מרחב המכיל דפי מידע, פעילויות וקישורים  בנושא ימים מיוחדים המצוינים בלוח השנה, כמו גם ימים מיוחדים במערכת החינוך.
במרחב זה מידע בנושא איכות הסביבה וקיימות . בנוסף, מציג פעילויות סביבתיות חיוביות בבתי הספר שמטרתם להעלות את הנושא למודעות, לעורר את חשיבות הטיפול בנושאים הסביבתיים ולעודד שיתוף פעולה של התלמידים.
מרחב בנושא שירי משוררים שיש בהם קשר הדוק בין הטקסט למוסיקה, ובין נושא השיר ללחנו וביחד יש בהם משמעות למורשת הארץ.
בכל בית ספר בעיר קיימת ספריה המשמשת כמרכז משאבים. במרחב זה מרוכזים חומרים , רעיונות לפעילויות עבור הספרניות. בנוסף, ניתן למצא תמונות ממרחבי ספריות בעיר

למידה בשעת חירום נועדה לשמירה על מסגרת לימודית וחברתית הכוללת קשר עם התלמידים ולמידה בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים סדירים בבתי הספר. במרחב קישורים למידע מפורט, מאגרי לימוד מקוונים ויחידות הוראה דיגיטליות.

 

במרחב זה מתפרסמות כתבות בנושאי מדע וסביבה בזיקה לעיר רעננה ולתקופת השנה.

מגדר מתיחס הבדלים בין בנים לבנות שמקורם בתרבות ובציפיות החברתיות. במרחב זה ניתן למצא מידע, חומרים ופעילויות העוסקים בנושא זה

מנהיגות פורצת דרך - דמותם, חזונם ופועלם של
מנחם בגין ודוד בן-גוריון. במרחב פעילויות,  סירטונים ומידע על שני האישים ועל נושא מנהיגות.

מרחב מידע אודות העיר רעננה  בו ניתן למצא תמונות, סירטונים תוכניות ופרויקטים סביב נושא רעננה אז והיום. המרחב מיועד לתלמידים ולכל תושבי העיר.
נושא מוגנות ובטיחות במוסדות חינוך כולל את הנוהל העירוני
מערך הסייעות הינו חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי תפקידו לתגבר את הצוות החינוכי ולאפשר לכל תלמיד להשתלב בלימודים ולמורים לבצע את מכלול המשימות השוטפות.