תעשיה ועסקים 

פן מרכזי בחתירת עיריית רעננה להתנהלות עירונית בת קיימא הוא קידום מסחר מקומי ועסקים מקיימים בעיר.

מהו עסק מקיים?
- עסק שיש לו השפעה חיובית על הסביבה או החברה ושבקיומו אינו פוגע בסביבה.
- עסק המתנהל תוך מחויבות לעקרונות הקיימות ומוביל בחשיבה ועשייה ירוקה.
- עסק המספק סחורות או שירותים ידידותיים לסביבה כתחליף לאלו הפוגעים בסביבה.

 

 
 

 (מוסתרת) קישורים מומלצים

  •  Greening Wall
    האתר הוא במה למיזמים ירוקים. הוא מאפשר להציג מיזמים התורמים לחברה ולסביבה, לפי תחומי עניין. לחבר בין מיזמים דומים או משלימים, לחשוף מיזמים בפני משקיעים, לגייס תומכים למאבקים סביבתיים, מתנדבים לפרויקטים, מתן משוב למעצבי מדיניות, מידע לחוקרים המחפשים שדה פעולה ועוד.  
  • לכסיכון מעלה לאחריות תאגידית
    מעלה הוא ארגון גג מקצועי, המוביל בישראל, של עסקים המחוללים שינוי בתחום האחריות התאגידית.