' בפחי אשפה חומים לאשפה רטובה וירוקים לאשפה יבשה על פי נפחי האשפה הנדרשים. על הפחים הודבקו מדבקות עם מידע לגבי סוג האשפה שיש להשליך בכל פח. אלו הצטרפו לפחים הכחולים הקיימים למיחזור נייר ולמרכזי המיחזור הפזורים ברחבי העיר לאיסוף פסולות ברת מיחזור.
האשפה המופרדת מועברת לתחנת המעבר "השרון", שם היא ממוינת במסלולים נפרדים ומועברת למתקן הקומפוסטציה 'טובלן'. 

בעתיד מתוכנן לקום מתקן אזורי להפקת אנרגיה מאשפה אורגנית אשר עתיד לקלוט את האשפה הרטובה ובאמצעות תהליכים טכנולוגיים מתקדמים יופק מהאשפה גז שישמש ליצירת אנרגיה.