חדשות ירוקות  

בני נוער עובדים בגינה
 
הקמת גינה לחקר גינון אקולוגי ברעננה

 
הצמיחה הטבעית של העיר מחייב שליטה ובקרה יעילה על המערכות העירוניות ופיקוח קפדני על הגידול והפיתוח המואץ 
 
 
בימים אלה מתבצע סקר אנרגיה עירוני אשר יקיף את כל צרכני האנרגיה העירוניים 

 
מטרת הפרויקט לחבר תלמידי חטיבות ותיכונים, אשר זקוקים לסיוע בשיעורים פרטיים ואשר מגיעים ממשפחות עם קשיים כלכליים עם עובדי החברות הממוקמות באזה"ת ברעננה, לצורך מתן שיעורים פרטיים בהתנדבות