מפגעים סביבתיים 

 
2015דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

18

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

54

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

336

רכב נטוש

פיקוח עירוני

204

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

65

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

30

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

43

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

457

הדברת יתושים תברואה  526
הדברת מכרסמים תברואה  457
סתימת ביוב ביוב 155
ריח חריף ביוב 9


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר


נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

35

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

46

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

431

רכב נטוש

פיקוח עירוני

325

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

65

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

80

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

22

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

821

הדברת יתושים תברואה  376
הדברת מכרסמים תברואה  489
סתימת ביוב ביוב 90
ריח חריף ביוב 23דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

32

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

40

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

249

רכב נטוש

פיקוח עירוני

233

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

151

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

23

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

34

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

812

הדברת יתושים תברואה  463
הדברת מכרסמים תברואה  315
סתימת ביוב ביוב 117
ריח חריף ביוב 77

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

18

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

35

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

197

רכב נטוש

פיקוח עירוני

139

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

76

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

38

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

44

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

277

הדברת יתושים תברואה  45
הדברת מכרסמים תברואה  235
סתימת ביוב ביוב 147
ריח חריף ביוב 36

2014

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

20

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

23

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

180

רכב נטוש

פיקוח עירוני

131

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

95

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

23

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

31

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

662

הדברת יתושים תברואה  122
הדברת מכרסמים תברואה  369
סתימת ביוב ביוב 71
ריח חריף ביוב 4


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

10

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

44

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

315

רכב נטוש

פיקוח עירוני

233

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

51

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

17

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

29

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

869

הדברת יתושים תברואה  310
הדברת מכרסמים תברואה  428
סתימת ביוב ביוב 60
ריח חריף ביוב 8


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

7

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

25

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

244

רכב נטוש

פיקוח עירוני

153

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

110

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

11

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

33

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

1003

הדברת יתושים תברואה  410
הדברת מכרסמים תברואה  338
סתימת ביוב ביוב 66
ריח חריף ביוב 8


 דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

4

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

23

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

166

רכב נטוש

פיקוח עירוני

112

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

66

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

12

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

47

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

312

הדברת יתושים תברואה  47
הדברת מכרסמים תברואה  243
סתימת ביוב ביוב 72
ריח חריף ביוב 3

2013

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

8

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

39

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

271

רכב נטוש

פיקוח עירוני

153

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

75

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

15

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

21

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

612

הדברת יתושים תברואה  144
הדברת מכרסמים תברואה  435
סתימת ביוב ביוב 129
ריח חריף ביוב 11


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

13

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

67

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

390

רכב נטוש

פיקוח עירוני

208

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

55

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

10

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

14

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

942

הדברת יתושים תברואה  413
הדברת מכרסמים תברואה  460
סתימת ביוב ביוב 106
ריח חריף ביוב 0


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

13

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

40

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

297

רכב נטוש

פיקוח עירוני

179

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

79

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

13

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

15

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

789

הדברת יתושים תברואה  434
הדברת מכרסמים תברואה  344
סתימת ביוב ביוב 118
ריח חריף ביוב 8


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ 2013

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

11

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

39

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

371

רכב נטוש

פיקוח עירוני

108

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

63

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

15

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

18

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

277

הדברת יתושים תברואה  117
הדברת מכרסמים תברואה  248
סתימת ביוב ביוב 223
ריח חריף ביוב 18

2012

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר 2012

נושא

מדור

פניות

אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי

פיקוח עירוני

11

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

16

הדברת יתושים

תברואה

243

הדברת מכרסמים

תברואה

453

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

251

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

28

סתימת ביוב

ביוב

150

רכב נטוש

פיקוח עירוני

161

רעש בשטח ציבורי

בטחון - סיירת

526


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר 2012

נושא

מדור

פניות

דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים

בטחון - סיירת

28

הוצאת גזם אסורה

פיקוח עירוני

314

הוצאת פסולת בניין

פיקוח עירוני

38

מפגעי רעש

פיקוח עירוני

94

מפגעי רעש/ריח

פניות הציבור

11

סתימת ביוב

ביוב

131

ריחות חריפים

פיקוח עירוני

22

רכב נטוש

פיקוח עירוני

229


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני 2012

 נושא מדור פניות
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים בטחון-סיירת 30
הוצאת גזם אסורה פיקוח עירוני 250
הוצאת פסולת בניין פיקוח עירוני 50
סתימת ביוב ביוב 137
ריח חריף ביוב 10
רעש אזעקה פיקוח עירוני 12
רעש בשטח ציבורי פיקוח עירוני 856


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ 2012

 נושא מדור פניות
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכנים בטחון-סיירת 148
הוצאת גזם אסורה פיקוח עירוני 148
הוצאת פסולת בניין פיקוח עירוני 20
סתימת ביוב ביוב 135
ריח חריף ביוב 17
ריחות חריפים פיקוח עירוני 4
רכב נטוש פיקוח עירוני 120

2011


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר 2011

 נושא מדור פניות
אזעקה מרכב משטרה 3
דליפת גז מכבי אש 1
הקמת רעש משטרה 33
מפגעי רעש פיקוח 97
 מפגעי תברואה תברואה 5
ריח חריף ביוב 56
ריח/טעם במים מים

13

 ריחות חריפים-פניות ציבור פניות הציבור 5
 ריחות חריפים פיקוח 16
רעש אזעקה פיקוח 14
רעש חריג גני ילדים 1
רעש חריג חינוך בתי ספר 3
רעש מבתי עסק רישוי עסקים 13
רעש משטח ציבורי/בית ספר בטחון-כללי 628


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר 2011

 נושא מדור פניות
אזעקה מרכב משטרה 12
אנטנות סלולריות פיתוח הנדסי 3
דליפת גז/דלק בטחון-כללי 35
הקמת רעש משטרה 64
מפגע רעש-מפוחים גנים ונוף 20
מפגע רעש- מפוחים נקיון רחובות 3
מפגע רעש פניות הציבור 17
מפגעי רש פיקוח 286
מפגעי תברואה תברואה 15
ריח חריף ביוב 86
ריח/טעם במים  מים 15
ריחות חריפים-פניות ציבור פניות הציבור

36

ריחות חריפים פיקוח 5
רעש אזעקה פיקוח  8
רעש חריג חינוך בתי ספר 4
 רעש מבתי עסק רישוי עסקים 1
רעש משטח ציבורי/בית ספר בטחון-כללי 953


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני 2011

מדור  מדור פניות
בטחון-כללי בטחון-כללי 779
 ביוב ביוב 650
חינוך בתי ספר  חינוך בתי ספר  3
מים מים 17
 משטרה משטרה 80
פיקוח פיקוח 300
פניות הציבור פניות הציבור 86
רישוי עסקים רישוי עסקים 11
תברואה תברואה 11
1937


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ 2011

 מדור מדורניות  פניות
 בטחון-כללי  בטחון-כללי 237
 ביוב  ביוב 15
 גני ילדים גני ילדים 1
חינוך בתי ספר חינוך בתי ספר 4
 מים מים 7
משטרה משטרה 27
פיקוח פיקוח 103
פיתוח הנדסי פיתוח הנדסי 1
פניות הציבור פניות הציבור 11
רישוי עסקים רישוי עסקים 7
תברואה תברואה 8
    421

2010

 


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר 2010

 נושא מדור פניות
 אזעקה מרכב משטרה 5
אנטנות סלולריות פיתוח הנדסי 1
דליפת גז/דלק בטחון-כללי 11
הקמת רעש משטרה 41
מפגעי רעש פיקוח 15
מפגעי תברואה תברואה 18
ריח חריף ביוב 35
ריח/טעם במים מים 8
ריחות חריפים-פניות ציבור פניות הציבור 5
ריחות חריפים פיקוח 27
רעש אזעקה פיקוח 12
רעש חריג חינוך בתי ספר 11
רעש מבתי עסק רישוי עסקים 8

רעש משטח ציבורי/בית ספר

בטחון-כללי 500


דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר 2010

 נושא

מדור

פניות

אזעקה מרכב

משטרה

3

אנטנות סלולריות

פיתוח הנדסי

2

דליפת גז/דלק

בטחון-כללי

16

הקמת רעש

משטרה

42

מפגעי רעש

פיקוח

7

מפגעי תברואה

תברואה

25

ריח חריף

ביוב

33

ריח/טעם במים

מים

12

ריחות חריפים - פניות ציבור 

פניות הציבור

16

ריחות חריפים

פיקוח

23

רעש אזעקה

פיקוח

13

רעש חריג

גני ילדים

2

רעש חריג

חינוך בתי ספר

1

רעש מבתי עסק

רישוי עסקים

6

רעש משט ח ציבורי/בית ספר

בטחון-כללי

841