אכיפה סביבתית 

 

דוחות קנס - הפיקוח העירוני

 דוחות קנס שנת 2016

רבעון שלישי שנת 2016
 
מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 98
שקית גזם 210
פסולת בניין לכלי אשפה 1
כלבים משוטטים 18
שפיכת מים  
אי מילוי חובת גדר חיה 6
הנחת חומרי בנייה ברחוב 141
אי נקיון מגרש פתוח 1
הקמת רעש 16
הוצאת סחורה  
גרימת נזק לרחוב 18
פגיעה בצמחים  
שילוט ללא היתר 104
הנחת מכשול ברחוב 53
אי מילוי  דרישה 26
פתיחת עסק בשעות האסורות  
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור  
סה"כ דוחות 692

 

 דוחות קנס שנת 2015

פורסם:  18/08/2015

*לא התקיימו בדיקות ברבעון השני והשלישי

רבעון רביעי

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 32
שקיות גזם 170
פסולת בניין לכלי אשפה 0
כלבים משוטטים 21
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 6
הנחת חומרי בניין ברחוב 30
אי ניקיון מגרש פתוח 71
הקמת רעש 1
הוצאת סחורה 0
גרימת נזק לרחוב 7
פגיעה בצמחים 18
שילוט ללא היתר 3
הנחת מכשול ברחוב 12
אי מילוי דרישה 13
פתיחת עסק בשעות אסורות 0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 0
סה"כ דוחות 384

רבעון ראשון 

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 20
שקיות גזם 42
פסולת בניין לכלי אשפה 0
כלבים משוטטים 21
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 0
הנחת חומרי בניין ברחוב 9
אי ניקיון מגרש פתוח 44
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 0
גרימת נזק לרחוב 7
פגיעה בצמחים 3
שילוט ללא היתר 6
הנחת מכשול ברחוב 12
אי מילוי דרישה 8
פתיחת עסק בשעות אסורות 0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 0
סה"כ דוחות 172

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 דוחות קנס שנת 2014

פורסם:  05/06/2014

רבעון רביעי 

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 7
שקיות גזם 63
פסולת בניין לכלי אשפה 0
כלבים משוטטים 16
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 2
הנחת חומרי בניין ברחוב 7
אי ניקיון מגרש פתוח 19
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 0
גרימת נזק לרחוב 0
פגיעה בצמחים 2
שילוט ללא היתר 3
הנחת מכשול ברחוב 1
אי מילוי דרישה 3
פתיחת עסק בשעות אסורות 0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 0
סה"כ דוחות 123


רבעון שלישי 

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 13
שקיות גזם 92
פסולת בניין לכלי אשפה 1
כלבים משוטטים 0
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 1
הנחת חומרי בניין ברחוב 5
אי ניקיון מגרש פתוח 22
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 0
גרימת נזק לרחוב 1
פגיעה בצמחים 2
שילוט ללא היתר 16
הנחת מכשול ברחוב 8
אי מילוי דרישה 2
פתיחת עסק בשעות אסורות 2
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 0
סה"כ דוחות 171
רבעון שני

מהות העבירה מס' דוחות 
השלכת פסולת בניין 5
השלכת פסולת מטנדר 3
מפוח עלים 21
השלכת פסולת חקלאית 0
השלכת פסולת נוזלית 2
השלכת פסולת בכמות קטנה 6
גרוטאות רכב 0
סה"כ דוחות 12

רבעון ראשון

מהות העבירה מס' דוחות 
השלכת פסולת בניין 5
מפוח עלים 0
השלכת פסולת חקלאית 0
השלכת פסולת בכמות קטנה 4
מטרדי רעש 3
סה"כ דוחות 12

 

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 דוחות קנס שנת 2013

פורסם:  02/06/2014

רבעון רביעי 

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

8

שקית גזם

46

פסולת בניין לכלי אשפה

1

כלבים משוטטים

17

שפיכת מים

0

אי מילוי חובת גדר חיה

0

הנחת חומרי בנייה ברחוב

22

אי ניקיון מגרש פתוח

0

הקמת רעש

0

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

30

פגיעה בצמחים

6

שילוט ללא היתר

13

הנחת מכשול ברחוב

2

אי מילוי  דרישה

2

פתיחת עסק בשעות האסורות

0

ביצוע עבודות המסכנות את הציבור

0

סה"כ דוחות

147

רבעון שלישי

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 13
שקית גזם 39
פסולת בניין לכלי אשפה 1
כלבים משוטטים 14
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 0
הנחת חומרי בנייה ברחוב 14
אי נקיון מגרש פתוח 0
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 0
גרימת נזק לרחוב 5
פגיעה בצמחים 10
שילוט ללא היתר 12
הנחת מכשול ברחוב 6
אי מילוי  דרישה 14
פתיחת עסק בשעות האסורות 0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 0
סה"כ דוחות 128

 

רבעון שני

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 25
שקית גזם 230
פסולת בניין לכלי אשפה 3
כלבים משוטטים 28
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 1
הנחת חומרי בנייה ברחוב 25
אי נקיון מגרש פתוח 1
הקמת רעש 1
הוצאת סחורה 2
גרימת נזק לרחוב 14
פגיעה בצמחים 9
שילוט ללא היתר 5
הנחת מכשול ברחוב 9
אי מילוי  דרישה 30
פתיחת עסק בשעות האסורות 4
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור 3
סה"כ דוחות 390

רבעון ראשון

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 9
שקית גזם 79
פסולת בניין לכלי אשפה 0
כלבים משוטטים 23
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 1
הנחת חומרי בנייה ברחוב 16
אי נקיון מגרש פתוח 2
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 2
גרימת נזק לרחוב 4
פגיעה בצמחים 4
שילוט ללא היתר 3
הנחת מכשול ברחוב 0
אי מילוי  דרישה 1
סה"כ דוחות 144

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 דוחות קנס שנת 2012

פורסם:  02/06/2014

רבעון ראשון
 

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

12

שקית גזם

6

פסולת בניין לכלי אשפה

1

כלבים משוטטים

10

שפיכת מים

1

אי מילוי חובת גדר חיה

0

הנחת חומרי בנייה ברחוב

1

אי נקיון מגרש פתוח

0

הקמת רעש

0

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

0

פגיעה בצמחים

0

שילוט ללא היתר

0

הנחת מכשול ברחוב

0

אי מילוי דרישה

0

סה"כ דוחות

31

רבעון רביעי

מהות העבירה מס' דוחות 
אשפה 26
שקית גזם 86
פסולת בניין לכלי אשפה 0
כלבים משוטטים 16
שפיכת מים 0
אי מילוי חובת גדר חיה 1
הנחת חומרי בנייה ברחוב 6
אי נקיון מגרש פתוח 1
הקמת רעש 0
הוצאת סחורה 4
גרימת נזק לרחוב 7
פגיעה בצמחים 6
שילוט ללא היתר 2
הנחת מכשול ברחוב 3
אי מילוי  דרישה 1
סה"כ דוחות 159

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 דוחות קנס שנת 2011

פורסם:  02/06/2014

 

רבעון ראשון שנת 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

57

שקית גזם

51

פסולת בניין לכלי אשפה

4

כלבים משוטטים

14

שפיכת מים

0

אי מילוי חובת גדר חיה

13

הנחת חומרי בנייה ברחוב

15

אי נקיון מגרש פתוח

0

הקמת רעש

1

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

10

פגיעה בצמחים

4

שילוט ללא היתר

4

הנחת מכשול ברחוב

5

אי מילוי דרישה

3

סה"כ דוחות

181

רבעון שני שנת 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

70

שקית גזם

61

פסולת בניין לכלי אשפה

2

כלבים משוטטים

21

שפיכת מים

2

אי מילוי חובת גדר חיה

17

הנחת חומרי בנייה ברחוב

17

אי נקיון מגרש פתוח

2

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

12

פגיעה בצמחים

3

שילוט ללא היתר

4

הנחת מכשול ברחוב

4

אי מילוי דרישה

11

סה"כ דוחות

239

רבעון שלישי שנת 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

49

שקית גזם

28

פסולת בניין לכלי אשפה

6

כלבים משוטטים

19

שפיכת מים

0

אי מילוי חובת גדר חיה

23

הנחת חומרי בנייה ברחוב

9

אי נקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

6

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

7

פגיעה בצמחים

2

שילוט ללא היתר

3

הנחת מכשול ברחוב

0

אי מילוי דרישה

1

סה"כ דוחות

154

רבעון רביעי שנת 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

אשפה

50

שקית גזם

19

פסולת בניין לכלי אשפה

0

כלבים משוטטים

26

שפיכת מים

0

אי מילוי חובת גדר חיה

0

הנחת חומרי בנייה ברחוב

1

אי נקיון מגרש פתוח

3

הקמת רעש

0

הוצאת סחורה

0

גרימת נזק לרחוב

1

פגיעה בצמחים

1

שילוט ללא היתר

2

הנחת מכשול ברחוב

6

אי מילוי דרישה

7

סה"כ דוחות

116

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 דוחות קנס שנת 2010

 

דוחות קנס רבעון רביעי 2010

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

86

שקית גזם

113

פסולת בניין לכלי אשפה

36

כלבים משוטטים

28

שפיכת מים

3

אי מילוי חובת גדר חיה

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

38

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

11

גרימת נזק לרחוב

16

פגיעה בצמחים

1

שילוט ללא היתר

5

הנחת מכשול ברחוב

3

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

356


 
דוחות קנס רבעון שלישי 2010

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 

 

דוחות קנס - היחידה האזורית לאיכות הסביבה

 

 

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2016

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2015

פורסם:  18/08/2015

רבעון 1 - ינואר - מרץ

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

1

3000

השלכת אזבסט

0

0

השלכת פסולת בכמות קטנה

6

1750

גרוטאת רכב 

0

0

פסולת נוזלית

1

2000

מפוחי עלים

1

450

סה"כ

9

7200רבעון 2 - אפריל - יולי

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

8

14,250

השלכת אזבסט

1

8000

השלכת פסולת בכמות קטנה

4

1000

הפעלת מכשיר קול/ אזעקות

3

1,350

פסולת נוזלית

7

19,000

מפוחי עלים

3

1350

סה"כ

26

44,950


רבעון 3 - יולי- ספטמבר

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

7

10500

השלכת אזבסט

 

השלכת פסולת בכמות קטנה

7

1750

הפעלת מכשיר קול/ אזעקות

פסולת נוזלית

4

5500

מפוחי עלים

3

1350

סה"כ

18

17750רבעון 1 - אוקטובר- דצמבר

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

18

28500

השלכת פסולת חקלאית

1

1500

השלכת פסולת בכמות קטנה

4

1000

גרוטאת רכב 

2

2000

פסולת נוזלית

5

9500

סה"כ

30

42500

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2014

פורסם:  05/06/2014

  • ברבעון הראשון של שנת 2014 לא נרשמו דוחות קנס של היחידה האזורית לאיכות הסביבה רעננה


מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2013

פורסם:  02/06/2014

 

רבעון 1 - ינואר - מרץ

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

6

7250

פסולת מסוכנת

1

6000

פסולת נוזלית

3

3000

השלכת פסולת בכמות קטנה

5

1250

מפוחי עלים

16

7200

סה"כ

31

24700

 
 

רבעון 2 - אפריל - יוני

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

8

18250

תשטיפים

4

8000

השלכת פסולת חקלאית

1

2000

השלכת פסולת בכמות קטנה

16

5250

גרוטאות רכב

2

2000

סה"כ

31

35500

 
 

רבעון 3 - יולי - ספטמבר

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

9

13,250

מפוחי עלים

7

3,150

פסולת נוזלית

2

2500

השלכת פסולת בכמות קטנה

10

2500

גרוטאות רכב

1

1500

סה"כ

29

22,900

רבעון 4 - אוקטובר - דצמבר

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

15

17500

מפוחי עלים

3

1350

השלכת פסולת חקלאית

1

3000

השלכת פסולת בכמות קטנה

8

2250

מטרדי רעש

5

1850

סה"כ

32

29,950

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2012

פורסם:  02/06/2014

 

רבעון 1 - ינואר - מרץ

מהות העבירה

מס' דוחות

סה"כ סכום

השלכת פסולת בניין

12

24,000

השלכת פסולת מרכב מסחרי

4

4500

השלכת פסולת חקלאית

5

13,000

השלכת פסולת בכמות קטנה

20

6500

גרוטאת רכב

1

1000

סה"כ

42

49,000

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס שנת 2011

פורסם:  02/06/2014

  דוחות קנס רבעון רביעי 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

השכלת פסולת בניין

8

פסולת נוזלית / תשטיפים

2

השלכת פסולת חקלאית

3

השלכת פסולת בכמות קטנה

4

גרוטאת רכב

3

סה"כ

20

* סה"כ סכום קנסות: 26500 ש"ח

דוחות קנס רבעון שלישי 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

השלכת פסולת בניין

12

השלכת פסולת מרכב מסחרי

1

תשטיפים

2

השלכת פסולת בכמות קטנה

8

שריפת פסולת

2

סה"כ

25

* סה"כ סכום קנסות : 27000 ש"ח

דוחות קנס רבעון שני 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

השלכת פסולת בניין

3

השלכת פסולת נוזלית

3

השלכת פסולת בכמות קטנה

11

השלכת פסולת חקלאית

1

סה"כ

18

* סה"כ סכום קנסות : 23000 ש"ח
* מנוהלים 2 תיקי חקירה לבית המשפט כנגד עבירות פסולת.

דוחות קנס רבעון ראשון 2011

מהות העבירה

מס' דוחות

השלכת פסולת בניין

7

השלכת פסולת מרכב מסחרי

1

השלכת פסולת בכמות קטנה

5

התעופפות פסולת מרכב

1

השלכת פסולת חקלאית

1

סה"כ

15

* סה"כ סכום קנסות : 14000 ש"ח

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

 היחידה לאיכות הסביבה - דוחות קנס 2010

פורסם:  02/06/2014

  דוחות קנס רבעון רביעי 2010

נושא הפניה

כמות הפניות

השלכת פסולת בניין

6

השלכת פסולת מרכב מסחרי

1

השלכת פסולת נוזלית

השלכת פסולת בכמות קטנה

4

התעופפות פסולת מרכב

השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן

השלכת פסולת חקלאית

גרוטאות רכב

סה"כ

11

 * סה"כ סכום קנסות : 10750 ש"ח
* מנוהלים 2 תיקי חקירה לבית המשפט כנגד עבירות פסולת.

דוחות קנס רבעון שלישי 2010

נושא הפניה

כמות הפניות

השלכת פסולת בניין

4

השלכת פסולת מרכב מסחרי

השלכת פסולת נוזלית

השלכת פסולת בכמות קטנה

11

התעופפות פסולת מרכב

1

השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן

השלכת פסולת חקלאית

גרוטאות רכב

סה"כ

16

 * סה"כ סכום קנסות : 11000 ש"ח
* מנוהלים 2 תיקי חקירה לבית המשפט כנגד עבירות פסולת.

מהות העבירה

מספר דוחות

אשפה

75

שקית גזם

105

פסולת בניין לכלי אשפה

3

כלבים משוטטים

27

צואת כלבים

1

שפיכת מים

1

חובת ניקיון נכס

1

הנחת חומרי בנייה ברחוב

52

אי ניקיון מגרש פתוח

1

הקמת רעש

13

הוצאת סחורה

3

גרימת נזק לרחוב

22

פגיעה בצמחים

5

שילוט ללא היתר

14

עישון במקום ציבורי

1

אי מילוי דרישה

1

סה"כ

325

אכיפה סביבתית