הדברת מזיקים 

יתוש הנמר האסיאתי  


לצפייה בנתוני הדוחות משנים קודמות לחצו כאן


שנת 2017

שנת 2017 -  (אפריל, מאי, יוני)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 55 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 455 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 495 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 122 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 34 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 97 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 74 אין חומר שטח רעננה
תיקנים 16.00 7.30 131 דלתא שטח רעננה

 

שנת 2017 -  (ינואר, פברואר, מרץ)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 44 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 99 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 329 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 37 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 11 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 45 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 10 אין חומר שטח רעננהשנת 2016

שנת 2016 -  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 17 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 160 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 582 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 60 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 5 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 62 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 25 אין חומר שטח רעננה
תיקנים 16.00 7.30 12 דלתא שטח רעננה

 

שנת 2016 -  (יולי, אוגוסט, ספטמבר)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 184 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 383 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 766 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 224 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 18 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 82 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 43 אין חומר שטח רעננה
תיקנים 16.00 7.30 90 דלתא שטח רעננה

 

שנת 2016 -  (אפריל, מאי, מרץ)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 164 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 1048 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 1607 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 648 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 174 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 229 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 167 אין חומר שטח רעננה
תיקנים 16.00 7.30 104 דלתא שטח רעננה

 

שנת 2016 -  (ינואר, פברואר, מרץ)

סוג המזיק  תדירות  ביצוע סהכ    פניות מוקד  חומרי הדברה  מיקום הדברה
דבורים 16.00 7.30 29 דלתא  שטח רעננה
יתושים 16.00 7.30 254 שמן 10 שטח רעננה
מכרסמים 16.00 7.30 674 ברודקס שטח רעננה
נמלים 16.00 7.30 253 סייג פרו שטח רעננה
יונים 16.00 7.30 99 אין חומר שטח רעננה
מפגעים תברואה 16.00 7.30 104 אין חומר שטח רעננה
נחשים 16.00 7.30 26 אין חומר שטח רעננה
תיקנים 16.00 7.30 9 דלתא שטח רעננה

 


שנת 2015

שנת 2015 - רבעון 4 (אוקטובר, נובמבר, דצמבר)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
דבורים 07:30-16:30 465 דלתא שטח השיפוט רעננה
יתושים 07:30-16:30 507 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-16:30 763 ברודקס שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-16:30 488 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
יונים 07:30-16:30 180 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
מפגעים 07:30-16:30 249 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
נחשים 07:30-16:30 240 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
תיקנים 07:30-16:30 133 דלתא שטח השיפוט רעננה


שנת 2015 - רבעון 3 (יולי, אוגוסט, ספטמבר)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
דבורים 07:30-16:30 797 דלתא שטח השיפוט רעננה
יתושים 07:30-16:30 1463 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-16:30 2997 ברודקס שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-16:30 1904 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
יונים 07:30-16:30 290 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
מפגעים 07:30-16:30 662 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
נחשים 07:30-16:30 390 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
תיקנים 07:30-16:30 143 דלתא שטח השיפוט רעננה


שנת 2015 - רבעון 2 (אפריל, מאי, יוני)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
יתושים 07:30-17:30 463 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-17:30 315 ברודקס שטח השיפוט רעננה
דבורים 07:30-17:30 72 דלתא שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-17:30 88 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
נחשים (לכידה) 24 שעות 73 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה

שנת 2015 - רבעון 1:

  • ינואר 2015
  • פברואר 2015
  • מרץ 2015