חינוך משלים 

אני מאמין
החינוך המשלים הוא דרך חיים ואנו העוסקים בתחום רואים בו שליחות.
הפעילויות החינוכיות והתרבותיות של החינוך המשלים מופעלות בסטנדרטים גבוהים
בקנה מידה ארצי ובינלאומי, באיכות בלתי מתפשרת וברמת שרות גבוהה.

עקרונות מנחים
קשר הדוק בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
גמישות והתאמה לצרכים משתנים.
עבודה בשעות לא שגרתיות בחגים ובחופשות.
סלילת אבני דרך לחינוך הדור הבא.

מטרות החינוך המשלים
חינוך לערכים, חינוך ליצירתיות, שאיפה למצוינות, טיפוח מנהיגות, חינוך להתנדבות,בניית חברה אתגרית וטובה, מתן ביטחון עצמי, בילוי זמן פנוי, העשרה ופיתוח תחביבים, מתן הזדמנות להגשמה עצמית, פיתוח יוזמה אישית, לימוד חוויתי, העשרה בינתחומית,מפגש עם עולם הבמה.