הדברת מזיקים 

 


שנת 2015

שנת 2015 - רבעון 4 (אוקטובר, נובמבר, דצמבר)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
דבורים 07:30-16:30 465 דלתא שטח השיפוט רעננה
יתושים 07:30-16:30 507 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-16:30 763 ברודקס שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-16:30 488 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
יונים 07:30-16:30 180 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
מפגעים 07:30-16:30 249 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
נחשים 07:30-16:30 240 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
תיקנים 07:30-16:30 133 דלתא שטח השיפוט רעננה


שנת 2015 - רבעון 3 (יולי, אוגוסט, ספטמבר)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
דבורים 07:30-16:30 797 דלתא שטח השיפוט רעננה
יתושים 07:30-16:30 1463 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-16:30 2997 ברודקס שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-16:30 1904 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
יונים 07:30-16:30 290 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
מפגעים 07:30-16:30 662 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
נחשים 07:30-16:30 390 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
תיקנים 07:30-16:30 143 דלתא שטח השיפוט רעננה


שנת 2015 - רבעון 2 (אפריל, מאי, יוני)

סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
יתושים 07:30-17:30 463 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
מכרסמים 07:30-17:30 315 ברודקס שטח השיפוט רעננה
דבורים 07:30-17:30 72 דלתא שטח השיפוט רעננה
נמלים 07:30-17:30 88 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
נחשים (לכידה) 24 שעות 73 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה

שנת 2015 - רבעון 1:

 • ינואר 2015
 • פברואר 2015
 • מרץ 2015

 •  


  שנת 2014 

  שנת 2014 - רבעון 2

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 392 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 268 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 43 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 84 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 72 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה
   

  שנת 2014 - רבעון 1

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 46 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 243 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 18 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 26 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 10 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2013

  שנת 2013 - רבעון 3

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 416 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 460 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 36 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 140 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 56 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2013 - רבעון 2

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 434 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 344 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 38 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 91 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 64 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2013 - רבעון 1

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 186 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 240 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 37 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 168 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 17 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה

   
  שנת 2012


  שנת 2012 - רבעון 4

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 132 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 303 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 400 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 47 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 19 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2012 - רבעון 3

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 280 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 425 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 101 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 104 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 42 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2012 - רבעון 2

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 480 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 343 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 70 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 67 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 47 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2012 - רבעון 1

   סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים  07:30-17:30 37  שמן 10 שטח השיפוט רעננה
   חולדות 07:30-17:30  230  ברודקס  שטח השיפוט רעננה
   דבורים  07:30-17:30  32  דלתא  שטח השיפוט רעננה
   נמלת האש  07:30-17:30 156  סייג' פרו  שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה)   24 שעות  12  אין חומרי הדברה  שטח השיפוט רעננה


  שנת 2011


  שנת 2011 - רבעון 4

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 124 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 312 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 436 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 51 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 28 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2011 - רבעון 2

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 26 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 253 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 15 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 32 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 6 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2011 - רבעון 1

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 359 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 583 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 35 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 166 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 34 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה


  שנת 2010


  שנת 2010 - רבעון 4

  סוג המזיק תדירות ביצוע סה"כ פניות מוקד חומרי הדברה מיקום ההדברה
  יתושים 07:30-17:30 533 שמן 10 שטח השיפוט רעננה
  חולדות 07:30-17:30 402 ברודקס שטח השיפוט רעננה
  דבורים 07:30-17:30 43 דלתא שטח השיפוט רעננה
  נמלת האש 07:30-17:30 2520 סייג' פרו שטח השיפוט רעננה
  נחשים (לכידה) 24 שעות 61 אין חומרי הדברה שטח השיפוט רעננה